Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Podle doporučení Evropské komise došlo v jednáních o brexitu k dostatečnému pokroku

Brusel 8. prosince 2017

Evropská komise dnes doporučila, aby Evropská rada přijala závěr, že v první fázi jednání se Spojeným královstvím podle článku 50 bylo dosaženo dostatečného pokroku.

Nyní by Evropská rada na svém zasedání k článku 50 dne 15. prosince 2017 měla rozhodnout, zda je pokrok skutečně dostatečný, a zda tedy vyjednávání mohou postoupit do druhé fáze.

Posouzení Komise je založeno na společné zprávě dohodnuté vyjednavači Komise a vlády Spojeného království, kterou dnes stvrdila premiérka Theresa Mayová při setkání s předsedou Komise Jeanem-Claudem Junckerem.

Komise má za to, že nastal dostatečný pokrok ve všech třech prioritních oblastech stanovených v pokynech Evropské rady ze dne 29. dubna 2017, tedy v oblasti práv občanů, v dialogu o Irsku a Severním Irsku i v otázce finančního vypořádání. Vyjednavač Komise zabezpečil ochranu pro občany EU, kteří se rozhodli žít ve Spojeném království. Práva občanů EU žijících ve Spojeném království ani práva občanů Spojeného království žijících v EU-27 se po odchodu Spojeného království z Unie nezmění. Komise se rovněž ujistila, že případné administrativní postupy budou pro občany EU ve Spojeném království levné a jednoduché.

Pokud jde o finanční vyrovnání, Spojené království souhlasilo s tím, že závazky, které byly přijaty v rámci EU-28, bude hradit celá EU-28 včetně Spojeného království.

Pokud jde o hranici mezi Irskem a Severním Irskem, Spojené království uznává jedinečnou situaci irského ostrova a přijalo významné závazky s cílem zabránit vytvoření „tvrdé hranice“.

Úplné informace o posouzení provedeném Komisí jsou k dispozici ve sdělení Komise o pokroku v jednáních se Spojeným královstvím.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Tato jednání jsou složitá, nyní v nich však nastal první průlom. Jsem spokojen, že jsme se Spojeným královstvím dosáhli spravedlivé dohody. Pokud bude 27 členských států s naším posouzením souhlasit, Evropská komise a náš hlavní vyjednavač Michel Barnier jsou připraveni začít okamžitě pracovat na druhé fázi jednání. Postarám se o to, aby byl do celého procesu i nadále velmi úzce zapojen Evropský parlament, neboť finální dohoda o vystoupení bude vyžadovat ratifikaci z jeho strany.“

Hlavní vyjednavač Evropské komise Michel Barnier k tomu uvedl: „Posouzení Komise vychází ze skutečného pokroku, jehož jsme ve všech třech prioritních oblastech dosáhli. Díky tomu, že jsme se dokázali dohodnout a vyřešit tak otázky týkající se minulosti, můžeme nyní v jednání pokročit a zabývat se našimi vztahy do budoucna v atmosféře důvěry a jistoty.“

Další postup: Pokud Evropská rada na zasedání k článku 50 dojde k závěru, že bylo dosaženo dostatečného pokroku, vyjednavači Evropské komise a vlády Spojeného království zahájí přípravu dohody o vystoupení podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii, a to na základě společné zprávy a výsledků jednání o dalších otázkách souvisejících s odchodem z EU. V souladu s pokyny ze dne 29. dubna 2017 a až členské státy s posouzením Komise vysloví souhlas, je Komise připravena začít okamžitě pracovat na možných přechodných opatřeních a zahájit informativní rozhovory o budoucím vztahu mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím.

Souvislosti

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království Evropské radě svůj záměr vystoupit z Evropské unie v souladu s článkem 50 Smlouvy o EU. Evropská rada (článek 50) přijala 29. dubna 2017 soubor politických pokynů. Dne 22. května 2017 zmocnila Rada pro obecné záležitosti (článek 50) Evropskou komisi k zahájení jednání se Spojeným královstvím a přijala směrnice pro jednání.

Jednání by měla být dokončena nejpozději na podzim roku 2018 tak, aby Rada měla dostatek času uzavřít po obdržení souhlasu Evropského parlamentu dohodu o vystoupení a aby ji Spojené království v souladu s vlastními postupy stačilo schválit do 29. března 2019.

Další informace

Sdělení Komise Evropské radě (článek 50)

Společná zpráva vyjednavačů Evropské unie a vlády Spojeného království

Společná technická tabulka EU a Spojeného království o právech občanů

Pokyny Evropské rady ze dne 29. dubna 2017

Směrnice Rady pro jednání ze dne 22. května 2017

Závěry Evropské rady ze dne 20. října 2017

Více informací naleznete na naší internetové stránce.

IP/17/5173


Side Bar