Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa solidaarsuskorpus: esimene aastapäev

Brüssel, 7. detsember 2017

Täna möödub aasta Euroopa solidaarsuskorpuse loomisest

Aasta tagasi käivitas Euroopa Komisjon Euroopa solidaarsuskorpuse, 42 745 noort kõigist liikmesriikidest on juba avaldanud soovi sellega ühineda. 2 166 neist on alustanud praktikat 1 434 organisatsioonis.

Eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther H. Oettinger ütles: „Noored hakkavad Euroopa solidaarsuskorpuse raames töötama oluliste projektidega, sõlmivad sõprussidemeid kogu eluks ja teevad midagi head meie ühiskonnale.“

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics ütles: „Mul on hea meel, et nii paljud noored kõikjal Euroopas usuvad solidaarsusesse ja on pühendunud vabatahtlikule tegevusele, koolitusele või tööle selleks, et toetada teisi. Aasta pärast Euroopa solidaarsuskorpuse käivitamist annavad paljud neist juba oma panuse, pakkudes abi ja lootust neile, kes seda vajavad. Praegu peame tagama õigusliku aluse ja lähiaastate eelarve kiire vastuvõtmise, et viia ellu Euroopa solidaarsuskorpuse eelised.“

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen lisas: „Euroopa solidaarsuskorpuses osalemine ei ole üksnes hea viis näidata solidaarsust, vaid see võimaldab ka noortel arendada uusi oskusi ja annab osaleja CV-le lisaväärtust. Ma loodan, et meie solidaarsuskorpuse tugevdamise ettepanek võetakse peagi vastu, et me saaks Euroopa noorte võimalusi veelgi laiendada.“

Euroopa solidaarsuskorpus on olnud alates oma käivitamisest tegev kogu Euroopas. Näiteks 2017. aasta augustis saabus rühm Euroopa solidaarsuskorpuse vabatahtlikke Norciasse Itaalias, et aidata aasta varem piirkonda tabanud ränkades maavärinates kannatada saanud kohalikul kogukonnal parandada kahjustused ja taastada sotsiaalteenused. Kuni 2020. aastani abistab maavärinates kannatanud Itaalia kogukondi kokku 230 Euroopa solidaarsuskorpuse liiget. Muud solidaarsuskorpuse liikmed töötavad näiteks ebasoodsas olukorras või erivajadustega noortega, pagulaste või eakatega alates Rotterdamist Madalmaades kuni Aveironi Portugalis ning paljudes muudes kohtades Euroopas.

Nõukogu ja Euroopa Parlament arutavad praegu komisjoni ettepanekut Euroopa solidaarsuskorpust tugevdada, andes sellele oma eelarve ja õigusliku aluse, ning laiendada selle tegevust. Liikmesriigid saavutasid 20. novembril 2017 toimunud hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu istungil kokkuleppe, mis sillutab teed lõplikule kokkuleppele Euroopa Parlamendiga.

Taust

Oma 2016. aasta kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus teatas Euroopa Komisjoni president Juncker Euroopa solidaarsuskorpuse loomisest, mis pakub 18–30aastastele noortele võimalust osaleda mitmesuguses solidaarsustegevuses kogu ELis.

Kaks kuud hiljem käivitati Euroopa solidaarsuskorpus eesmärgiga kaasata 2020. aasta lõpuks 100 000 noort.

Euroopa solidaarsuskorpuse esimesel etapil käivitati kaheksa erinevat programmi, et anda noortele võimalus mitmesugustes solidaarsusmeetmetes osaledes lahendada probleemseid olukordi kogu ELis. Osalemine võimaldab noortel end arendada, osaleda aktiivselt ühiskonnas ja suurendab nende tööalast konkurentsivõimet ning sellest saavad kasu ka valitsusvälised organisatsioonid, avaliku sektori asutused ja ettevõtted, kes tegelevad ühiskondlike ja muude probleemide lahendamisega.

Pärast vabatahtlike jagamist organisatsioonide vahel, mis algas 2017. aasta märtsis, käivitus juulis Euroopa solidaarsuskorpuse kutsealase tegevuse liin kahe projektiga, mida juhivad Itaalia ja Prantsusmaa riiklikud tööturuasutused, ja mida toetab komisjon. Need projektid pakuvad kuni 6000 noorele solidaarsusega seotud tööd või praktikat muus ELi liikmesriigis.

Komisjon esitas 30. mail 2017 ettepaneku luua solidaarsuskorpusele kindel alus: ajavahemikuks 2018–2020 eraldati algatuse eelarveks 341,5 miljonit eurot ja nähti ette asjakohane õiguslik alus. Komisjon tegi ka ettepaneku laiendada noorte võimalusi. Lisaks Euroopa solidaarsuskorpuse raames pakutavale vabatahtliku tööle, praktikale ning töövahendusele saaksid osalejad edaspidi algatada ka ise solidaarsusprojekti või osaleda vabatahtlikus tegevuses rühmana.

17. novembril kutsus president Juncker Göteborgis (Rootsi) ELi juhte hariduse ja kultuuri teemalisel töölõunal üles saavutama 2025. aastaks eesmärk – 1,5 miljonit Euroopa solidaarsuskorpuses osalevat noort, mille jaoks oleks aastateks 2021–2027 vaja 6 miljardi euro suurust eelarvet.

Lisateave

Euroopa solidaarsuskorpuse registreerumisvorm.

Euroopa solidaarsuskorpuse Facebooki lehekülg

Twitteris #EUSolidarityCorps

Komisjoni volinik Oettinger Twitteris

Komisjoni volinik Navracsics Twitteris

Komisjoni volinik Thyssen Twitteris ja Facebookis

IP/17/5031

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar