Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europas fremtid: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker opretter en taskforce om "Mindre, men mere effektivt"

Bruxelles, den 14. november 2017

Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker har i dag officielt oprettet en taskforce om nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og "Mindre, men mere effektivt".

Taskforcen skal inden den 15. juli 2018 udarbejde en rapport til formanden med anbefalinger til, hvordan nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet kan anvendes bedre, på hvilke politikområder arbejdet helt eller delvist kan tilbageføres til medlemsstaterne, og hvordan de regionale og lokale myndigheder bedre kan inddrages i udarbejdelsen af og opfølgningen på EU's politikker.

Jean-Claude Juncker præsenterede allerede dette initiativ i sin tale om Unionens tilstand den 13. september i år: "Denne Kommission har søgt at være stor i store sager og lille i små sager – og det har den opnået. For at afslutte det arbejde, vi har påbegyndt, vil jeg oprette en taskforce om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, som kan kaste et meget kritisk blik på alle politikområder for at sikre, at vi kun handler dér, hvor EU tilfører merværdi."

Taskforcen begynder sit arbejde den 1. januar 2018, og formandskabet vil blive varetaget af Frans Timmermans, førstenæstformand for Kommissionen med ansvar for bedre regulering, interinstitutionelle forbindelser, retsstatsprincippet og chartret om grundlæggende rettigheder. Taskforcen vil bestå af yderligere 9 medlemmer, nærmere betegnet 3 medlemmer af de nationale parlamenter, 3 medlemmer af Europa-Parlamentet og 3 medlemmer af Regionsudvalget. I en række breve, der er sendt ud i dag, anmoder Jean-Claude Juncker henholdsvis formanden for Europa-Parlamentet, formanden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (COSAC) og formanden for Regionsudvalget om at nominere de respektive medlemmer af deres institutioner til taskforcen.

I sin tale om Unionens tilstand den 13. september 2017 fremlagde Jean-Claude Juncker sin vision for Europas fremtid med udgangspunkt i den debat, der blev indledt med hvidbogen om Europas fremtid i 2025. I henhold til et af de fremlagte scenarier – nr. 4 "Mindre, men mere effektivt"– skal Den Europæiske Union gøre mere på udvalgte områder og gøre mindre eller undlade at handle på andre områder, hvor det er opfattelsen, at den europæiske merværdi er mere begrænset, eller at løfterne ikke vil kunne indfries. Taskforcens arbejde vil bidrage yderligere til udviklingen af Den Europæiske Union i forlængelse af Kommissionens køreplan for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union. Køreplanen vil ligge klar i god tid inden Europa-Parlaments-valget og forventes fremlagt på et møde mellem stats- og regeringscheferne i Sibiu, Rumænien, den 9. maj 2019.

 

Baggrund

Kommissionsformand Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer, der blev fremlagt den 15. juli 2014, forpligter Kommissionen til at koncentrere sig om 10 prioriterede politikområder. Dette har formet institutionens arbejde de sidste 3 år og sikrer, at så meget arbejde som muligt overlades til medlemsstaterne. Kommissionen har arbejdet videre på dette koncept i sin hvidbog om Europas fremtid, der blev fremlagt den 1. marts 2017, og som præsenterer 5 scenarier, herunder "Mindre, men mere effektivt".

Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er fastsat i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. Nærhedsprincippet skal sikre, at beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt, og at EU ikke træffer foranstaltninger, medmindre dette er mere effektivt end at træffe foranstaltninger på nationalt, regionalt eller lokalt plan. Proportionalitetsprincippet begrænser udøvelsen af EU's beføjelser til, hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet med traktaterne. Som eksempel på anvendelsen af disse principper under den nuværende Europa-Kommission er statsstøttekontrol allerede i vid udstrækning blevet tilbageført til de nationale myndigheder, og 90 % af alle statsstøtteforanstaltninger er nu lagt i hænderne på de nationale, regionale og lokale myndigheder.

Yderligere oplysninger

Afgørelse om oprettelsen af en taskforce om nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og "Mindre, men mere effektivt"

Tale om Unionens tilstand 2017

Hvidbogen om Europas fremtid

Kommissionsformand Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer

IP/17/4621

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar