Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Eurobarometern hösten 2017: Smida medan järnet är varmt

Bryssel den 19 december 2017

Enligt en ny Eurobarometerundersökning som publiceras i dag anser en majoritet i EU att den ekonomiska situationen är god. Stödet för euron inom euroområdet är det största sedan 2004 och det råder större optimism än pessimism om EU:s framtid.

En majoritet av européerna ser EU som en stabil plats i en orolig värld. Detta är några av de viktigaste resultaten av den senaste Eurobarometerundersökningen, som offentliggörs i dag tillsammans med en särskild undersökning om EU:s framtid.

1. Ökad optimism när det gäller den ekonomiska situationen och ökat stöd för euron

För första gången sedan den ekonomiska och finansiella krisen slog till 2007 har nu flera en positiv uppfattning om den nuvarande ekonomiska situationen i EU (48 %, + 6 procentenheter sedan våren 2017) än en negativ uppfattning (39 %, - 7 procentenheter). I 23 medlemsländer anser en majoritet av de tillfrågade att den ekonomiska situationen i EU nu är god (en ökning från 21 medlemsländer under våren 2017). Sedan våren 2017 har den positiva synen befästs i 23 medlemsländer, med en tvåsiffrig ökning i Spanien (39 %, + 12 procentenheter), Portugal (58 %, + 11 procentenheter) och Österrike (63 %, + 10 procentenheter).

48 % av EU-medborgarna anser att den nuvarande ekonomiska situationen i det egna landet är god (+ 2 procentenheter). Det är den högsta andelen sedan hösten 2007. Sedan våren 2017 har uppfattningen om den ekonomiska situationen i det egna landet blivit mer positiv i 19 medlemsländer. Högst ligger Finland (71 %, + 12 procentenheter), Slovenien (46 %, + 12 procentenheter), Österrike (77 %, + 9 procentenheter) och Ungern (50 %, + 9 procentenheter). Det varierar dock mellan medlemsländerna. I Nederländerna och Tyskland anser 91 % att den ekonomiska situationen i det egna landet är god, medan denna andel bara är 2 % i Grekland.

I euroområdet stöder tre fjärdedelar av de tillfrågade euron (74 %, +1 procentenhet), vilket är den högsta andelen sedan 2004. I sju länder stöder 80 % eller mer euron: Belgien, Estland, Irland, Slovakien, Slovenien, Spanien och Tyskland.

2. Fortsatt stort förtroende för Europeiska unionen

40 % av EU-medborgarna har en positiv syn på EU och 37 % en neutral syn, samtidigt som andelen med en negativ syn fortfarande är så låg som 21 %. Resultaten är stabila i förhållande till våren 2017, vilket bekräftar den positiva utveckling som konstaterats sedan 2016. I 14 länder har en majoritet av de tillfrågade en positiv bild av EU. Högst ligger Irland (59 %), Bulgarien och Luxemburg (båda 57 %).

Förtroendet för EU ligger på 41 % (- 1 procentenhet). I 18 medlemsländer har en majoritet av de tillfrågade förtroende för EU (jämfört med bara 15 i våras). Det är störst i Litauen (64 %), Bulgarien (57 %) och Luxemburg (56 %). Sedan våren 2017 har förtroendet för EU ökat i 10 länder, särskilt i Belgien (53 %, + 7 procentenheter), Slovakien (48 %, + 5 procentenheter) och Tjeckien (35 %, + 5 procentenheter). Det har minskat i 17 länder.

En majoritet av EU-medborgarna är optimistiska när det gäller EU:s framtid (57 %, + 1 procentenhet). Det gäller alla medlemsländer utom två (från 24 länder under våren 2017): Grekland (60 % pessimister mot 37 % optimister) och Storbritannien (48 % mot 44 %). Optimismen är störst i Irland (80 %), Luxemburg (72 %) och Malta (70 %). Längst ned på skalan ligger Frankrike (49 %) och Italien (50 %).

44 % av EU-medborgarna tycker att de kan göra sin röst hörd i EU, vilket är ett nytt rekord för den här indikatorn sedan hösten 2004.

Slutligen känner sig 70 % av européerna som EU-medborgare. Den fria rörligheten för personer, varor och tjänster inom EU och fred mellan EU:s medlemsländer anses vara de två mest positiva resultaten av EU för 57 % respektive 56 % av de tillfrågade.

3. Européerna är mest bekymrade över frågor som rör migration och terrorism.

Invandringen är för närvarande EU:s viktigaste utmaning (39 %, + 1 procentenhet). Terrorism kommer på andra plats (38 %, - 6 procentenheter), långt efter den ekonomiska situationen (17 %, - 1 procentenhet), EU-ländernas offentliga finanser (16 %, - 1 procentenhet) och arbetslösheten (13 %, - 2 procentenheter). På nationell nivå är man främst orolig över arbetslösheten (25 %, - 4 procentenheter) och invandringen (22 %, -oförändrat).

4. Undersökning om EU:s framtid

75 % av européerna har en positiv syn på Europeiska unionen. Högst hamnar Litauen (91 %), Danmark (89 %) och Nederländerna (87 %).71 % anser att EU är en stabil plats i en orolig värld (+ 5 procentenheter sedan 2016).

Bakgrund

Eurobarometerundersökningen genomfördes genom personliga intervjuer mellan den 5 och 19 november 2017. Under den tiden intervjuades 33 193 personer i EU:s medlemsländer och i kandidatländerna[1].

Specialundersökningen Eurobarometer 467 om EU:s framtid genomfördes genom telefonintervjuer mellan den 23 september och den 2 oktober 2017. Sammanlagt intervjuades 27 881 personer i EU-länderna.

Läs mer

Eurobarometerundersökning 88

– Rapporten från specialundersökningen Eurobarometer 467 om EU:s framtid

 

[1] De 28 EU-länderna, fem kandidatländer (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet, Montenegro, Serbien och Albanien) och den turkcypriotiska befolkningsgruppen i den del av landet som inte kontrolleras av regeringen i Republiken Cypern.

IP/17/5312

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar