Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Budoucnost Evropy: Předseda Evropské komise Juncker vytvořil pracovní skupinu pro otázky subsidiarity

Brusel 14. listopadu 2017

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes oficiálně vytvořil pracovní skupinu pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“.

Do 15. července 2018 má skupina předsedovi Komise předložit doporučení, jak by se daly zásady subsidiarity a proporcionality lépe uplatňovat. Jejím úkolem je vytipovat oblasti, u nichž by pravomoci mohly být přeneseny zpět na členské státy nebo by jim mohly být zcela vráceny. Dále bude hledat způsoby, jak do tvorby a realizace politik EU lépe zapojit regionální a místní orgány.

Vytvoření této skupiny oznámil Jean-Claude Juncker 13. září ve svém projevu o stavu Unie: „Záměrem této Komise je postupovat v různých otázkách úměrně jejich velikosti a významu a to se jí daří. Abychom dokončili práci, kterou jsme začali, ustavím pracovní skupinu pro subsidiaritu a proporcionalitu, která velmi kriticky přezkoumá všechny politické oblasti, aby bylo zajištěno, že budeme jednat pouze v případech, kdy EU přináší nějakou hodnotu navíc.“

Pracovní skupina zahájí činnost 1. ledna 2018. V jejím čele bude stát Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, který je odpovědný za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv. Bude ji tvořit dalších 9 členů – 3 z národních parlamentů, 3 z Evropského parlamentu a 3 z Výboru regionů. Předseda Komise Juncker dnes zaslal dopisy předsedovi Evropského parlamentu, předsedovi Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti parlamentů Evropské unie (COSAC) a předsedovi Výboru regionů, v nichž je žádá, aby nominovali členy skupiny za své instituce.

V projevu o stavu Unie, který pronesl 13. září 2017, představil Jean-Claude Juncker svou vizi budoucnosti Evropy. Vycházel přitom z diskuse, kterou iniciovala bílá kniha o budoucnosti Evropy do roku 2025. Jeden z popsaných scénářů, scénář 4, zní „Dělat méně, zato efektivněji“. Podle něj by Evropská unie měla v některých oblastech činnost zintenzivnit, ale zároveň by přestala být aktivní nebo by dělala méně v záležitostech, v nichž se řešení na úrovni EU považuje za méně přínosné nebo v jejichž případě by nebyla schopna splnit své sliby. Pracovní skupina tak přispěje k dalšímu směřování Evropské unie v kontextu plánu Komise na vybudování jednotnější, silnější a demokratičtější Unie. Tento plán se završí na schůzce vedoucích představitelů v rumunském Sibiu 9. května 2019, tedy ještě před volbami do Evropského parlamentu.

 

Souvislosti

Dne 15. července 2014 předseda Juncker ve svých politických směrech vytyčil 10 prioritních oblastí, na které se má Komise pod jeho vedením zaměřit. Tyto směry určovaly práci Komise v uplynulých třech letech. Byl přitom kladen důraz na to, aby co nejvíce činností zůstalo v rukou členských států. Tyto myšlenky Komise dále rozpracovala v bílé knize o budoucnosti Evropy, která byla zveřejněna 1. března 2017. V ní bylo navrženo pět scénářů, z nichž jeden zní „Dělat méně, zato efektivněji“.

Zásady subsidiarity a proporcionality jsou stanoveny v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. První zásada zajištuje, aby rozhodnutí byla přijímána co nejblíže občanům a aby EU podnikala kroky jen tehdy, pokud je to efektivnější než na národní, regionální nebo místní úrovni. Druhá zásada zase omezuje činnost EU na to, co je nezbytné pro dosažení cílů evropských smluv. Ukázkou toho, jak uvedené zásady stávající Komise uplatňuje, je kontrola státní podpory. Ta již byla do velké míry přenesena na úřady v členských státech EU, přičemž 90 % všech podpor je nyní v rukou národních, regionálních a místních orgánů.

Další informace

Rozhodnutí o zřízení pracovní skupiny pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“

Projev o stavu Unie 2017

Bílá kniha o budoucnosti Evropy

Politické směry předsedy Komise Junckera

IP/17/4621

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar