Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES ir Kuba. 2017 m. lapkričio 1 d. įsigalioja naujas istorinis susitarimas

Briuselis, 2017 m. spalio 31 d.

Rytoj, 2017 m. lapkričio 1 d., prasidės naujas ES ir Kubos santykių etapas – bus pradėtas laikinai taikyti Europos Sąjungos ir Kubos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas, kuris apskritai yra pirmasis ES ir Kubos susitarimas.

„ES ir Kuba iš tiesų verčia naują puslapį ir naujas mūsų partnerystės etapas prasideda dabar – kai laikinai pradedamas taikyti mūsų naujasis susitarimas. Šiandien Europos Sąjunga yra arčiau Kubos ir visų Kubos piliečių, nes šioje šalyje vyksta ekonomikos, politikos ir socialinės srities modernizacija“, sakė ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini ir pridūrė: „Mes europiečiai esame susieti su Kuba, Lotynų Amerika ir Karibų jūros regionu, nes mus sieja bendra istorija, kultūra, vertybės ir dabartiniai bei ateities siekiai.“

Politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimą sudaro trys pagrindiniai skyriai: dėl politinio dialogo, bendradarbiavimo ir sektorių politikos dialogo bei bendradarbiavimo prekybos srityje.

Juo skatinamas dialogas ir bendradarbiavimas siekiant propaguoti tvarų vystymąsi, demokratiją ir žmogaus teises, ir surasti bendrus pasaulinių problemų sprendimus imantis bendrų veiksmų daugiašaliuose forumuose. Bendrų interesų sritys, be kita ko, yra, pavyzdžiui, atsinaujinančiųjų išteklių energija, kaimo plėtra, aplinka, žmogaus teisės, geras valdymas, saugumas ir darbo vietų kūrimas. Bus bendradarbiaujama su visais subjektais Kuboje, įskaitant viešąjį sektorių, vietos valdžios institucijas, įvairias pilietinės visuomenės organizacijas, privatųjį sektorių, taip pat su tarptautinėmis organizacijomis ir jų agentūromis.

Pagrindiniai faktai

2016 m. gruodžio 12 d. ES ir Kuba pasirašė politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimą, kurį Europos Parlamentas patvirtino 2017 m. liepos 5 d. Didžioji susitarimo dalis laikinai pradedama taikyti 2017 m. lapkričio 1 d., o jis visas bus pradėtas taikyti tada, kai jį ratifikuos visos ES valstybės narės.

Šiuo susitarimu taip pat patvirtinamas nuolatinis ES bendradarbiavimas su Lotynų Amerika ir Karibų jūros regionu. Kuba buvo vienintelė regiono šalis, su kuria ES dar nebuvo susitarusi dėl dialogo ir bendradarbiavimo teisinio pagrindo.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė. ES ir Kubos santykiai

ES delegacija Kuboje

IP/17/4301

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar