Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Pravedno oporezivanje: Komisija predlaže nove alate za borbu protiv prijevara povezanih s PDV-om

Bruxelles, 30. studenoga 2017.

Europska komisija danas je predstavila nove alate kojima želi sustav PDV-a u EU-u učiniti otpornijim na prijevare te ispraviti zakonske nedostatke koji mogu dovesti do velikih prijevara povezanih s PDV-om.

Novim se pravilima želi povećati povjerenje među državama članicama radi razmjene veće količine informacija te poboljšati suradnja nacionalnih poreznih tijela i tijela za izvršavanje zakonodavstva.

Iz najopreznijih je procjena vidljivo da prijevare povezane s PDV-om u državama članicama mogu dovesti do gubitka prihoda većeg od 50 milijardi EUR godišnje, a taj bi novac trebalo namijeniti javnom ulaganju u bolnice, škole i ceste. Informacije otkrivene u Rajskim dokumentima opet pokazuju kako mehanizmi za izbjegavanje poreza mogu pomoći bogatim pojedincima i poduzećima da zaobiđu pravila EU-a o PDV-u i izbjegnu plaćanje svojeg dijela poreza. Iz nedavnih je izvješća vidljivo da se mehanizmi prijevara povezanih s PDV-om mogu upotrebljavati za financiranje kriminalnih organizacija, među ostalim terorista.

Današnji bi prijedlozi državama članicama omogućili veću razmjenu bitnih informacija i bliskiju suradnju u borbi protiv tih aktivnosti.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: Prekogranične prijevare povezane s PDV-om jedan su od glavnih uzroka gubitka prihoda država članica i proračuna EU-a. Današnji prijedlog pomoći će u jačanju suradnje među institucijama koje djeluju nacionalno i na razini EU-a u cilju uspješnog rješavanja tog problema i poboljšanja naplate poreza.

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: Rajski dokumenti opet pokazuju da neki iskorištavaju blagu primjenu pravila EU-a o PDV-u kako bi platili manje PDV-a nego drugi. A znamo da prijevare povezane s PDV-om mogu biti izvor financiranja kaznenih djela, uključujući terorizam. Za borbu protiv toga razmjena informacija među nacionalnim nadležnim tijelima mora biti puno djelotvornija nego što je trenutačno, a današnji će prijedlozi to omogućiti. Na primjer, EU-ova mreža stručnjaka za borbu protiv prijevara Eurofisc imat će pristup podacima o registraciji automobila iz drugih država članica, čime će se zaustaviti velik izvor prijevara povezanih s PDV-om za prodaju novih odnosno rabljenih automobila.

Iako porezna tijela država članica već razmjenjuju dio informacija o poslovanju i prekograničnoj prodaji, ta suradnja uvelike ovisi o ručnoj obradi informacija. Istodobno, informacije o PDV-u i podaci o organiziranim kriminalnim skupinama uključenima u najteže slučajeve prijevara povezanih s PDV-om ne dostavljaju se sustavno tijelima EU-a za izvršavanje zakonodavstva. Naposljetku, nedostatak koordinacije istraga među poreznim upravama i tijelima za izvršavanje zakonodavstva na nacionalnoj razini i razini EU-a znači da se ta dinamična kriminalna aktivnost trenutačno ne prati i ne rješava dovoljno brzo.

Današnjim bi se prijedlozima ojačala suradnja država članica i omogućilo bi im se brže i učinkovitije suzbijanje prijevara povezanih s PDV-om, među ostalim prijevara na internetu. Zajedničkom primjenom prijedloga povećala bi se naša sposobnost praćenja i zaustavljanja počinitelja prijevara i kaznenih djela koji kradu porezne prihode za vlastitu korist.

Ključne su mjere u okviru tog zakonodavstva:

  • jačanje suradnje među državama članicama: prijevare povezane s PDV-om mogu se dogoditi u nekoliko minuta, što znači da države članice moraju imati alate za što brže djelovanje. Današnjim bi se prijedlogom uspostavio internetski sustav za razmjenu informacija s Eurofiscom, postojećom EU-ovom mrežom stručnjaka za borbu protiv prijevara. Taj bi sustav državama članicama omogućio obradu, analizu i provjeru podataka o prekograničnim aktivnostima kako bi se osigurala što brža i točnija procjena rizika. U cilju povećanja sposobnosti država članica da provjeravaju prekogranične isporuke, službenici dvaju ili više nacionalnih poreznih tijela mogli bi oformiti zajednički tim za provjere radi borbe protiv prijevara, što je posebice važno za slučajeve prijevare u sektoru e-trgovine. Eurofiscu bi se dale nove ovlasti za koordinaciju prekograničnih istraga
  • suradnja s tijelima za izvršavanje zakonodavstva: novim bi se mjerama otvorili novi kanali za komunikaciju i razmjenu podataka među poreznim tijelima i europskim tijelima za izvršavanje zakonodavstva o prekograničnim aktivnostima za koje se sumnja da bi mogle dovesti do prijevara povezanih s PDV-om: OLAF, Europol i novoosnovani Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Suradnja s europskim tijelima omogućila bi unakrsnu provjeru nacionalnih informacija, kaznenih evidencija, baza podataka i drugih informacija Europola i OLAF-a kako bi se utvrdili stvarni počinitelji prijevara i njihove mreže
  • razmjena ključnih informacija o uvozu iz zemalja izvan EU-a: razmjena informacija između poreznih i carinskih tijela dodatno bi se poboljšala za određene carinske postupke koji su trenutačno podložni prijevarama povezanima s PDV-om. U posebnom postupku roba koja dolazi iz zemalja izvan EU-a s krajnjim odredištem u jednoj od država članica može stići u EU preko druge države članice i biti provezena dalje bez naplate PDV-a. PDV se naplaćuje tek kad roba dođe do krajnjeg odredišta. Ta bi karakteristika sustava PDV-a u EU-u trebala olakšati trgovinu poštenim poduzećima, ali može se zloupotrijebiti kako bi se roba preusmjerila na crno tržište te zaobišlo ikakvo plaćanje PDV-a. Novim bi se pravilima osiguralo prosljeđivanje informacija o robi koja pristiže i ojačala bi se suradnja poreznih i carinskih tijela u svim državama članicama.

Razmjena informacija o automobilima: trgovina automobilima također je ponekad podložna prijevarama zbog razlika u primjeni PDV-a na nove i na rabljene automobile. Noviji ili sasvim novi automobili, kod kojih je cijeli iznos oporeziv, mogu se prodati kao rabljena roba, kod koje samo profitna marža podliježe PDV-u. Kako bi se suzbio taj oblik prijevare, službenicima Eurofisca omogućio bi se pristup podacima o registraciji automobila iz drugih država članica.

Ti će se zakonodavni prijedlozi sada podnijeti Europskom parlamentu na savjetovanje te Vijeću na donošenje.

Kontekst

Predložene mjere nadovezuju se na „okosnice” novog konačnog jedinstvenog EU-ova područja PDV-a predložene u listopadu 2017. i na Akcijski plan o PDV-u za jedinstveno europsko područje PDV-a predstavljen u travnju 2016.

Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) ima važnu ulogu na europskom jedinstvenom tržištu. PDV je znatan i sve veći izvor poreznih prihoda u EU-u, kojim je 2015. prikupljeno više od 1 bilijun EUR, što iznosi 7 % EU-ova BDP-a. Na PDV-u se temelji i jedno od vlastitih sredstava EU-a.

No unatoč nizu reformi sustav PDV-a ne može pratiti izazove današnjeg globalnog, digitalnog i mobilnog gospodarstva. Postojeći sustav PDV-a uveden je 1993. godine i trebao je biti prijelazan sustav. Rascjepkan je i suviše složen za sve veći broj poduzeća koja posluju prekogranično te ostavlja mogućnost za prijevare: s domaćim i prekograničnim transakcijama različito se postupa, a roba i usluge mogu se unutar jedinstvenog tržišta kupiti bez plaćanja PDV-a. Komisija dosljedno zagovara reformu sustava PDV-a. Kad je riječ o PDV-u, granice su i dalje svakodnevna činjenica za poduzeća koja trguju diljem EU-a. Postojeća pravila o PDV-u jedno su od posljednjih područja prava EU-a koja nisu usklađena s temeljnim načelima jedinstvenog tržišta.

Dodatne informacije

Najčešća pitanja o predloženim alatima za borbu protiv prijevara povezanih s PDV-om

Akcijski plan o PDV-u – Put k jedinstvenom europskom području PDV-a

Priopćenje za tisak o reformi pravila EU-a o PDV-u

Najčešća pitanja o reformi pravila EU-a o PDV-u

Informativni članak o reformi pravila EU-a o PDV-u

Najčešća pitanja o PDV-u za e-trgovinu

IP/17/4946

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar