Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Brexit: az Európai Bizottság kielégítő előrelépés megállapítását javasolja az (50. cikk szerinti) Európai Tanácsnak

Brüsszel, 2017. december 8.

Az Európai Bizottság a mai napon annak megállapítására irányuló javaslatot terjesztett az (50. cikk szerinti) Európai Tanács elé, hogy az Egyesült Királysággal az 50. cikk szerint folytatott tárgyalások első szakaszában kielégítő előrelépés történt.

Az (50. cikk szerinti) Európai Tanács 2017. december 15-i ülésén fog döntést hozni arról, hogy az elért előrelépés mértéke lehetővé teszi-e a tárgyalások második szakaszába való továbblépést.

A Bizottság értékelése az egyfelől a Bizottságot, másfelől az Egyesült Királyság kormányát képviselő tárgyalóküldöttség által elfogadott együttes jelentésen alapul, melyet Theresa May miniszterelnök is jóváhagyott a Jean-Claude Juncker elnökkel tartott mai találkozója keretében.

A Bizottság megelégedéssel nyugtázza, hogy mindhárom kiemelt területen – azaz a polgárok jogai, az Írországról/Észak-Írországról folytatott párbeszéd és a pénzügyi elszámolás terén egyaránt – kielégítő előrelépést sikerült tenni, az Európai Tanács 2017. április 29-i iránymutatásaival összhangban. A Bizottság főtárgyalója megerősítette, hogy az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok személyes döntései továbbra is védelmet élveznek. Az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok, illetve a 27 tagú EU-ban élő egyesült királyságbeli állampolgárok az Egyesült Királyság EU-ból való távozása után is ugyanolyan jogokkal fognak rendelkezni. A Bizottság arról is gondoskodott, hogy az Egyesült Királyságban élő uniós polgárokra vonatkozó esetleges közigazgatási eljárások egyszerűk és olcsók legyenek.

A pénzügyi elszámolást illetően az Egyesült Királyság egyetértett azzal, hogy a 28 tagú EU által tett vállalásokat a 28 tagú EU-nak kell teljesítenie, amelybe az Egyesült Királyság is beletartozik.

Az Írország és Észak-Írország közötti határ kapcsán az Egyesült Királyság elismeri az Ír-sziget helyzetének sajátosságát, és fontos vállalásokat tett a határellenőrzés visszaállításának elkerülése érdekében.

A Bizottság által készített értékelés valamennyi részlete megtalálható az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások alakulásának helyzetéről szóló bizottsági közleményben.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „A tárgyalási folyamat nehéz, ám most első alkalommal áttörést értünk el. Elégedett vagyok, hogy sikerült méltányos megállapodást kialakítanunk az Egyesült Királysággal. Amennyiben a 27 tagállam egyetért értékelésünkkel, az Európai Bizottság és Michel Barnier főtárgyaló készen állnak azonnal megkezdeni a tárgyalások második szakaszára való felkészülést. Jómagam a tárgyalási folyamat egésze során továbbra is törekedni fogok az Európai Parlament szoros bevonására, mivel a kilépésről rendelkező végleges megállapodáshoz az Európai Parlament megerősítése szükséges.”

Michel Barnier, az Európai Bizottság főtárgyalója a következőket mondta: „A Bizottság értékelése a prioritásként meghatározott mindhárom területen elért valódi és érdemi eredményekre épül. Most, hogy megállapodásra jutottunk ezekről a kérdésekről és rendeztük a múltat, továbbléphetünk, hogy a kölcsönös bizalmon alapuló jövőbeli kapcsolatunkról beszéljünk.”

Következő lépések: Amennyiben az (50. cikk szerinti) Európai Tanács kielégítőnek találja az előrelépést, az Európai Bizottság, illetve az Egyesült Királyság kormányának tárgyalóküldöttsége az együttes jelentés, valamint a kilépéssel kapcsolatos egyéb kérdésekről szóló tárgyalások eredményei alapján megkezdi az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke szerinti, kilépésről rendelkező megállapodás megszövegezését. A 2017. április 29-i iránymutatásoknak megfelelően, és amennyiben a tagállamok egyetértenek a Bizottság értékelésével, a Bizottság készen áll haladéktalanul nekilátni a lehetséges átmeneti intézkedések kidolgozásának, és tájékozódó megbeszéléseket kezdeményezni az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatról.

Háttér-információk

2017. március 29-én az Egyesült Királyság bejelentette az Európai Tanácsnak az Európai Unióból való kilépésre irányuló szándékát, az EUSZ 50. cikkével összhangban. 2017. április 29-én az (50. cikk szerinti) Európai Tanács politikai iránymutatásokat fogadott el. 2017. május 22-én az (50. cikk szerinti) Általános Ügyek Tanácsa engedélyezte az Európai Bizottságnak a tárgyalások megkezdését az Egyesült Királysággal, továbbá elfogadta a tárgyalási irányelveket (a tárgyalási irányelvek).

A tárgyalásoknak 2018 őszéig le kel zárulniuk ahhoz, hogy a Tanácsnak elegendő ideje maradjon az Európai Parlament jóváhagyásának megszerzését követően megkötni a kilépésről rendelkező megállapodást, majd a megállapodást az Egyesült Királyság saját eljárásai keretében még 2019. március 29. előtt jóvá tudja hagyni.

További információk

A Bizottság közleménye az (50. cikk szerinti) Európai Tanácsnak

Az Európai Uniót, illetve az Egyesült Királyság kormányát képviselő főtárgyaló együttes jelentése

EU–Egyesült Királyság közös szakmai kerekasztal a polgárok jogairól

Az Európai Tanács iránymutatásai, 2017. április 29.

A Tanács tárgyalási irányelvei, 2017. május 22.

Az Európai Tanács következtetései, 2017. október 20.

További információkét látogasson el honlapunkra.

IP/17/5173


Side Bar