Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európa jövője: Juncker elnök létrehozza a „kevesebbet hatékonyabban” módszerrel foglalkozó munkacsoportot

Brüsszel, 2017. november 14.

Az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker a mai napon hivatalosan létrehozta a szubszidiaritással, az arányossággal és a „kevesebbet hatékonyabban” módszerrel foglalkozó munkacsoportot.

A munkacsoport 2018. július 15-ig jelentést nyújt be majd az elnöknek, amelyben ajánlást tesz a szubszidiaritás és az arányosság elve jobb alkalmazásának módjáról, olyan szakpolitikai területek azonosításáról, amelyek esetében a munka átruházható vagy végérvényesen visszaadható a tagállamok hatáskörébe, valamint annak módjáról, miként lehetne eredményesebben bevonni a regionális és helyi hatóságokat az uniós szakpolitikai döntéshozatalba és a célok megvalósításába.

Juncker elnök szeptember 13-án az Unió helyzetéről szóló értékelő beszédében a következőképpen jelentette be a munkacsoport létrehozását: „Ez a Bizottság a nagyobb jelentőségű dolgokban nagyobb szerepet akart vállalni, a kisebb jelentőségűekben pedig kisebbet. Az általunk megkezdett munkát befejezendő, még e hónappal még e hónappal létre fogom hozni a szubszidiaritással és arányossággal foglalkozó munkacsoportot, amely kritikus vizsgálat alá veszi az összes szakpolitikai területet annak biztosítása érdekében, hogy csak ott lépjünk fel, ahol az EU hozzáadott értéket teremt.

A munkacsoport 2018. január 1-jén kezdi meg munkáját, elnöke Frans Timmermans, a Bizottságnak a minőségi jogalkotásért, az intézményközi kapcsolatokért, a jogállamiságért és az Alapjogi Chartáért felelős első alelnöke lesz. A munkacsoportnak 9 további tagja lesz, akik közül három a nemzeti parlamentekből, három az Európai Parlamentből és három fő a Régiók Európai Bizottságából érkezik. A mai napon küldött levelekben Juncker elnök felkérte az Európai Parlament, az Európai Unió parlamentjein belüli, európai ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottságok konferenciájának (COSAC) és a Régiók Európai Bizottságának elnökét, hogy jelöljenek ki intézményeikből tagokat a munkacsoportba.

Juncker elnök 2017. szeptember 13-án az Unió helyzetéről szóló értékelő beszédében bemutatta Európa jövőjéről alkotott elképzeléseit (2025-ig), amelynek alapját a Európa jövőjéről szóló fehér könyvvel elindított vita képezi. A bemutatott forgatókönyvek egyike – a 4. forgatókönyv – a „Kevesebbet hatékonyabban” elnevezésű, amely szerint az Európai Uniónak egyes területeken fokoznia kell tevékenységét, ugyanakkor meg kell szüntetnie tevékenységét, illetve kevesebbet kell tennie olyan területeken, amelyekre úgy tekintenek, hogy azokon korlátozottabb hozzáadott értékkel rendelkezik vagy nem képes teljesíteni az ígéreteit. A munkacsoport munkája az egységesebb, erősebb és demokratikusabb Európa megvalósítására irányuló bizottsági ütemtervvel összefüggésben hozzájárul majd az Európai Unió további fejlődéséhez. Az ütemtervet az európai parlamenti választásokat megelőzően időben, 2019. május 9-én Romániában, a nagyszebeni vezetői ülésen zárják le.

 

Háttér-információk

Juncker elnök 2014. július 15-én bemutatott politikai iránymutatása értelmében a Bizottságnak 10 kiemelt szakpolitikai területre kell összpontosítania, ami meghatározta az elmúlt három évben az intézmény munkáját és biztosította, hogy a lehető legtöbb munka a tagállamok hatáskörében maradt. A Bizottság ezen elképzelés további kidolgozását mutatta be a 2017. március 1-jén közzétett Európa jövőjéről szóló fehér könyvében, amely öt forgatókönyvet tartalmazott; ezek egyike a „Kevesebbet hatékonyabban” című.

A szubszidiaritás és az arányosság elvét az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke fekteti le. A szubszidiaritás elve azt kívánja biztosítani, hogy a döntéseket az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg, és hogy az Unió egy adott kérdésben csak akkor cselekszik, ha az uniós intézkedés hatékonyabb, mint a nemzeti, regionális vagy helyi szinten hozott intézkedés. Az arányosság elve a Szerződések célkitűzéseinek teljesítéséhez szükséges mértékűre korlátozza az uniós hatáskörök gyakorlását. Ezen alapelvek alkalmazásának egyik példája, hogy ez a Bizottság már nagyrészt a nemzeti hatóságokra ruházta az állami támogatások ellenőrzését, és valamennyi állami támogatásra vonatkozó intézkedés 90 %-a jelenleg a nemzeti, regionális és helyi hatóságok kezében összpontosul.

További információk

A szubszidiaritással, az arányossággal és a „kevesebbet hatékonyabban” módszerrel foglalkozó munkacsoport létrehozásáról szóló határozat

Értékelő beszéd az Unió helyzetéről – 2017

Fehér könyv Európa jövőjéről

Juncker elnök politikai iránymutatása

IP/17/4621

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar