Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Patērētāju finanšu pakalpojumu rīcības plāns: labāki produkti un lielākas izvēles iespējas patērētājiem Eiropā

Briselē, 2017. gada 23. martā

Patērētāju finanšu pakalpojumu rīcības plāns: labāki produkti un lielākas izvēles iespējas patērētājiem Eiropā

Šodien Eiropas Komisija iepazīstināja ar rīcības plānu, kurā izklāstīti veidi, kā patērētājiem Eiropā nodrošināt lielākas izvēles iespējas un labāku piekļuvi finanšu pakalpojumiem visā Eiropas Savienībā. Rīcības plāns ir vērsts uz tehnoloģiju, ņemot vērā to, ka inovatīvi tiešsaistes pakalpojumi panāks progresu saistībā ar integrētāku tirgu finanšu pakalpojumiem. Šajā nolūkā tiek publicēta arī apspriešanās par tehnoloģiju un tās ietekmi uz Eiropas finanšu pakalpojumu nozari (tā saukto “FinTech”), lai veicinātu mūsu darbu šajā jomā.

Priekšsēdētāja Junkera vadītā Komisija ir apņēmusies izstrādāt dziļāku un taisnīgāku vienoto tirgu, tostarp izmantojot digitālos līdzekļus. Finanšu pakalpojumu ziņā tas nozīmē, ka tiks pastiprināta konkurence un uzlabotas izvēles iespējas, lai patērētāji varētu baudīt zemākas cenas un labāku kvalitāti neatkarīgi no tā, vai viņi finanšu pakalpojumus, piemēram, banku kontus, automobiļu apdrošināšanu un naudas pārvedumus, pērk ārvalstīs vai vietēji.

Šā rīcības plāna mērķis ir novērst valstu šķēršļus, jo tikai 7 % patērētāju pašlaik pērk finanšu pakalpojumus no citas ES dalībvalsts. Visiem patērētājiem vajadzētu būt iespējai brīvi izvēlēties no plaša finanšu pakalpojumu klāsta visā ES un iegūt labāko vērtības un cenas attiecību ar pārliecību, ka viņi ir labi aizsargāti. Patiesā vienotajā tirgū atšķirībai starp iekšzemes un ārvalstu pakalpojumu sniedzējiem vairs nevajadzētu būt nozīmei. Arī finanšu pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt iespējai gūt labumu no visa ES tirgus.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja: “Patērētājiem un uzņēmumiem Eiropā vajadzētu būt iespējai pilnībā izmantot patiesi vienotu tirgu finanšu pakalpojumu jomā. Patērētājiem vajadzētu būt piekļuvei vislabākajiem produktiem, kas pieejami ES, ne tikai viņu pašu valstī. Tajā pašā laikā mēs vēlamies izpētīt visu pieejamās tehnoloģijas potenciālu. Ja tehnoloģija tiek labi izmantota, tai ir potenciāls uzlabot finanšu nozari un veidu, kā cilvēki piekļūst finanšu pakalpojumiem.”

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks darbvietu, izaugsmes, ieguldījumu un konkurētspējas jautājumos Jirki Katainens teica: “Šajā vērienīgajā rīcības plānā ir paredzēti mērķtiecīgi pasākumi, kas pakāpeniski padziļinās vienoto tirgu un reāli ietekmēs Eiropas pilsoņu dzīves. Nākot klajā ar kapitāla tirgu savienības iniciatīvu, mēs apņēmāmies patērētāju un uzņēmumu labā uzlabot piekļuvi finansējumam un patērētāju finanšu pakalpojumiem, vienlaikus pielāgojoties norisēm finanšu tehnoloģiju jomā.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova teica: “Lai gan tiesības brīvi pārvietoties ES joprojām ir vienas no svarīgākajām eiropiešu tiesībām, patērētāji ES ikdienā turpina saskarties ar pārāk daudz šķēršļiem. Neatkarīgi no tā, vai tiek atvērts bankas konts, pirkta automobiļa apdrošināšana vai pieprasīts kredīts — tiklīdz rodas pārrobežu dimensija, lietas kļūst sarežģītas. Pašlaik tiek veidots plāns, lai patērētājiem piedāvātu labākus produktus un lielākas izvēles iespējas, uzlabojot skaidrību un pārredzamību finanšu pakalpojumu jomā."

Rīcības plāns

Komisija ir identificējusi trīs galvenos virzienus turpmākam darbam, lai pavirzītos tuvāk patiesam vienotajam tirgum finanšu pakalpojumu jomā. 

  • Palielināt patērētāju uzticēšanos un iespējas attiecībā uz pakalpojumu pirkšanu vietēji vai no citām dalībvalstīm. Piemēram, mērķis ir transportlīdzekļu vadītājiem padarīt vieglāku iespēju pārnest uz ārzemēm atlaidi par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu neesamību, samazināt maksu par pārrobežu darījumiem ar valūtām, kas nav eiro, kā arī veikt pasākumus, lai automobiļu nomas apdrošināšanu padarītu pārredzamāku.

  • Samazināt juridiskos un regulatīvos šķēršļus, kas ietekmē uzņēmumus, kuri vēlas paplašināt darbību ārvalstīs. Piemēram, strādāt pie kopīgiem kredītspējas izvērtēšanas kritērijiem un atvieglot datu apmaiņu starp kredītu reģistriem.

  • Atbalstīt inovatīvas digitālās pasaules izveidi, kas var pārvarēt dažus pašreizējos šķēršļus vienotajam tirgum. Piemēram, strādāt ar privāto sektoru, lai izpētītu, kā tas var izmantot elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumus nolūkā pārbaudīt klientu identitāti. Tiks uzraudzīta arī digitālo pakalpojumu sniedzēju prakse, lai izlemtu, vai būtu jāatjaunina noteikumi attiecībā uz finanšu pakalpojumu pārdošanu no attāluma, piemēram, tiešsaistē vai telefoniski.

Komisija ar ES tiesību aktiem jau ir novērsusi daudzus regulatīvos šķēršļus vienotajam tirgum patērētāju finanšu pakalpojumu jomā. Šajā rīcības plānā ir noteikts ceļvedis turpmākam darbam. Daudzās darbībās būs jāiesaista ieinteresētās personas, piemēram, valstu uzraudzības iestādes, pakalpojumu sniedzēji un patērētāju organizācijas.

Finanšu tehnoloģija — finanšu pakalpojumu “jaunais lauciņš”

Finanšu tehnoloģijas ātrā attīstība sniedz jaunas iespējas gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Tai ir potenciāls uzlabot patērētāju piekļuvi finanšu pakalpojumiem visā vienotajā tirgū, atvērt valstu robežas un uzlabot efektivitāti.

Lai panāktu, ka Eiropas finanšu tehnoloģijas nozare brīvi darbojas visā ES un ir konkurētspējīga, Komisija plāno pievērsties trim galvenajiem principiem. Pirmais princips ir tehnoloģiju neitralitāte, lai nodrošinātu, ka produktiem un pakalpojumiem, kurus pārdod tradicionāli (piemēram, izmantojot filiāles), un tiem, kurus pārdod digitāli, piemēro vienus un tos pašus noteikumus; tādējādi tiek nodrošinātas inovācijas un vienlīdzīgi apstākļi. Otrais princips ir proporcionalitāte, lai nodrošinātu, ka noteikumi ir derīgi regulētām struktūrām ar dažādiem uzņēmējdarbības modeļiem, izmēru un darbības jomām. Trešais princips ir labāka integritāte, lai patērētājiem nodrošinātu pārredzamību, privātumu un drošību.

Komisija pirmā pasākuma ietvaros aicina visas ieinteresētās puses reaģēt uz finanšu tehnoloģijas apspriešanos, ko uzsāk paralēli #FinTechEU konferencei, kura šodien notiek Briselē. Apspriešanās mērķis ir iegūt tiešu informāciju par jaunas tehnoloģijas ietekmi uz visu finanšu sektoru. Tā palīdzēs novērtēt, vai ES regulatīvie un uzraudzības noteiktumi ir piemēroti, un kādi turpmāki pasākumi var būt nepieciešami.

Pamatinformācija

ES jau ir veikusi vairākus pasākumus, lai panāktu vienotu tirgu patērētāju finanšu pakalpojumu jomā. Tie ietver Maksājumu kontu direktīvu, kas uzlabo banku kontu maksājumu pārredzamību un ļauj vieglāk mainīt banku kontus, un Komisijas digitālā vienotā tirgus stratēģiju, kuras mērķis ir palielināt piekļuvi digitāliem produktiem un pakalpojumiem. Komisija Rīcības plānā kapitāla tirgu savienības izveidei apņēmās izveidot spēcīgākus kapitāla tirgus ES un arī uzlabot piekļuvi privāto ieguldījumu produktiem.

Lai identificētu atlikušos šķēršļus, Eiropas Komisija 2015. gada decembrī uzsāka apspriešanos par zaļo grāmatu. Apspriešanā tika apskatīti patērētāju finanšu pakalpojumu tirgi Eiropā tādiem produktiem kā, piemēram, apdrošināšana, hipotekārie kredīti, aizdevumi, maksājumi un banku konti. Paralēli tam tika uzsākta arī Eirobarometra aptauja, lai iegūtu vairāk pierādījumu par patērētāju finanšu pakalpojumu tirgu.

Attiecībā uz zaļo grāmatu tika saņemti 428 komentāri no dažādām ieinteresētajām personām (patērētājiem, patērētāju organizācijām, finanšu nozares un kompetentajām iestādēm), kas skaidri liecināja par to, ka šķēršļi vienotā tirgus darbībai ietekmē gan patērētājus, gan pakalpojumu sniedzējus.

Sīkāka informācija:

Skatīt arī: MEMO/15/6287

Faktu lapa

Patērētāju rīcības plāns

Apspriešanās saistībā ar zaļo grāmatu par privātklientu finanšu pakalpojumiem

Kopsavilkums par atbildēm uz privātklientu finanšu pakalpojumu apspriešanos

Kapitāla tirgu savienības rīcības plāns

Eirobarometra speciālizlaidums Nr. 446

 

Atsauces tagi vietnē “Twitter”: #MyMoneyEU, #EUHaveYourSay

IP/17/609

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar