Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ett år sedan Europeiska solidaritetskåren lanserades

Bryssel den 7 december 2017

I dag firar Europeiska solidaritetskåren ettårsjubileum

Ett år efter att EU-kommissionen lanserade Europeiska solidaritetskåren har 42 745 unga från alla medlemsländer anmält sig. Av dem har 2 166 inlett sina projekt med 1 434 organisationer.

– Unga människor kommer att arbeta med viktiga projekt, få minnen för livet och göra en insats för samhället, allt inom ramen för solidaritetskårens kvalitetsgarantier, säger Günther H. Oettinger, EU-kommissionär med ansvar för budget och personal.

– Det är glädjande att så många unga människor från hela Europa tror på solidaritet och vill volontärarbeta, utbilda sig eller arbeta för att hjälpa andra, säger EU:s utbildningskommissionär Tibor Navracsics. Ett år efter lanseringen av solidaritetskåren gör många av dem redan nu skillnad genom att hjälpa och ingjuta hopp i dem som behöver det. Nu är det viktigt att snabbt anta den rättsliga grunden och budgeten för de kommande åren, så att potentialen i Europeiska solidaritetskåren verkligen utnyttjas.

– Att delta i Europeiska solidaritetskåren är inte bara ett bra sätt att visa solidaritet på, utan det gör det även möjligt för unga människor att utveckla nya färdigheter och förbättra sitt CV, säger EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen.Jag hoppas att vårt förslag om en stärkt europeisk solidaritetskår kommer att antas snart, så vi kan utvidga möjligheterna för de unga i EU ännu mer.

Sedan Europeiska solidaritetskåren lanserades har deltagarna varit verksamma i hela Europa. En grupp volontärer anlände till exempel till Norcia i Italien i augusti 2017. De hjälpte till att reparera skador och återuppbygga samhällsservicen i staden, som drabbades av de svåra jordbävningarna i regionen för ett år sedan. Fram till 2020 kommer sammanlagt 230 deltagare i solidaritetskåren att hjälpa italienska jordbävningsdrabbade samhällen. Andra deltagare arbetar bland annat med unga från missgynnade förhållanden eller med särskilda behov, med flyktingar och åldringar, från Rotterdam i Nederländerna till Aveiro i Portugal och på många andra håll i Europa.

Kommissionens förslag om att stärka Europeiska solidaritetskåren genom att ge den en egen budget och rättsliga grund samt att utvidga dess verksamhet diskuteras för närvarande i rådet och Europaparlamentet. I rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) nådde medlemsländerna en informell överenskommelse om detta den 20 november 2017 vilket möjliggör ett slutligt beslut med Europaparlamentet.

Bakgrund

I sitt tal om tillståndet i unionen 2016 meddelade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att han ville inrätta en europeisk solidaritetskår för att erbjuda unga mellan 18 och 30 år en möjlighet att delta i olika solidaritetsinsatser i EU.

Två månader senare lanserades Europeiska solidaritetskåren med målet att 100 000 unga människor deltar till slutet av 2020.

I solidaritetskårens nuvarande skede har åtta olika program startats för att ge unga människor möjlighet att delta i olika solidaritetsinsatser inom utmanande områden i hela EU. Verksamheten gynnar inte bara de unga som får möjlighet att utvecklas, engagera sig i samhället och bli attraktivare på arbetsmarknaden. Den hjälper också icke-statliga organisationer, offentliga organ och företag som försöker lösa samhällsproblem och andra utmaningar.

Efter matchningen av volontärer och organisationer, som påbörjades i mars 2017, inledde den yrkesmässiga grenen av kåren sin verksamhet i juli med två projekt som leddes av de italienska och franska offentliga arbetsförmedlingarna med stöd av EU-kommissionen. Det handlar om projekt som erbjuder solidaritetsrelaterade jobb eller praktikplatser i ett annat EU-land för upp till 6 000 unga.

Den 30 maj 2017 lade kommissionen fram ett förslag om en rättslig grund för solidaritetskåren och en budget på 341,5 miljoner euro mellan 2018 och 2020. Kommissionen vill också bredda verksamheten. Utöver möjligheterna att få en plats som volontär, praktikant eller anställd kan kårdeltagarna nu också starta egna solidaritetsprojekt eller volontärgrupper.

Under en arbetslunch om utbildning och kultur den 17 november i Göteborg uppmanade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker stats- och regeringscheferna i EU att sträva efter målet att 1,5 miljoner unga ska delta i solidaritetskåren till 2025. Detta skulle kräva en budget på 6 miljarder euro för perioden 2021–2027.

Läs mer:

Anmäl dig till Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren på Facebook

Twitter #EUSolidarityCorps

Följ EU-kommissionär Günther Oettinger på Twitter

Följ EU-kommissionär Tibor Navracsics på Twitter

Följ EU-kommissionär Marianne Thyssen på Twitter och Facebook

IP/17/5031

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar