Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU-Cuba: nieuwe baanbrekende overeenkomst treedt in werking op 1 november 2017

Brussel, 31 oktober 2017

Morgen, 1 november 2017, is een mijlpaal voor de betrekkingen tussen de EU en Cuba: dan gaat de voorlopige toepassing in van de eerste overeenkomst die ooit tussen de Europese Unie en Cuba is gesloten, de overeenkomst betreffende politieke dialoog en samenwerking.

"De EU en Cuba slaan effectief een bladzijde om en vandaag beginnen wij aan een nieuw hoofdstuk in ons partnerschap, met de voorlopige toepassing van de nieuwe overeenkomst. Vandaag zet de Europese Unie een stap dichter in de richting van Cuba en van alle burgers van Cuba nu het land staat voor een economische, politieke en sociale modernisering", aldus hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter Federica Mogherini, en zij voegde daar nog aan toe: "Als Europeanen zijn wij met Cuba, Latijns-Amerika en het Caribische gebied verbonden door een gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur, door gedeelde waarden en verwachtingen voor het heden en de toekomst".

De overeenkomst betreffende politieke dialoog en samenwerking omvat drie belangrijke hoofdstukken over politieke dialoog, samenwerking en sectorale beleidsdialoog, alsmede handelssamenwerking.

De overeenkomst bevordert dialoog en samenwerking voor duurzame ontwikkeling, democratie en de mensenrechten, alsook gezamenlijke oplossingen voor mondiale problemen door in multilaterale fora de krachten te bundelen. Gebieden van gemeenschappelijk belang zijn bijvoorbeeld hernieuwbare energie, plattelandsontwikkeling, milieu, de mensenrechten, goed bestuur, veiligheid en het creëren van werkgelegenheid. De activiteiten zullen met alle actoren in Cuba worden ondernomen, met name de overheid, lokale autoriteiten, het hele maatschappelijke spectrum, de particuliere sector, alsook internationale organisaties en hun agentschappen.

Achtergrond

Op 12 december 2016 ondertekenden de EU en Cuba de overeenkomst betreffende politieke dialoog en samenwerking en op 5 juli 2017 hechtte het Europees Parlement er zijn goedkeuring aan. Het grootste deel van de overeenkomst zal voorlopig worden toegepast met ingang van 1 november 2017, de volledige toepassing zal ingaan zodra alle EU-lidstaten de overeenkomst hebben geratificeerd.

Deze overeenkomst is ook een duidelijke blijk van het voortgezette engagement van de EU ten aanzien van Latijns-Amerika en het Caribische gebied. Cuba was het enige land in de regio waarmee de EU nog geen rechtsgrondslag was overeengekomen voor dialoog en samenwerking.

Meer informatie

Factsheet over de betrekkingen tussen de EU en Cuba

Delegatie van de EU in Cuba

IP/17/4301

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar