Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Viitorul Europei este digital: La Roma, țările UE se vor angaja să coopereze mai mult și mai profund în domeniul digital

Bruxelles, 22 martie 2017

În cadrul sărbătorii celor 60 de ani de la semnarea tratatelor de la Roma, Comisia va organiza mâine o reuniune ministerială pentru realizarea de progrese privind calculul de înaltă performanță, mobilitatea conectată și digitalizarea industriei. Vor fi discutate, de asemenea, noi inițiative de sprijinire a competențelor digitale.

Obiectivul Zilei digitale de la Roma este consolidarea cooperării dintre statele membre ale UE, astfel încât societatea și industria noastră să fie mai bine pregătite pentru a valorifica pe deplin de avantajele oferite de transformarea digitală. Miniștrii vor semna declarații prin care se angajează să plaseze UE în prima linie a calculului de înaltă performanță la nivel mondial și să efectueze teste transfrontaliere în materie de automobile conectate. Aceștia vor lansa și o platformă europeană, care va combina inițiative naționale pentru a ajuta industria europeană să se digitalizeze, să se adapteze și să inoveze. Comisia va prezenta, de asemenea, un proiect-test de sprijinire a stagiilor de practică digitale. Participanții, inclusiv reprezentanții societății civile, vor explora impactul transformării digitale a societății și a economiei asupra locurilor de muncă și a competențelor.

Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat: „De peste 60 de ani, statele europene conlucrează pentru a valorifica beneficiile economice ale unor piețe mai mari și mai bine integrate și se asigură că aceste beneficii sunt distribuite în întreaga societate. Același lucru este valabil în privința mediului digital. Cu secole în urmă se spunea că toate drumurile duc la Roma, dar autostrăzile digitale de mâine vor conecta toți oamenii, toate obiectele și toate locurile. Scopul Zilei digitale este să ne asigurăm că transformăm domeniul digital într-o forță cu adevărat pozitivă – în politici, în legi, în economie, în societate și în viețile tuturor europenilor.

Printre reperele Zilei digitale se numără următoarele:

­O declarație ministerială privind situarea Europei ca actor global în domeniul calculului de înaltă performanță – Supercomputerele utilizează mii de procesoare care funcționează în paralel pentru a analiza cantități mari de date în timp real. Cu ajutorul lor se pot concepe medicamente noi și se pot simula efectele acestora, se pot obține diagnostice mai rapide și tratamente mai bune, se pot controla epidemiile și se poate sprijini procesul de luare a deciziilor în domeniile energiei electrice, distribuției apei și urbanismului, precum și în alte sectoare. O serie de miniștri se vor angaja să construiască următoarea generație de infrastructuri de calcul și de date – un proiect european cu o anvergură similară proiectelor Airbus din anii 1990 și Galileo din anii 2000. Această infrastructură va sprijini și cloudul european pentru știință, care va oferi celor 1,7 milioane de cercetări și celor 70 de milioane de profesioniști din domeniul științei și tehnologiei din Europa un mediu virtual în care să stocheze, să partajeze și să reutilizeze datele la nivel transdisciplinar și transfrontalier. Mai multe informații privind calculul de înaltă performanță vor fi disponibile aici, mâine în jurul orei 11.00 CET. A se vedea, de asemenea, această postare de pe blogul vicepreședintelui Ansip.

­ Cooperarea în materie de mobilitate conectată și automatizată – Un mare număr de state europene vor semna o scrisoare de intenție pentru stabilirea, împreună cu Comisia, a unui cadru privind testele transfrontaliere în materie de automobile conectate, bazate pe norme armonizate privind accesul la date, răspunderea și conectivitatea. Acest lucru face să avanseze planurile UE, anunțate în strategia Comisiei din ianuarie 2017 vizând construirea unei economii europene a datelor și în Strategia UE privind mobilitatea cooperativă, conectată și automatizată, din noiembrie 2016. Scrisoarea de intenție este prima inițiativă desfășurată sub conducerea statelor membre destinată cooperării transfrontaliere în materie de mobilitate conectată și automatizată. Comisia va sprijini aceste eforturi prin măsuri concrete, care vor facilita coridoarele transfrontaliere. Mai multe informații privind scrisoarea de intenție referitoare la mobilitatea conectată și automatizată vor fi disponibile aici în jurul orei 12.30.

­ Platforma europeană privind digitalizarea industriei pentru conectarea inițiativelor naționale – În urmă cu un an, Comisia a prezentat o strategie menită să asigure că toți agenții economici din Europa, de la fabrici până la start-up-uri, pot beneficia pe deplin de inovarea digitală pentru a-și moderniza produsele, a-și ameliora procesele și a-și adapta modelele de afaceri la schimbările digitale. Comisarul Günther H. Oettinger și ministrul italian al dezvoltării economice Carlo Calenda vor lansa, împreună cu ministerele, secretarii de stat și liderii din industrie care participă la acest proiect, o platformă europeană incluzând 12 inițiative existente de digitalizare a industriei și 9 astfel de inițiative viitoare. Această platformă își propune să genereze investiții comune și cooperare transfrontalieră și transsectorială, precum și să permită statelor membre să învețe unul de la altul, întrucât niciunul dintre ele nu poate reuși de unul singur. Proiectul va ajuta, de asemenea, la punerea în comun a resurselor și a co-investițiilor pentru a asigura că societățile europene se situează în prima linie a tehnologiilor curate. Pentru următorii cinci ani, statele membre, UE și sectoarele industriale au planificat investiții combinate de peste 50 de miliarde EUR pentru a sprijini digitalizarea industriei europene. Mai multe informații privind aceste platforme vor fi disponibile aici, mâine în jurul orei 16.00.

­ Inițiativa privind oportunitățile digitale – În pofida nivelurilor ridicate ale șomajului în rândul tinerilor, în Europa există două milioane de locuri de muncă vacante. În multe țări există o neconcordanță între competențele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și nevoile pieței. În prezent, majoritatea locurilor de muncă necesită competențe digitale, iar 40 % dintre societățile comerciale, majoritatea fiind întreprinderi mici și mijlocii, au nevoie de specialiști în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și întâmpină dificultăți la recrutarea lor. Peste jumătate din specialiștii din domeniul TIC lucrează în afara acestui sector. Partenerii sociali, societățile comerciale, instituțiile de învățământ și societatea civilă trebuie să ia inițiativa și să își unească forțele. Pentru a testa opțiunile concrete, Comisia intenționează să lanseze un proiect-pilot care să creeze oportunități pentru experiențe profesionale transfrontaliere bazate pe programele și rețelele existente ale UE, cum ar fi Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital, de care vor beneficia, în perioada 2018-2020, până la 6 000 de absolvenți. Scopul este testarea interesului studenților și al societăților comerciale față de stagiile plătite de cu o durată de cinci-șase luni care vor fi oferite studenților din toate disciplinele. Stagiile s-ar putea desfășura în domenii mai specializate, cum ar fi securitatea cibernetică, volumele mari de date, tehnologia cuantică sau inteligența artificială, precum și în domenii mai generale, cum ar fi designul web, marketingul digital și dezvoltarea de software. Mai multe informații privind acest proiect-pilot vor fi disponibile aici, mâine în jurul orei 17.00. A se vedea, de asemenea, această postare referitoare la digitalizare și locuri de muncă de pe blogul vicepreședintelui Ansip.

­ Un cadru actualizat pentru serviciile publice digitale – În plus, Comisia va prezenta o variantă actualizată a Cadrului european de interoperabilitate Aceasta este ultima inițiativă care urmează să fie anunțată în cadrul Strategiei privind piața unică digitală, lansată în mai 2015. Noul cadru va asigura că administrațiile din toate statele membre pot avea abordări similare convenite în comun atunci când își pun la dispoziție online serviciile publice și când stabilesc normele în materie de securitate și protecție a datelor, reducând astfel riscurile și costurile de dezvoltare. Prin asigurarea unor servicii digitale interoperabile, statele membre se asigură că serviciile lor sunt accesibile nu numai în interiorul frontierelor lor naționale, ci și la nivel transfrontalier și în toate domeniile de politică și facilitează comunicarea cetățenilor și a agenților economici cu administrațiile lor și cu cele ale altor state membre. Un comunicat de presă va fi disponibil aici mâine la prânz.

Context

Ziua digitală face parte din festivitățile de aniversare a 60 de ani de la tratatele de la Roma și plasează viitorul digital al Europei în centrul atenției. În prezent, tehnologiile, produsele și serviciile digitale îmbunătățesc viețile oamenilor, reinventează modul în care lucrăm și sunt factori determinanți ai creșterii economice. Dar din cauza barierelor online existente cetățenii ratează ocazia de a achiziționa unele bunuri și servicii, raza de acțiune a furnizorilor de internet și a start-up-urilor este limitată, iar întreprinderile și guvernele nu pot beneficia pe deplin de instrumentele digitale.

Pe acest fundal, Comisia a lansat, în mai 2015, Strategia privind piața unică digitală și și-a prezentat propunerile. În prezent, accentul trebuie pus pe transformarea acestora în realitate, începând cu adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu și mergând până la punerea în aplicare de către statele membre.

În mai 2017, Comisia va prezenta evaluarea la jumătatea perioadei privind piața unică digitală, pentru a evalua evoluțiile de până acum și a identifica acțiunile care trebuie întreprinse mai departe. Această evaluare va fi însoțită de Raportul privind progresele înregistrate în sectorul digital european, prin care se va realiza o evaluare aprofundată a evoluției digitale a UE și a statelor sale membre și se vor identifica măsurile potențiale pentru îmbunătățirea performanțelor naționale în domeniul digital.

Informații suplimentare

Transmisiune în direct online

Fișă informativă: Valorificarea la maximum a oportunităților digitale în Europa

Site-ul web 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma: evenimentele organizate în fiecare țară și de către fiecare instituție UE

Cartea albă privind viitorul Europei

Impulsionarea viitorului digital al Europei – cele mai importante știri din domeniul digital

Indicele economiei și societății digitale pentru 2017

#DigitalDay17

@DSMeu @Ansip_EU

 

IP/17/687

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar