Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Budućnost Europe: predsjednik Juncker osnovao radnu skupinu za inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije”

Bruxelles, 14. studenoga 2017.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker danas je službeno osnovao Radnu skupinu za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije”.

Radna skupina će do 15. srpnja 2018. predsjedniku Junckeru dostaviti izvješće s preporukama za bolju primjenu načela supsidijarnost i proporcionalnosti, područjima politika u kojima bi se poslovi mogli delegirati ili u potpunosti vratiti državama članicama i načinima za veću uključenost regionalnih i lokalnih tijela u donošenje politika i njihovu provedbu.

Predsjednik Juncker najavio je osnivanje radne skupine u svojem govoru u stanju Unije koji je održao 13. rujna: „Ova Komisija nastojala je biti velika u velikim stvarima, a u malima mala, što je i učinila. Kako bismo dovršili započeti posao, osnovat ću radnu skupinu za supsidijarnost i proporcionalnost, koja će izrazito kritički preispitati sva područja politika kako bismo bili sigurni da djelujemo samo ondje gdje EU može ostvariti dodanu vrijednost.”

Radna skupina započet će s radom 1. siječnja 2018., a njome će predsjedati prvi potpredsjednik zadužen za bolje donošenja propisa, međuinstitucijske odnose, vladavinu prava i Povelju o temeljnim pravima Frans Timmermans. Sastojat će se od devet članova, od čega će tri člana biti iz nacionalnih parlamenata, tri iz Europskog parlamenta, a tri iz Odbora regija. U svojem današnjem dopisu predsjednik Juncker pozvao je predsjednike Europskog parlamenta, Konferencije parlamentarnih odbora za poslove Unije država članica EU-a (COSAC) i Odbora regija da imenuju članove svojih institucija u radnu skupinu.

U svojem govoru o stanju Unije održanom 13. rujna 2017. predsjednik Juncker predstavio je svoju viziju budućnosti Europe na temelju rasprave pokrenute Bijelom knjigom o budućnosti Europe do 2025. Jedan od predstavljenih scenarija (scenariji 4.) bio je „Činiti manje, ali učinkovitije”, a u skladu s njime Europska unija trebala bi pojačati napore u određenim područjima, a činiti manje ili prestati djelovati u područjima u kojima se smatra da ima manju dodanu vrijednost ili u kojima ne može ispuniti svoja obećanja. Radna skupina pridonijet će daljnjem razvoju Europske unije u kontekstu Komisijina Plana za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Uniju. Plan će biti dovršen tijekom sastanka čelnika EU-a u Sibiu (Rumunjska) 9. svibnja 2019. prije izbora za Europski parlament

 

Kontekst

U svojim političkim smjernicama od 15. srpnja 2014. predsjednik Juncker obvezao je Komisiju da se usmjeri na 10 prioritetnih političkih područja i tako oblikovao njezin rad tijekom protekle tri godine i istodobno državama članicama prepustio mnogo posla. Komisija je taj koncept dodatno razradila u Bijeloj knjizi o budućnosti Europe objavljenoj 1. ožujka 2017. u kojoj je predstavljeno pet scenarija, a među njima i scenarij pod naslovom „Činiti manje, ali učinkovitije”.

Načela supsidijarnosti i proporcionalnosti utvrđena su člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. Cilj načela supsijarnosti osigurati je da se odluke donose na razini što bližoj građanima i da EU poduzima mjere samo ako je to učinkovitije od mjera na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Načelom proporcionalnosti primjena ovlasti EU-a ograničava se samo na ono što je potrebno za ostvarivanje ciljeva Ugovora. Jedan od primjera primjene tih načela tijekom mandata ove Komisije jest kontrola državnih potpora, koja je uglavnom već delegirana nacionalnim tijelima te je tako 90 % svih mjera državne potpore sada u rukama nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela.

Dodatne informacije

Odluka o osnivanju Radne skupine za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije”

Govor o stanju Unije 2017.

Bijela knjiga o budućnosti Europe

Političke smjernice predsjednika Junckera

IP/17/4621

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar