Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Brexit: Evropska komisija priporoča Evropskemu svetu (člen 50) sprejetje sklepa o zadostnem napredku

Bruselj, 8. decembra 2017

Evropska komisija je danes Evropskemu svetu priporočila (člen 50), naj sprejme sklep, da je bil dosežen zadosten napredek v prvi fazi pogajanj po členu 50 z Združenim kraljestvom.

Zdaj mora Evropski svet (člen 50) 15. decembra 2017 odločiti, ali je bil dosežen zadosten napredek, pri čemer bi pozitivna odločitev omogočila začetek druge faze pogajanj.

Ocena Komisije temelji na skupnem poročilu, o katerem so se dogovorili pogajalci Komisije in vlade Združenega kraljestva, danes pa ga je podprla tudi predsednica vlade Združenega kraljestva Theresa May na sestanku s predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom Junckerjem.

Komisija je zadovoljna, da je bil zadosten napredek dosežen na vsakem od treh prednostnih področij, in sicer glede pravic državljanov, dialoga o Irski / Severni Irski in finančnega dogovora, kakor je določeno v Smernicah Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017. Pogajalec Komisije je zatrdil, da se bodo življenjske odločitve državljanov EU, ki živijo v Združenem kraljestvu, zaščitile. Na pravice državljanov EU, ki živijo v Združenem kraljestvu, in pravice državljanov Združenega kraljestva, ki živijo v EU-27, izstop Združenega kraljestva iz EU ne bo vplival. Komisija je prav tako zagotovila, da bodo vsi upravni postopki za državljane EU v Združenem kraljestvu cenovno ugodni in enostavni.

Kar zadeva finančni dogovor, se Združeno kraljestvo strinja, da bo obveznosti, ki jih je EU-28 sprejela, EU-28, vključno z Združenim kraljestvom, tudi izpolnila.

V zvezi z mejo med Irsko in Severno Irsko Združeno kraljestvo priznava edinstveni položaj na irskem otoku in je sprejelo bistvene zaveze, da bi se vzpostavitev neprepustne meje preprečila.

Vse podrobnosti ocene Komisije so na voljo v sporočilu Komisije o napredku pri pogajanjih z Združenim kraljestvom.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „To so težka pogajanja, vendar nam je uspelo narediti prvi preboj. Zadovoljen sem, da smo z Združenim kraljestvom dosegli pošten dogovor. Če se bo 27 držav članic strinjalo z našo oceno, bosta Evropska komisija in naš glavni pogajalec Michel Barnier pripravljena, da nemudoma začneta drugo fazo pogajanj. Še naprej si bom prizadeval, da bo Evropski parlament močno udeležen v celotnem postopku, ker je njegova naloga, da ratificira končni sporazum o izstopu.“

Glavni pogajalec Evropske komisije Michel Barnier je dejal: „Ocena Komisije temelji na dejanskem in stvarnem napredku, doseženem na vsakem od naših treh prednostnih področij. S sklenitvijo dogovora o teh vprašanjih in o preteklosti lahko zdaj naredimo korak naprej in začnemo z zaupanjem razpravljati o naših prihodnjih odnosih.“

Nadaljnji koraki: če bo Evropski svet (člen 50) presodil, da je bil dosežen zadosten napredek, bodo začeli pogajalci Evropske komisije in vlade Združenega kraljestva pripravljati sporazum o izstopu po členu 50 Pogodbe o Evropski uniji ter na podlagi skupnega poročila in izida pogajanj o drugih vprašanjih v zvezi z izstopom. Ko se bodo države članice strinjale z oceno Komisije, bo Komisija v skladu s smernicami z dne 29. aprila 2017 pripravljena, da nemudoma začne pripravljati morebitne prehodne ureditve in da začne uvodne razprave o prihodnjih odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom.

Ozadje

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o svoji nameri, da izstopi iz Evropske unije v skladu s členom 50 PEU. Evropski svet (člen 50) je 29. aprila 2017 sprejel vrsto političnih smernic. Svet za splošne zadeve (člen 50) je 22. maja 2017 Evropsko komisijo pooblastil za začetek pogajanj z Združenim kraljestvom in sprejel smernice za pogajanja (pogajalske smernice).

Pogajanja bi bilo treba zaključiti do jeseni leta 2018, da bi bilo na voljo dovolj časa, da bi Svet po odobritvi Evropskega parlamenta sklenil sporazum o izstopu ter da bi ta sporazum odobrilo Združeno kraljestvo v skladu s svojimi postopki pred 29. marcem 2019.

Več informacij

Sporočilo Komisije Evropskemu svetu (člen 50).

Skupno poročilo pogajalcev Evropske unije in vlade Združenega kraljestva

Skupna tehnična razpredelnica EU in Združenega kraljestva o pravicah državljanov

Smernice Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017

Pogajalske smernice Sveta z dne 22. maja 2017

Sklepi Evropskega sveta z dne 20. oktobra 2017.

Več informacij je na voljo na našem spletišču.

IP/17/5173


Side Bar