Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Uz bioloģisko produktu importu attiecas jauna ES elektroniskās sertificēšanas sistēma

Briselē, 2017. gada 18. aprīlī

Bioloģisko produktu importa labākai uzraudzīšanai no rītdienas sāk piemērot jaunu elektroniskās sertificēšanas sistēmu. Tādējādi ES izvirzās par pasaules līderi bioloģisko produktu izsekojamībā un uzticamu datu vākšanā par šo produktu tirdzniecību.

Šī novatoriskā e-sertificēšanas sistēma palīdzēs pilnveidot pārtikas nekaitīguma noteikumus un samazināt krāpšanas iespējas. Jaunā sistēma turklāt mazinās administratīvo slogu uzņēmējiem un iestādēm, kā arī sniegs daudz vispusīgākus statistikas datus par bioloģisko produktu importu.

Pārejas periodā, kas ilgs sešus mēnešus, būs derīgi gan papīra sertifikāti, gan e-sertifikāti. Sākot no 2017. gada 19. oktobra, attiecībā uz bioloģisko produktu importu būs derīgi tikai e-sertifikāti.

ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans sacīja: "Mūsu izpratnē liela nozīme ir stingriem sertificēšanas un pārbaudes pasākumiem, kas ir ES pārtikas nekaitīguma standartu svarīga sastāvdaļa. Augstie standarti attiecībā uz pārtiku ir ļāvuši mums kļūt par pasaules mēroga atskaites punktu, taču mums nemitīgi jātiecas rast aizvien jaunus un labākus veidus, kā gūt vēl lielākus panākumus. Jaunie noteikumi ļaus labāk izsekot bioloģiskos produktus, kas ir nozīmīgs augošs tirgus."

Praksē tas nozīmē, ka jauno izmaiņu dēļ importa sertifikātus būs nepieciešams iekļaut integrētajā datorizētajā veterinārajā sistēmā (TRACES) — esošajā ES elektroniskajā sistēmā, kas paredzēta pārtikas aprites izsekošanai visā ES. Visu diennakti pieejamā TRACES sistēma atvieglo tirdzniecību, sniedzot iespēju tirdzniecības partneriem un kompetentajām iestādēm viegli iegūt informāciju par sūtījumu pārvietošanu un paātrinot administratīvās procedūras. Šī sistēma ir arī atzīta par nenovērtējamu rīku gadījumos, kad nepieciešams veicināt ātro reaģēšanu uz veselības apdraudējumiem, — tā izseko sūtījumu pārvietošanu un atvieglo noraidīto sūtījumu riska pārvaldību.

Pamatinformācija

Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas ieteikumiem un pēc dalībvalstu pieprasījuma kliedēt bažas par bioloģisko produktu pārvietošanas uzraudzību un importa pārbaužu konsekvenci jaunie noteikumi ir paredzēti bioloģisko produktu izsekojamības uzlabošanai un krāpšanas iespēju samazināšanai.

2016. gada 14. oktobrī tika publicēta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1842, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008 attiecībā uz elektronisko inspekcijas sertifikātu importētiem bioloģiskiem produktiem, kā arī dažiem citiem elementiem un Regulu (EK) Nr. 889/2008 attiecībā uz prasībām, ko piemēro saglabātiem vai pārstrādātiem bioloģiskajiem produktiem, un informācijas nodošanu.

Sīkāka informācija

Vairāk par ES bioloģisko lauksaimniecību.

IP/17/963

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar