Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Relațiile dintre UE și Cuba: un nou acord istoric intră în vigoare la 1 noiembrie 2017

Bruxelles, 31 octombrie 2017

Mâine, la 1 noiembrie 2017, odată cu începerea aplicării provizorii a Acordului de dialog politic și de cooperare – primul acord încheiat vreodată între Uniunea Europeană și Cuba, va fi inaugurat un nou capitol în relațiile celor două părți.

„UE și Cuba întorc într-adevăr o nouă pagină în relația lor, iar acest nou capitol al parteneriatului nostru începe acum, cu aplicarea provizorie a noului nostru acord. Astăzi, Uniunea Europeană se apropie și mai mult de Cuba și de cetățenii cubanezi, într-un moment în care țara traversează o perioadă de modernizare economică, politică și socială”, a declarat Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintele Comisiei, adăugând: „Noi, europenii, suntem legați de Cuba, de America Latină și de zona Caraibilor printr-o istorie, o cultură și un set de valori comune, precum și prin aspirațiile noastre legate de prezent și viitor”.

Acordul de dialog politic și de cooperare cuprinde trei mari capitole: privind dialogul politic, privind cooperarea și dialogul în materie de politici sectoriale și privind cooperarea comercială.

Acordul promovează dialogul și cooperarea în vederea susținerii dezvoltării durabile, a democrației și a drepturilor omului, precum și a identificării de soluții comune la provocările globale printr-o acțiune comună în cadrul forurilor multilaterale. Printre domeniile de interes comun se numără energiile din surse regenerabile, dezvoltarea rurală, mediul, drepturile omului, buna guvernanță, securitatea și crearea de locuri de muncă. Se vor derula activități cu toate părțile interesate din Cuba, inclusiv cu sectorul public, cu autoritățile locale, cu întregul spectru al organizațiilor societății civile, cu reprezentanți ai sectorului privat, precum și cu organizații internaționale și agențiile acestora.

Context

La 12 decembrie 2016, UE și Cuba au semnat Acordul de dialog politic și de cooperare, care a fost aprobat de Parlamentul European la 5 iulie 2017. Cu toate că cele mai multe capitole încep să se aplice cu titlu provizoriu de la 1 noiembrie 2017, acordul va începe să se aplice integral abia după ce va fi fost ratificat de toate statele membre ale UE.

Acordul confirmă, totodată, cooperarea susținută a UE cu țările din America Latină și zona Caraibilor. Cuba este singura țară din regiune cu care UE nu convenise până acum asupra unui temei juridic pentru dialog și cooperare.

Pentru informații suplimentare

Fișă informativă privind relațiile dintre UE și Cuba

Delegația UE în Cuba

IP/17/4301

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar