Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Brexit: Euroopan komission suositus Eurooppa-neuvostolle (50 art.): edistys riittävää

Bryssel 8. joulukuuta 2017

Euroopan komissio on tänään suosittanut Eurooppa-neuvostolle päätelmää, jonka mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa on edistytty riittävästi. Brexit-neuvottelut käydään EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti.

Eurooppa-neuvosto päättää kokouksessaan 15. joulukuuta 2017, onko edistys ollut riittävää, jotta neuvotteluissa voidaan edetä toiseen vaiheeseen.

Komission näkemys perustuu komission ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen neuvottelijoiden yhteiseen raporttiin, jonka pääministeri Theresa May vahvisti tänään kokouksessaan puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin kanssa.

Komissio pitää edistystä riittävänä kaikilla kolmella alalla – kansalaisten oikeudet, vuoropuhelu Irlannista / Pohjois-Irlannista ja rahoitusratkaisu – jotka määriteltiin ensisijaisiksi Eurooppa-neuvoston 29. huhtikuuta 2017 antamissa suuntaviivoissa. Komission neuvottelija on varmistanut, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU:n kansalaisten tekemiä elämänvalintoja suojellaan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU:n kansalaisten ja EU27-maissa asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeudet säilyvät ennallaan, kun Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta. Komissio on myös varmistanut, että kaikki hallinnolliset menettelyt ovat yksinkertaisia eikä niistä aiheudu Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuville EU:n kansalaisille suuria kuluja.

Rahoitusratkaisun osalta Yhdistynyt kuningaskunta on hyväksynyt sen, että EU28, Yhdistynyt kuningaskunta mukaan lukien, kunnioittaa EU28:n tekemiä sitoumuksia.

Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajakysymyksen osalta Yhdistynyt kuningaskunta tunnustaa saaren ainutlaatuisen tilanteen, ja se on antanut merkittäviä sitoumuksia tiukan rajavalvonnan välttämiseksi.

Komission yksityiskohtainen arvio esitetään Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilasta annetussa komission tiedonannossa.

”Neuvottelut ovat vaikeat, mutta niissä on nyt tehty läpimurto", totesi komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. "Olen tyytyväinen Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa saavutettuun sopuun. Jos 27 jäsenvaltiota ovat arviostamme samaa mieltä, Euroopan komissio ja pääneuvottelijamme Michel Barnier ovat valmiit aloittamaan heti neuvottelujen toisen vaiheen. Huolehdin jatkossakin siitä, että Euroopan parlamentti pysyy tiiviisti mukana prosessissa, sillä lopullinen erosopimus edellyttää sen hyväksyntää”, Juncker sanoi.

”Komission arvio perustuu todelliseen, aitoon edistymiseen kaikilla kolmella ensisijaisella alalla. Kun näistä asioista on saavutettu yhteisymmärrys ja menneet on selvitetty, voimme edetä luottavaisina keskusteluihin tulevasta suhteesta”, sanoi Euroopan komission pääneuvottelija Michel Barnier.

Seuraavat vaiheet: Jos Eurooppa-neuvosto katsoo, että edistyminen on ollut riittävää, Euroopan komission ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen neuvottelijat alkavat laatia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklaan perustuvaa erosopimusta. Sen perustana käytetään yhteistä raporttia ja lisäksi muista eroon liittyvistä kysymyksistä käytyjen neuvottelujen tuloksia. Jos jäsenvaltiot ovat samaa mieltä komission arviosta, komissio on valmis aloittamaan välittömästi mahdollisten siirtymäjärjestelyjen valmistelun sekä alustavat keskustelut EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevasta suhteesta 29. huhtikuuta 2017 annettujen suuntaviivojen mukaisesti.

Tausta

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti 29. maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota Euroopan unionista. Eurooppa-neuvosto (50 art.) hyväksyi 29. huhtikuuta 2017 poliittiset suuntaviivat. Yleisten asioiden neuvosto (50 art.) valtuutti 22. toukokuuta 2017 Euroopan komission aloittamaan neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ja antoi neuvotteluohjeet.

Neuvottelut olisi saatava päätökseen hyvissä ajoin viimeistään syksyllä 2018. Tällöin neuvosto ehtisi Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan virallisesti tehdä erosopimuksen ja Yhdistynyt kuningaskunta hyväksyä sen omien menettelyjensä mukaisesti 29.3.2019 mennessä.

Lisätietoja

Komission tiedonanto Eurooppa-neuvostolle (50 art.)

Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen neuvottelijoiden yhteinen raportti

Kansalaisten oikeuksia koskeva EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen tekninen taulukko

Eurooppa-neuvoston suuntaviivat, 29. huhtikuuta 2017

Neuvoston neuvotteluohjeet, 22. toukokuuta 2017

Eurooppa-neuvoston päätelmät, 20. lokakuuta 2017

Lisätietoja on verkkosivuillamme.

IP/17/5173


Side Bar