Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sikre produkter på EU's indre marked: Kommissionen skrider til handling for at styrke tilliden

Bruxelles, den 19. december 2017

Kommissionen fremlægger i dag to lovgivningsmæssige forslag, der skal gøre det lettere for virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, at sælge deres produkter i Europa, og som skal styrke de nationale myndigheders og toldvæsenets kontrol for at forhindre, at usikre produkter sælges til de europæiske forbrugere.

Næstformand Jyrki Katainen, som er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Det indre marked med 500 millioner forbrugere er en stor succeshistorie for EU. I dag fjerner vi hindringer, styrker tilliden og giver virksomhederne og forbrugerne mulighed for at få mest muligt ud af situationen.

EU-kommissæren for det indre marked, Elżbieta Bieńkowska, tilføjer: "Det indre marked bygger på tillid. Forbrugerne skal kunne have tillid til, at de produkter, som de bruger, er af samme standard, uanset hvor de kommer fra, og offentlige myndigheder skal kunne have tillid til, at produkterne på de nationale markeder er sikre for forbrugerne. Brystimplantat- og dieselgateskandalerne undergravede denne tillid, og vi er nødt til at genskabe den ved hjælp af strengere kontrol generelt. Fejlbehæftede produkter hører absolut ikke hjemme i EU."

De initiativer, som fremlægges i dag, har til formål at forbedre to aspekter af den frie varestrøm i EU:

  • Gøre det lettere at sælge et produkt i en anden medlemsstat:

Princippet om "gensidig anerkendelse" sikrer, at produkter, som ikke er omfattet af EU-lovgivning, i princippet kan bevæge sig frit inden for det indre marked, hvis de markedsføres lovligt i en medlemsstat. Dette princip skulle give producenter mulighed for at sælge deres produkter i Europa uden yderligere krav. Det fungerer imidlertid ikke altid, som det burde. Virksomheder, der ønsker at sælge produkter som f.eks. sko, bordservice eller møbler i en anden medlemsstat, støder i praksis ofte på hindringer, forsinkelser og ekstra omkostninger. For at gøre det hurtigere, enklere og klarere at anvende princippet i praksis foreslår Kommissionen en ny forordning om gensidig anerkendelse af varer. Virksomhederne vil få at vide, om deres produkter kan sælges i et andet EU-land, i løbet af et par måneder og ikke år. Virksomhederne vil også kunne gøre brug af en frivillig erklæring om, at deres produkter opfylder alle relevante krav i deres land. Det vil gøre det lettere for myndigheder i andre medlemsstater at tage stilling til, hvorvidt gensidig anerkendelse bør finde anvendelse. Tilsvarende vil en problemløsningsmekanisme give mulighed for hurtigere at bilægge tvister mellem virksomheder og nationale myndigheder. Uddannelse og udveksling af embedsmænd vil yderligere forbedre samarbejdet og tilliden mellem nationale myndigheder. Det vil ikke forhindre nationale myndigheder i at varetage legitime offentlige hensyn.

  • Styrke nationale myndigheders kontrol for at sikre, at produkter er sikre og overholder reglerne:

Der sælges stadig for mange usikre produkter, der ikke overholder kravene, på EU-markedet: hele 32 % af det kontrollerede legetøj lever ikke op til de krav om sikkerhed og forbrugeroplysning, som er fastsat i EU-lovgivningen, mens dette tal ligger på 58 % for elektronik, 47 % for byggevarer og 40 % for personlige værnemidler. Dette medfører risici for forbrugerne og stiller virksomheder, der overholder reglerne, dårligere i konkurrencen. Udkastet til forordning om overholdelse og håndhævelse vil medvirke til at skabe et mere retfærdigt indre marked for varer ved at fremme samarbejdet mellem nationale markedsovervågningsmyndigheder. Dette omfatter deling af oplysninger om ulovlige produkter og igangværende undersøgelser, for at myndighederne kan sætte effektivt ind over for produkter, der ikke overholder kravene. Forordningen vil desuden hjælpe de nationale myndigheder til at forbedre kontrollen med produkter, der kommer ind på EU-markedet. Da 30 % af varerne i EU importeres, foreslår Kommissionen endvidere at styrke inspektionerne af havnene og de ydre grænser.

De næste skridt

Forordningsudkastene vil nu blive sendt til Europa-Parlamentet og Rådet til vedtagelse. Når forordningerne er vedtaget, gælder de umiddelbart.

Baggrund

Det indre marked, der har 25-års jubilæum i 2018, er en af Europas største bedrifter og har til formål at gøre det muligt for varer, tjenesteydelser, kapital og personer at bevæge sig frit. Det giver et større udvalg og lavere priser for forbrugerne og nye muligheder for fagfolk og virksomheder. Det giver borgerne mulighed for at rejse, bo, arbejde og studere overalt, hvor de ønsker det. Men disse muligheder kan ikke altid udnyttes, fordi reglerne for det indre marked ikke er kendt, ikke gennemføres eller undermineres på grund af uberettigede hindringer. Dette er grunden til, at Kommissionen i 2015 fremlagde sin strategi for det indre marked – en køreplan, der skal indfri kommissionsformand Jean-Claude Junckers politiske hensigtserklæring om at frigøre det indre markeds fulde potentiale og gøre det til et springbræt for EU's virksomheder til at blomstre i den globale økonomi.

 

Handelen med varer tegner sig for 75 % af samhandelen mellem EU-medlemsstaterne og omkring 25 % af EU's BNP. EU's produktregler omfatter langt størstedelen af alle fremstillede produkter i EU. De har en værdi af 2 400 mia. EUR og fremstilles eller distribueres af ca. 5 millioner virksomheder. EU's regler gør det muligt for produkter frit at cirkulere i hele Unionen, samtidig med at der sikres et højt niveau af miljø-, sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse. EU's lovgivning inden for områder som f.eks. legetøj og kemikalier er eksempelvis blandt de strengeste i verden.

De forslag, der fremlægges i dag, supplerer andre initiativer, som allerede er blevet fremlagt med henblik på gennemførelse af strategien for det indre marked 2015: foranstaltninger til bedre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, forslag om e-handel, vejledning om den kollaborative økonomi, skridt til at modernisere EU's standardiseringspolitik, et opstarts- og udviklingsinitiativ, foranstaltninger, der skal give servicesektoren en saltvandsindsprøjtning, og skridt til at forbedre overholdelsen og den måde, hvorpå EU's indre marked fungerer i praksis.

Yderligere oplysninger

Ofte stillede spørgsmål

Faktablad – Det indre marked: varehandelen i Europa

Video materiale - det indre marked

Forslag til forordning om gensidig anerkendelse af varer

Forslag til forordning om overholdelse og håndhævelse

Meddelelse: Varepakken: Styrkelse af tilliden i det indre marked

Rapport om anvendelsen af direktivet om gennemsigtighed i det indre marked (direktiv 2015/1535)

Rapport om akkreditering

 

IP/17/5301

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar