Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n kuluttajien suojeleminen – verkon markkinapaikat yhteistyöhön vaarallisten tuotteiden poistamiseksi EU:n markkinoilta

Bryssel 16. maaliskuuta 2017

Euroopan komissio esitteli tänään uusimman raporttinsa vaarallisia tuotteita koskevasta nopeasta hälytysjärjestelmästä.

Vuonna 2016 jäsenmaiden viranomaiset käyttivät nopeaa hälytysjärjestelmää entistä aktiivisemmin ja poistivat markkinoilta enemmän vaarallisia tuotteita. Yhä useammat nopean hälytysjärjestelmän kautta ilmoitetuista vaarallisista tuotteista ovat kuitenkin verkkokaupoissa myytäviä tuotteita. Siksi komissio on tehostanut yhteistyötään Amazonin, eBayn ja Alibaban kanssa, jotta voidaan puuttua niiden EU:hun myyvillä verkkosivustoilla oleviin mahdollisesti vaarallisiin tai vaatimustenvastaisiin tuotteisiin.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Věra Jourován mukaan kuluttajia on tarpeen suojella vaarallisilta tuotteilta. ”Tällaisen suojelun on toteuduttava sekä verkkokaupassa että tavanomaisessa kaupassa. Siksi olen iloinen siitä, että olemme päässeet Amazonin, eBayn ja Alibaban kanssa sopimukseen yhteistyöstä nopean hälytysjärjestelmän kautta ilmoitettujen tuotteiden poistamiseksi niiden verkkosivustoilta, ja kehotan muita seuraamaan esimerkkiä. Olen tyytyväinen myös siihen, että Kiinan suhteen on edistytty jonkin verran, niin että vaarallisten tuontitavaroiden määrät vähenevät tänä vuonna. Tämä on osoitus siitä, että Kiinan kanssa tehtävä yhteistyö ja jatkuvasti edellyttämämme korkea vaatimustaso tuottavat tulosta.”

EU-maat ovat tiivistäneet yhteistyötään ja käyttävät nopeaa hälytysjärjestelmää yhä useammin varmistaakseen, että vaaralliset tuotteet poistetaan nopeasti markkinoilta kaikkialla EU:ssa. Vuonna 2016 kansalliset viranomaiset saivat nopean hälytysjärjestelmän välityksellä 2 044 ilmoitusta vaarallisista tuotteista. Hälytysten perusteella toteutettiin 3 824 jatkotoimea, kuten tuotteiden takaisinvetoja. Toteutettujen toimien lukumäärä oli yli kaksinkertainen edellisvuosiin verrattuna. Se osoittaa, että kansalliset viranomaiset seuraavat hälytyksiä tarkemmin ja ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin kuluttajansuojan parantamiseksi markkinoilla.

Euroopan komissio on yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa myös kehittänyt järjestelmää entistä käyttäjäystävällisemmäksi, ja julkista verkkosivustoa on uudistettu, jotta useammat yritykset ja kuluttajat ryhtyisivät käyttämään sitä.

Miten kuluttajia suojellaan verkossa myytäviltä vaarallisilta tuotteilta?

Monia nopean hälytysjärjestelmän kautta ilmoitetuista vaarallisista tuotteista myydään myös verkkokaupoissa tai verkon markkinapaikoilla, sillä kuluttajat tekevät jatkuvasti enemmän verkko-ostoksia. Vuonna 2016 tämä koski 244:ää ilmoitusta. Tähän ilmiöön puuttuakseen useat EU-maat ovat jo perustaneet erityisiä työryhmiä seuraamaan verkkosivuja ja jäljittämään verkossa myynnissä olevia vaarallisia tuotteita. Lisäksi Amazon, eBay ja Alibaba ovat sopineet toimien tehostamisesta tällaisten tuotteiden poistamiseksi heti kun EU:n sääntelyviranomaiset ovat niitä havainneet. Tätä tarkoitusta varten verkon markkinapaikat ovat perustaneet viranomaisille tarkoitetun keskitetyn yhteyspisteen.

Mistä tuotteista aiheutuu eniten vaaraa?

Vuonna 2016 tehtiin eniten ilmoituksia lelujen tuoteryhmästä (26 %), toiseksi eniten moottoriajoneuvoista (18 %) ja seuraavaksi eniten vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista (13 %).

Useimmin ilmoitettu riski vuonna 2016 oli loukkaantumisriski (25 %) ja seuraavaksi yleisin kemiallinen riski (23 %).

Mistä vaaralliset tuotteet tulivat vuonna 2016?

Suurin osa järjestelmässä ilmoitetuista vaarallisista tuotteista tuli EU:n ulkopuolelta. Kiina ilmoitettiin alkuperämaaksi 53 prosentissa ilmoitetuista tuotteista (1 069 ilmoitusta). Kiinasta tuotuja tuotteita koskevien hälytysten määrä väheni 9 prosenttiyksikköä: vuonna 2015 niiden osuus oli 62 %, ja vuonna 2016 enää 53 %.

Eurooppalaista alkuperää olevista vaarallisista tuotteista tehtiin 468 ilmoitusta (23 %).

Vuonna 2016 tehdyistä ilmoituksista 102 (5 %) koski Yhdysvalloista ja 53 ilmoitusta (2,6 %) Turkista peräisin olevia tuotteita. Alkuperä oli tuntematon 158 ilmoitetun tuotteen osalta (8 %).

Jatkotoimet

Komissio pyrkii edelleen parantamaan nopeaa hälytysjärjestelmää ja tekemään siitä entistäkin paremmin viranomaisten päivittäiseen käyttöön sopivan.

Euroopan komissio jatkaa yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa vaihtamalla tietoa vaarallisista tuotteista, joiden osalta nämä ryhtyvät toimiin paikan päällä eli Kiinassa.

Komissio jatkaa yhteistyötä verkon markkinapaikkojen kanssa ja varmistaa, että ne toteuttavat toimia vaarallisten tuotteiden torjumiseksi. Viranomaisten suorittaman valvonnan tukemiseksi komissio valmistelee käytännön ohjeita verkkokauppatuotteiden markkinavalvonnasta.

Tausta

Nopealla hälytysjärjestelmällä, joka kattaa kaikki markkinoilla olevat tuotteet elintarvikkeita lukuun ottamatta, on vuodesta 2003 lähtien varmistettu nopea tiedonkulku jäsenvaltioiden ja komission välillä vaarallisista tuotteista, jotka on vedetty markkinoilta ja/tai joiden palautusmenettely on käynnistetty jossain päin Eurooppaa. Tällä tavoin kaikkialla EU:ssa voidaan toteuttaa asianmukaisia jatkotoimia (myynnin kieltäminen/pysäyttäminen, tuotteen poistaminen markkinoilta, palautusmenettely tai tulliviranomaisten asettama tuontikielto).

Järjestelmässä on tällä hetkellä mukana 31 maata (EU-maat sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja). Nopea hälytysjärjestelmä toimii jäsenmaiden päivittäisen ja jatkuvan, tiiviin yhteistyön ansiosta.

Nopeaa hälytysjärjestelmää käsittelevälle verkkosivustolle (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system) päivitetään viikoittain järjestelmään osallistuvien kansallisten viranomaisten tekemät ilmoitukset. Joka viikko kirjataan ja julkaistaan verkossa noin 50 hälytystä. Järjestelmän ilmoituksiin on vapaa pääsy. Kuluttajat ja yritykset voivat nyt myös tehdä yksilöllisen tilauksen hälytyksiin omien tarpeidensa ja valintojensa mukaan ja jakaa hälytyksiä sosiaalisessa mediassa.

LIITE

Samsung Galaxy Note 7 -matkapuhelimen tapaus: esimerkki hyvästä toimintatavasta

Tuotteessa oli vaarallinen akku, joka ylikuumeni ja ”räjähti” aiheuttaen vakavia palovammoja kuluttajille. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ilmoittivat nopealla hälytysjärjestelmällä toimenpiteistä, joita toteutettiin tuotteen palautusmenettelyn käynnistämiseksi ja sen myynnin pysäyttämiseksi. Tämä käynnisti järjestelmän sisällä tietojenvaihdon havaittujen vaarallisten laitteiden lukumäärästä, toteutetuista toimenpiteistä, asiaan liittyvistä talouden toimijoista ja ilmoitettujen vaaratilanteiden lukumäärästä. Vaikka viranomaisilta ei saatu ilmoituksia onnettomuuksista, tuotteen katsottiin aiheuttavan suuren palovammavaaran.

 

1

Kaavio 1

Ilmoitusten kokonaismäärä, toimenpiteiden kokonaismäärä ja toimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten kokonaismäärä vuonna 2016 maittain

Graph1 

Kaavio 2

3

Kuvat

4

Lisätietoa

Vuoden 2016 raportti vaarallisia tuotteita koskevasta nopeasta hälytysjärjestelmästä

Kysymyksiä ja vastauksia

Tietosivu

Nopean hälytysjärjestelmän verkkosivut

Interaktiivinen kartta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/602

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar