Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varni proizvodi na enotnem trgu EU: Komisija z ukrepi krepi zaupanje

Bruselj, 19. decembra 2017

Evropska komisija je danes predstavila dva zakonodajna predloga, s katerima podjetjem, zlasti malim in srednjim, olajšuje prodajo proizvodov po vsej Evropi ter krepi nadzor nacionalnih organov in carinskih uradnikov, da se evropskim potrošnikom prepreči prodaja nevarnih proizvodov.

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „Enotni trg s 500 milijoni potrošnikov je velika zgodba o uspehu EU. Danes odpravljamo ovire, krepimo zaupanje ter našim podjetjem in potrošnikom omogočamo, da ga čim bolje izkoristijo.“

Komisarka za notranji trg Elżbieta Bieńkowska je dodala: „Enotni trg temelji na zaupanju. Potrošniki se morajo zanesti na to, da so proizvodi, ki jih uporabljajo, enake kakovosti, ne glede na to, od kod prihajajo; javni organi pa se morajo zanesti na to, da so proizvodi na nacionalnem trgu za državljane in državljanke varni. Afera s prsnimi vsadki in dizelska afera sta to zaupanje okrnili, zato ga moramo povrniti s strožjim nadzorom na vseh področjih. Izdelki z napako v EU nimajo kaj iskati.“

Z današnjima pobudama želi Komisija izboljšati dva vidika prostega pretoka blaga v EU:

  • poenostavitev prodaje proizvoda v drugi državi članici:

načelo „vzajemnega priznavanja“ zagotavlja, da se proizvodi, za katere ne veljajo vseevropski predpisi, načeloma lahko prosto gibljejo znotraj enotnega trga, če se zakonito tržijo v eni državi članici. To načelo bi moralo proizvajalcem omogočati, da svoje proizvode brez izpolnjevanja kakršnih koli dodatnih zahtev prodajajo po vsej Evropi. Vendar to ne deluje vedno tako, kot bi moralo. V praksi se podjetja, ki želijo prodajati proizvode, kot so čevlji, namizni pribor ali pohištvo, v drugi državi članici, pogosto srečujejo z ovirami, zamudami in dodatnimi stroški. Da bi načelo v praksi hitreje, enostavneje in jasneje delovalo, Komisija predlaga novo uredbo o vzajemnem priznavanju blaga. Podjetja bodo v nekaj mesecih in ne več letih izvedela, ali se njihovi proizvodi lahko prodajajo v drugi državi članici EU. Prav tako bodo lahko s prostovoljno izjavo dokazala, da njihovi proizvodi izpolnjujejo vse ustrezne zahteve v njihovi državi. To bo organom drugih držav članic olajšalo presojo, ali bi moralo veljati vzajemno priznavanje. Podobno bo mehanizem za reševanje težav omogočil hitrejše reševanje sporov med podjetji in nacionalnimi organi. Usposabljanje in izmenjave uradnikov bodo dodatno izboljšale sodelovanje in povečale zaupanje med nacionalnimi organi. To pa nacionalnim organom ne bo preprečevalo, da glede politike upoštevajo legitimne pomisleke javnosti.

  • strožji nadzor nacionalnih organov, da se zagotovi varnost in skladnost proizvodov s pravili:

še vedno se na trgu EU proda preveč nevarnih in neskladnih proizvodov: med pregledanimi proizvodi kar 32 % igrač, 58 % elektronike, 47 % gradbenih proizvodov ali 40 % osebne zaščitne opreme ne izpolnjuje zahtev po varnosti ali obveščanju potrošnikov, ki jih določa zakonodaja EU. To ogroža potrošnike in podjetja, ki pravila upoštevajo, postavlja v podrejen konkurenčni položaj. Osnutek uredbe o skladnosti in izvrševanju bo s spodbujanjem večjega sodelovanja med nacionalnimi organi za nadzor trga prispeval k vzpostavitvi pravičnejšega notranjega trga blaga. To bo vključevalo izmenjavo informacij o nezakonitih proizvodih in tekočih preiskavah, da bi organi lahko zoper neskladne proizvode učinkovito ukrepali. Uredba bo nacionalnim organom prav tako pomagala pri izboljšanju preverjanj proizvodov, ki vstopajo na trg EU. Ker je 30 % blaga v EU uvoženega, Komisija predlaga tudi okrepitev inšpekcijskih pregledov pristanišč in zunanjih meja.

Naslednji koraki

Osnutka uredb bosta zdaj poslana v sprejetje Evropskemu parlamentu in Svetu. Po sprejetju se bosta uredbi začeli neposredno uporabljati.

Ozadje

Enotni trg, ki bo leta 2018 praznoval 25. obletnico, je bil zasnovan za omogočanje prostega pretoka blaga, storitev, kapitala in prosto gibanje ljudi ter je eden izmed največjih evropskih dosežkov. Ponuja več izbire in nižje cene za potrošnike ter priložnosti za strokovnjake in podjetja. Prebivalci lahko potujejo, živijo, delajo in študirajo, kjer koli želijo. Ker pa pravila enotnega trga niso poznana, se ne izvajajo ali jih izvotlijo neupravičene ovire, priložnosti niso vedno dovolj izkoriščene. Zato je Komisija leta 2015 predstavila svojo strategijo za enotni trg – kažipot, ki uresničuje politično zavezo predsednika Junckerja glede sprostitve celotnega potenciala enotnega trga, ki naj postane odskočna deska za uspešno uveljavitev evropskih podjetij v svetu.

 

Blagovna menjava znaša 75 % trgovine znotraj EU in približno 25 % BDP EU. Pravila EU o proizvodih zajemajo veliko večino vseh proizvodov, proizvedenih v EU. Vredni so 2,400 milijarde EUR, proizvaja ali razširja pa jih približno 5 milijonov podjetij. Pravila EU omogočajo prost pretok proizvodov po vsej Uniji, obenem pa zagotavljajo visoko raven varstva okolja, zdravja in varnosti. Zakonodaja EU na področjih, kot sta igrače in kemikalije, je na primer med najstrožjimi na svetu.

Današnja predloga dopolnjujeta druge že predlagane pobude za uresničevanje strategije za enotni trg za leto 2015: ukrepi za boljšo zaščito pravic intelektualne lastnine, predlogi o e-trgovanju, smernice o sodelovalnem gospodarstvu, ukrepi za posodobitev politike standardizacije EU, pobuda za zagon in razširitev podjetij, ukrepi za oživitev storitvenega sektorja in ukrepi za izboljšanje skladnosti in delovanja enotnega trga EU v praksi..

Več informacij

Pogosto zastavljena vprašanja

Informativni pregled – enotni trg: trgovanje z blagom v Evropi

Video material - enotni trg

Predlog uredbe o vzajemnem priznavanju blaga

Predlog uredbe o skladnosti in izvrševanju

Sporočilo: Blagovni sveženj: krepitev zaupanja v enotni trg

Poročilo o izvajanju direktive o preglednosti enotnega trga (Direktiva 2015/1535)

Poročilo o akreditaciji

 

IP/17/5301

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar