Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Produse sigure pe piața unică a UE: Comisia ia măsuri pentru consolidarea încrederii

Bruxelles, 19 decembrie 2017

Astăzi, Comisia prezintă două propuneri legislative pentru a facilita modul în care companiile, în special IMM-urile, își vând produsele în Europa, și pentru a consolida controalele efectuate de autoritățile naționale și agenții vamali pentru a împiedica vânzarea produselor nesigure către consumatorii europeni.

Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Piața unică de 500 de milioane de consumatori este o poveste de mare succes a UE. Astăzi, eliminăm obstacole, consolidăm încrederea și le permitem companiilor și consumatorilor noștri să beneficieze din plin de aceste avantaje.”

Comisarul pentru piața internă, Elżbieta Bieńkowska, a adăugat: „Piața unică se bazează pe încredere. Consumatorii trebuie să poată avea încredere că produsele pe care le utilizează sunt la același standard de calitate indiferent de unde provin; autoritățile publice trebuie să poată avea încredere că produsele de pe piețele lor naționale sunt sigure pentru cetățenii lor. Scandalul legat de implanturile mamare și scandalul „Dieselgate” au subminat această încredere și acum trebuie să o reconstruim prin instituirea de controale mai stricte la toate nivelurile. Produsele defectuoase nu au ce căuta în UE.”

Inițiativele de astăzi sunt menite să îmbunătățească două aspecte ale liberei circulații a mărfurilor în UE:

  • Facilitarea posibilității de a comercializa un produs în alt stat membru:

Principiul „recunoașterii reciproce” garantează faptul că produsele care nu fac obiectul unei legislații la nivelul UE pot, în principiu, să circule liber în cadrul pieței unice dacă ele există în mod legal pe piață într-un stat membru. Acest principiu ar trebui să permită producătorilor să își vândă produsele în întreaga Europă fără alte cerințe suplimentare. Însă acest lucru nu funcționează întotdeauna așa cum ar trebui. În practică, companiile care doresc să vândă produse precum încălțăminte, veselă de masă sau articole mobilier într-un alt stat se lovesc adesea de obstacole, întârzieri și costuri suplimentare. Pentru a face ca principiul să devină mai rapid, mai simplu și mai clar în practică, Comisia propune un nou Regulament privind recunoașterea reciprocă a bunurilor. Companiile vor ști dacă produsele lor pot fi vândute în altă țară a UE în câteva luni în loc de câțiva ani. De asemenea, ele vor putea folosi o declarație voluntară pentru a demonstra că produsele lor respectă toate cerințele relevante în țara lor. Aceasta va facilita sarcina autorităților din alte state membre de a evalua dacă recunoașterea reciprocă ar trebui să se aplice. În mod similar, un mecanism de soluționare a problemelor va permite o soluționare mai rapidă a litigiilor între companii și autoritățile naționale. Formarea și schimburile de funcționari vor îmbunătăți și mai mult colaborarea și încrederea în rândul autorităților naționale. Aceasta nu va împiedica autoritățile naționale să țină seama de preocupările legitime de politică publică.

  • Întărirea controalelor efectuate de autoritățile naționale pentru a se asigura că produsele sunt sigure și că ele respectă normele:

Încă există prea multe produse nesigure și neconforme care sunt vândute pe piața UE: nu mai puțin de 32% din jucării, 58% din produsele electronice, 47% din produsele pentru construcții sau 40 % din echipamentele individuale de protecție nu îndeplinesc cerințele în materie de siguranță sau informațiile pentru consumatori prevăzute în legislația UE. Acest lucru pune în pericol consumatorii și, în plus, plasează companiile care respectă legislația într-o situație de dezavantaj concurențial. Proiectul de regulament în materie de respectare și control al aplicării legislației va contribui la crearea unei piețe interne mai echitabile pentru bunuri, prin stimularea cooperării între autoritățile naționale de supraveghere a pieței. Aceasta va include schimbul de informații cu privire la produsele ilegale și anchetele în curs de desfășurare, astfel încât autoritățile să poată adopta măsuri eficace împotriva produselor neconforme. Regulamentul va ajuta autoritățile naționale să amelioreze controalele asupra produselor care intră pe piața UE. Având în vedere că 30% din bunurile din UE sunt importate, Comisia propune în continuare consolidarea inspecțiilor din porturi și de la frontierele externe.

Etapele următoare

Proiectele de regulament vor fi transmise acum Parlamentului European și Consiliului pentru adoptare. După adoptare, ele vor intra imediat în vigoare.

Context

Piața unică, a cărei cea de-a 25-a aniversare o vom sărbători în 2018, este una dintre cele mai mari realizări ale Europei, care are drept scop să permită bunurilor, serviciilor, capitalului și persoanelor să circule liber. Ea oferă o gamă mai largă de opțiuni și prețuri mai mici pentru consumatori și oportunități pentru profesioniști și întreprinderi. Piața unică le permite oamenilor să călătorească, să trăiască, să lucreze și să studieze oriunde doresc. Însă aceste oportunități nu se materializează întotdeauna, deoarece normele privind piața unică nu sunt cunoscute, nu sunt puse în aplicare sau sunt, pur și simplu, subminate de alte obstacole nejustificate. De aceea, în 2015, Comisia a anunțat Strategia privind piața unică - o foaie de parcurs pentru realizarea angajamentului politic al președintelui Juncker de a valorifica întregul potențial al pieței unice și de a face din aceasta rampa de lansare pentru prosperitatea întreprinderilor europene în cadrul economiei mondiale.

 

Schimburile comerciale de bunuri reprezintă 75 % din comerțul intra-UE și aproximativ 25 % din PIB-ul UE. Legislația UE privind produsele acoperă vasta majoritate a produselor fabricate în UE. Acestea au o valoare de 2 400 miliarde EUR și sunt produse sau distribuite de aproximativ 5 milioane de companii. Legislația UE permite produselor să circule liber în întreaga Uniune, garantând în același timp un nivel înalt de protecție a mediului, a sănătății și a siguranței. De exemplu, legislația UE în domenii cum ar fi jucăriile și produsele chimice este printre cele mai stricte din lume.

Propunerile de astăzi vin în completarea altor inițiative deja prezentate pentru a pune în aplicare Strategia privind piața unică din 2015: măsuri pentru o mai bună protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, propuneri privind comerțul electronic, orientări cu privire la economia colaborativă, măsuri de modernizare a politicii de standardizare a UE, o inițiativă privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora, măsuri pentru a da un nou impuls sectorului serviciilor și măsuri pentru a îmbunătăți respectarea legislației și modul practic de funcționare a pieței unice a UE.

Pentru informații suplimentare

Întrebări frecvente

Fișă informativă - piața unică: comercializarea de bunuri în întreaga Europă

Materiale video - piața unică

Propunere de Regulament privind recunoașterea reciprocă a bunurilor

Propunere de regulament în materie de respectare și control al aplicării legislației

Comunicare: Pachetul „bunuri”: Consolidarea încrederii în piața unică

Raport privind funcționarea Directivei privind transparența pieței unice (Directiva 2015/1535)

Raport privind acreditarea

 

IP/17/5301

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar