Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Biztonságos termékek az uniós egységes piacon: a Bizottság fellép a bizalom megerősítése érdekében

Brüsszel, 2017. december 19.

A Bizottság a mai napon két jogalkotási javaslatot terjeszt elő, amelyek célja, hogy megkönnyítse a vállalkozások – és különösen a kkv-k – számára termékeik Európai Unión belüli értékesítését, valamint megerősítse a nemzeti hatóságok és vámtisztviselők által végzett ellenőrzéseket annak érdekében, hogy ne lehessen veszélyes termékeket értékesíteni az európai fogyasztóknak.

Jyrki Katainen, az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Az 500 millió fogyasztót felölelő egységes piac nagy siker az Európai Unió történetében. A mai napon megszüntetjük az akadályokat, erősítjük a bizalmat és lehetővé tesszük a vállalkozások és fogyasztók számára, hogy a lehető legnagyobb mértékben éljenek a benne rejlő lehetőségekkel.”

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos hozzátette: „Az egységes piac alapja a bizalom. Gondoskodnunk kell arról, hogy a fogyasztók megbízzanak abban, hogy az általuk használt termékekre származási helyüktől függetlenül ugyanazon előírások vonatkoznak, a közigazgatási szervek pedig abban, hogy a nemzeti piacaikon értékesített termékek biztonságosak állampolgáraik számára. A mellimplantátum- és a dieselgate-botrány aláássák a bizalmat, a bizalom helyreállításához pedig szigorúbb határokon átnyúló ellenőrzésekre van szükség. A hibás termékeknek nincs helyük az Európai Unióban.”

A ma közzétett kezdeményezések az áruk Unión belüli szabad mozgását két szempontból hivatottak javítani:

  • Egy termék másik tagállamban való értékesítésének megkönnyítése:

A „kölcsönös elismerés” elve biztosítja, hogy azok a termékek, amelyekre nem vonatkozik az uniós szabályozás, elvben szabadon mozoghatnak az egységes piacon belül abban az esetben, ha azokat valamely tagállamban jogszerűen forgalmazzák. Ennek az elvnek az értelmében a gyártók termékeiket további követelmények nélkül értékesíthetik az Unió egészében. Ez az elv azonban nem mindig úgy érvényesül, ahogy kellene. A gyakorlatban azok a vállalkozások, amelyek például cipőt, konyhai eszközöket vagy bútort kívánnak eladni egy másik tagállamban, gyakran akadályokba ütköznek, illetve késedelemmel és többletköltségekkel kell számolniuk. A Bizottság a szóban forgó elv gyorsabb, egyszerűbb és egyértelműbb gyakorlati alkalmazása céljából új rendeletet javasol az áruk kölcsönös elismeréséről. A vállalkozások számára – évek helyett – pár hónap alatt ki fog derülni, hogy termékeiket értékesíthetik-e másik uniós tagállamban. Ezenkívül önkéntes nyilatkozatot tehetnek annak igazolása céljából, hogy termékeik megfelelnek az országukban érvényes valamennyi vonatkozó követelménynek. Ezáltal más tagállamok hatóságai könnyebben tudják értékelni, hogy alkalmazandó-e a kölcsönös elismerés elve. Hasonlóképpen, egy problémamegoldó mechanizmus lehetővé fogja tenni a vállalkozások és a nemzeti hatóságok közötti viták gyorsabb rendezését. A tisztviselők képzése és tapasztalatcseréje révén tovább fog javulni a nemzeti hatóságok közötti együttműködés és a kölcsönös bizalom. A nemzeti hatóságok továbbra is figyelembe vehetnek jogos közpolitikai megfontolásokat.

  • A nemzeti hatóságok által végzett, a termékek biztonságosságát és a szabályoknak való megfelelelőségét biztosító ellenőrzések erősítése:

Az Unió piacán továbbra is túl sok nem biztonságos, a szabályoknak nem megfelelő terméket forgalmaznak: az ellenőrzésen átesett játékok 32%-a, az elektronikai termékek 58%-a, az építőipari termékek 47%-a, illetve az egyéni védőfelszerelések 40%-a nem felel meg a biztonságra vagy a fogyasztók tájékoztatására vonatkozóan az uniós szabályozásban lefektetett követelményeknek. Ez veszélyt jelent a fogyasztókra nézve, és hátrányos helyzetbe hozza az előírásoknak megfelelően eljáró vállalkozásokat. Az uniós termékszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó rendelettervezet segíteni fog abban, hogy a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok közötti együttműködés fokozása révén méltányosabbá váljon az áruk belső piaca. Ennek részét képezi az illegális termékekkel és a folyamatban lévő vizsgálatokkal kapcsolatos információk megosztása, hogy a hatóságok hatékonyan fel tudjanak lépni az előírásoknak nem megfelelő termékekkel szemben. A rendelet továbbá hozzá fog járulni a nemzeti hatóságok által az uniós piacra érkező termékeken végzett ellenőrzések javításához. Tekintettel arra, hogy az Unióban kapható áruk 30%-a importtermék, a Bizottság javasolja a kikötők és a külső határok fokozottabb ellenőrzését is.

A következő lépések

A Bizottság megküldi a rendelettervezeteket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Elfogadásuk után a rendeletek közvetlenül alkalmazandók lesznek.

Háttér-információk

A 2018-ban 25 éves egységes piac az egyik legnagyszerűbb európai vívmány, amelynek célja, hogy lehetővé tegye a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. A fogyasztók számára bővebb választékot és alacsonyabb árakat, a szakemberek és vállalkozások számára pedig kiaknázható lehetőségeket kínál. Lehetővé teszi, hogy az emberek szabadon eldöntsék, hova szeretnének utazni, és hol szeretnének élni, dolgozni vagy tanulni. Ezek a lehetőségek azonban – az egységes piaci szabályok ismeretének hiánya, végrehajtásuk hiányosságai vagy egyéb indokolatlan akadályozó tényezők miatt – a gyakorlatban nem mindig érvényesülnek. A Bizottság ezért 2015-ben egységes piaci stratégiát terjesztett elő: ez az ütemterv Juncker elnök politikai kötelezettségvállalásának szellemében az egységes piac nyújtotta lehetőségek teljes körű kiaknázását célozza, hogy az európai vállalkozások az egységes piaci tevékenységükre építve sikeresen terjeszkedhessenek világszerte.

 

Az árukereskedelem az EU-n belüli kereskedelem 75%-ának, valamint az uniós GDP mintegy 25%-ának felel meg. A termékekre vonatkozó uniós szabályok lefedik az EU-ban előállított termékek túlnyomó többségét. A szóban forgó termékek értéke 2400 milliárd euró, amelyek gyártását, illetve forgalmazását mintegy 5 millió vállalkozás végzi. Az uniós szabályok lehetővé teszik, hogy a termékek szabadon áramoljanak az Unión belül, ugyanakkor garantálják a magas szintű védelmet a környezetvédelem, az egészség és a biztonság területén. Említhetjük példaként a játékokra és a vegyipari termékekre vonatkozó uniós szabályozást, amely világszinten egyike a legszigorúbbaknak.

A mai napon előterjesztett javaslat kiegészíti a 2015. évi egységes piaci stratégia megvalósítását célzó eddigi kezdeményezéseket: a szellemi tulajdonjogok hatékonyabb védelmére irányuló intézkedéseket, az e-kereskedelemre vonatkozó javaslatokat, a közösségi gazdaságról szóló útmutatót, az uniós szabványosítási politika modernizálása felé tett lépéseket, az induló és a növekvő innovatív vállalkozásokat érintő kezdeményezést, a szolgáltatási ágazat élénkítésére irányuló intézkedéseket, valamint az uniós egységes piac jogérvényesítésének és gyakorlati működésének javítása felé tett lépéseket.

További információk

Gyakran feltett kérdések

Tájékoztató – Egységes piac: európai árukereskedelem

Videoanyag - egységes piac

Az áruk kölcsönös elismeréséről szóló rendeletre irányuló javaslat

Az uniós termékszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó rendeletre irányuló javaslat

Közlemény: Árucsomag: az egységes piacba vetett bizalom megerősítése

Jelentés az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv ((EU) 2015/1535 irányelv) működéséről

Jelentés az akkreditációról

 

IP/17/5301

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar