Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia prezintă posibilitățile de pescuit în Oceanul Atlantic și în Marea Nordului pentru 2018

Bruxelles, 7 noiembrie 2017

Înainte de întrunirea Consiliului Pescuit din decembrie, în cadrul căruia statele membre vor negocia cotele de pescuit în Oceanul Atlantic și în Marea Nordului, Comisia își prezintă propunerea privind desfășurarea unor activități de pescuit sustenabile.

Astăzi, Comisia își prezintă propunerea privind posibilitățile de pescuit în Oceanul Atlantic și în Marea Nordului pentru 2018. Comisia propune cote pentru 76* de stocuri: în cazul a 53 de stocuri, cota se menține sau crește, iar în cazul a 23* de stocuri, aceasta scade. Posibilitățile de pescuit sau capturile totale admisibile (TAC) sunt cotele stabilite pentru majoritatea stocurilor comerciale de pește, care au rolul de a proteja sănătatea stocurilor și care permit totodată capturarea unei cantități maxime de pește în cadrul activităților de pescuit. Întrucât dimensiunea unor importante stocuri de pește este în creștere – în special a stocurilor de limbă-de-mare din Marea Nordului, de merluciu nordic și de stavrid negru sudic – crește și profitabilitatea sectorului pescuitului, estimată la 1,5 miliarde EUR în 2017.

Comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a declarat: „Flota noastră este tot mai profitabilă, datorită însănătoșirii și proliferării unor stocuri de pește importante. Perseverența pescarilor și deciziile responsabile în materie de gestionare a activităților de pescuit ilustrează sincronismul dintre sustenabilitate și rentabilitate. Însă nu trebuie să ne complacem. Trebuie să ne continuăm eforturile comune pentru a gestionarea mărilor și oceanelor într-un mod care să aducă beneficii mediului, economiei și generațiilor viitoare.

UE a înregistrat progrese importante în ultimii ani, existând în prezent 44 de stocuri exploatate la nivelul producției maxime durabile (MSY), în creștere de la doar 5 în 2009. Obiectivul formulat în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului este ca toate stocurile să fie pescuite la niveluri sustenabile până în 2020. Procesul de realizare a acestui obiectiv ține seama de factorii socioeconomici și de mediu. Pentru că se apropie termenul-limită obligatoriu al obiectivului pentru 2020, se micșorează marja pentru stabilirea unor cote care nu sunt sustenabile. Comisia colaborează cu statele membre pentru a sprijini pescarii în această tranziție.

Statele membre vor prezenta propunerea de astăzi spre dezbatere și adoptare în cadrul Consiliului Pescuit din decembrie (11-12 decembrie la Bruxelles), în vederea aplicării sale de la 1 ianuarie 2018.

Detaliile propunerii

Comisia propune cote de pescuit pe baza avizelor științifice primite din partea Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES).

Propunerea se referă la stocurile gestionate exclusiv de UE și la stocurile gestionate împreună cu țări terțe, precum Norvegia, sau în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP). Negocierile internaționale pentru multe dintre stocurile vizate sunt încă în curs de desfășurare, iar unele stocuri așteaptă încă avizul științific. Pentru acestea, cifrele vor fi incluse într-o etapă ulterioară.

În cursul acestei toamne, Comisia va propune cote suplimentare, așa-numita „suplimentare a cotelor” în 2018, pentru activitățile de pescuit care intră sub incidența obligației de debarcare, care prevede că toate capturile de specii comerciale reglementate se debarcă și se scad din cote. Prin urmare, cota permisă este crescută pentru a facilita tranziția către noul sistem care nu implică aruncarea înapoi în mare a capturilor. Suplimentările exacte pentru fiecare activitate de pescuit vor fi stabilite pe baza avizelor științifice. Propunerea nu ia în considerare suplimentările ulterioare ale TAC.

  • Creșteri propuse: Pentru 19 stocuri, cum ar fi langustinele din Marea Nordului, 4 stocuri de limbă-de-mare și 3 stocuri de cambulă de Baltica din apele de nord-vest și pentru speciile de cardină din apele de sud-vest, Comisia propune creșterea capturii totale admisibile. Creșterea include și stocul de limbă-de-mare din Golful Biscaya, important din punct de vedere socioeconomic, care a urmat un plan de gestionare condus de industria de profil și care în prezent poate fi majorat. Același lucru este valabil în cazul stocurilor de limbă-de-mare din estul Canalului Mânecii și în cazul stocurilor de stavrid negru din vestul Oceanului Atlantic, care pot fi, de asemenea, majorate.
  • Stocuri care pot fi pescuite ca până acum: Un număr de 14 stocuri sunt menținute la același nivel ca anul trecut.
  • Reduceri propuse: Se propun reduceri pentru 23* de stocuri. În cazul a 15 dintre acestea, reducerea propusă este mai mică de 20 %. Pentru cambula de Baltica din Marea Celtică și merlanul din vestul Scoției* se propune o TAC egală cu zero.
  • Pentru toate apele Uniunii, a fost introdusă o propunere menită să interzică complet pescuitul anghilei, în urma avizului științific care subliniază importanța stopării tuturor activităților de pescuit care vizează reproducătorii, până în momentul în care există dovezi clare de îmbunătățire a stocului.
  • Stocuri pentru care nu există date științifice: În cazurile în care dimensiunea stocului nu poate fi estimată în mod adecvat din lipsa unor date suficiente, propunerea Comisiei urmează avizul ICES, și anume reduceri sau creșteri de cel mult 20 %.

Pentru informații suplimentare

A se vedea tabelele de mai jos pentru detalii privind propunerile de astăzi referitoare la Oceanul Atlantic și la Marea Nordului

TAC-uri și cote:

Întrebări și răspunsuri referitoare la propunerea Comisiei privind posibilitățile de pescuit în Oceanul Atlantic și în Marea Nordului pentru 2018

Avize științifice: capturile totale admisibile propuse țin seama în mod corespunzător de avizul științific al Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) și al Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP).

Au fost consultate și părțile interesate, pe baza documentului consultativ al Comisiei

Planurile multianuale de gestionare

Harta zonelor de pescuit

 

Notă: Tabelele de mai jos enumeră numai stocurile din UE care nu sunt exploatate în comun cu țări terțe

Tabelul 1: Stocuri pentru care se propune majorarea TAC

Denumire comună

Denumire științifică

Unitate TAC

TAC finală în 2017, inclusiv suplimentarea

TAC în 2018 (propunere, cu excepția suplimentării)

Modificarea TAC: 2017 - 2018 (propunere)

Cod

Gadus morhua

7a

146

292

100 %

Limbă-de-mare comună

Solea solea

7d

2724

2933

8 %

Limbă-de-mare comună

Solea solea

8ab

3420

3621

6 %

Limbă-de-mare comună

Solea solea

7e

1178

1202

2 %

Limbă-de-mare comună

Solea solea

7fg

845

901

7 %

Argentină mare

Argentina silus

Apele Uniunii din zonele 3 și 4

1028

1234

20 %

Argentină mare

Argentina silus

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 5, 6 și 7

3884

4661

20 %

Eglefin

Melanogrammus

7a

2615

2796

7 %

Hering nordic

Clupea

7a

4127

7016

70 %

Stavrid

Trachurus

Apele Uniunii din zonele 2a și 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8abde; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14

83829

101070

21 %

Stavrid

Trachurus

8c

13271

16000

21 %

Specii de cardină

Lepidorhombus

8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

1159

1387

20 %

Langustină

Nephrops

Apele Uniunii din zonele 2a și 4;

20034

20851

4 %

Cambulă de Baltica

Pleuronectes

7a

1098

1793

63 %

Cambulă de Baltica

Pleuronectes

7de

10022

10360

3 %

Cambulă de Baltica

Pleuronectes

7fg

405

511

26 %

Brosme

Brosme brosme

zona 3a, subdiviziunile 22-32

29

31

7 %

Brosme

Brosme brosme

4

235

251

7 %

Brosme

Brosme brosme

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 5, 6 și 7

3860

4130

7 %

 

Tabelul 2: Stocurile fără modificări ale TAC[1]

Denumire comună

Denumire științifică

Unitate TAC

TAC finală în 2017, inclusiv suplimentarea

TAC în 2018 (propunere, cu excepția suplimentării)

Modificarea TAC: 2017 - 2018 (propunere)

Cod

Gadus morhua

Kattegat

525

525

0 %

Cod

Gadus morhua

6a; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b la est de 12º00' V

0

0

0 %

Limbă-de-mare comună

Solea solea

7a

40

40

0 %

Halibut negru

Reinhardtius hippoglossoides

Apele Uniunii din zonele 2a și 4, apele internaționale din zonele 5b și 6

2500

2500

0 %

Hering nordic

Clupea harengus

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 5b, 6b și 6aN

4170

4170

0 %

Hering nordic

Clupea

6a (S), 7b, 7c

1630

1630

0 %

Limbă-roșie și cambulă cenușie

Microstomus kitt și Glyptocephalus cynoglossus

Apele Uniunii din zonele 2a și 4

6391

6391

0 %

Mihalț-de-mare

Molva molva

4 (UE)

3494

3494

0 %

Mihalț-de-mare

Molva molva

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 6, 7, 8, 9, 10, 12 și 14

20396

20396

0 %

Langustină

Nephrops

8c

0

0

0 %

Câine-de-mare

Squalus

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 1, 5, 6, 7, 8, 12 și 14

270

270

0 %

Polac

Pollachius pollachius

7

12146

12141

0 %

Polac

Pollachius pollachius

8abde

1482

1482

0 %

Merlan

Merlangius

8

2540

2540

0 %

 

Tabelul 3: Stocuri pentru care se propune reducerea TAC*

Denumire comună

Denumire științifică

Unitate TAC

TAC finală în 2017, inclusiv suplimentarea

TAC în 2018 (propunere, cu excepția suplimentării)

Modificarea TAC: 2017 - 2018 (propunere)

Pește-pescar

Lophius

7

33516

29534

-12 %

Pește-pescar

Lophius

8abde

8980

7914

-12 %

Pește-pescar

Lophius

8c, 9, 10, CECAF 34.1.1

3955

3879

-2 %

Mihalț-de-mare albastru

Molva dypterigia

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 5b, 6 și 7

11314

10763

-5 %

Mihalț-de-mare albastru

Molva dypterigia

apele internaționale din zona 12

357

286

-20 %

Caproide

Caproidae

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 6, 7 și 8

27288

20380

-25 %

Limbă-de-mare comună

Solea solea

Apele Uniunii din zonele 2a și 4

16123

14027

-13 %

Common sole**

Solea solea

3 a; Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

551

336

-39%

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 6b, 12 și 14

4690

4202

-10 %

Hake (overall N. TAC)**

Merluccius

TAC nordice globale (3a/2a și 4/5b, 6, 7, 12 și 14/8abde)

119765

97581

-19%

Merluciu

Merluccius

8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

10520

7366

-30 %

Hering nordic

Clupea

7ghjk

14467

5445

-62 %

Stavrid

Trachurus

Apele Uniunii din zonele 4b, 4c și 7d

18247

15179

-17 %

Stavrid

Trachurus

9

73349

55555

-24 %

Specii de cardină

Lepidorhombus

Apele Uniunii din zonele 2a și 4

2639

2526

-4 %

Specii de cardină

Lepidorhombus

8abde

1352

1218

-10 %

Specii de cardină

Lepidorhombus

apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; 6;

5682

4691

-17 %

Specii de cardină

Lepidorhombus

7

13691

12310

-10 %

Langustină

Nephrops

3 a; Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

12715

11738

-8 %

Cambulă de Baltica

Pleuronectes

7hjk

128

0

-100 %

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Kattegat

2343

1467

-37 %

Șprot

Sprattus

7de

4120

3296

-20 %

Merlan

Merlangius

6; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14

213

0

-100 %

 

Tabelul 4: Stocuri pentru care avizele științifice sunt disponibile cu întârziere sau care sunt în curs de negociere[2]*

Denumire comună

Denumire științifică

Unitate TAC

TAC final în 2017

Hamsie

Engraulis

8

33000

Hamsie*

Engraulis

9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

12500

Pește-pescar

Lophiidae

Apele Uniunii din zonele 2a și 4

13521

Pește-pescar

Lophius

6; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14

7650

Mihalț-de-mare albastru

Molva dypterigia

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 5b, 6 și 7

11314

Cod

Gadus morhua

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF

2830

Eglefin

Melanogrammus

5b,6a

3697

Eglefin

Melanogrammus

7b-k, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

7751

Langustină

Nephrops

6; Apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b

16407

Langustină

Nephrops

7

25356

Langustină

Nephrops

7 - condiție specială pentru zona Porcupine Bank

3100

Langustină

Nephrops

8abde

4160

Langustină

Nephrops

9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

336

Merluciu norvegian

Trisopterus esmarki

3a; Apele Uniunii din zonele 2a și 4

176250

Câine-de-mare

Squalus

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 1, 5, 6, 7, 8, 12 și 14

270

Uvă

Ammodytes

apele Uniunii din zonele 2a, 3a și 4

486 115

Vulpi-de-mare și pisici-de-mare

Rajidae

Apele Uniunii din zonele 2a și 4

1378

Vulpi-de-mare și pisici-de-mare

Rajidae

Apele Uniunii din zona 3 a

47

Vulpi-de-mare și pisici-de-mare

Rajidae

Apele Uniunii din zonele 6ab, 7a-c și 7e-k

8434

Vulpi-de-mare și pisici-de-mare

Rajidae

Apele Uniunii din zonele 8 și 9

3762

Vulpi-de-mare și pisici-de-mare

Rajidae

7d

1063

Șprot

Sprattus sprattus

Apele Uniunii din zonele 2a și 4

176411

Calcan și calcan-neted

Psetta maxima și Scopthalmus rhombus

Apele Uniunii din zonele 2a și 4

4937

Merlan*

Merlangius

7a

80

Merlan

Merlangius

7b-k

27500

 

Tabelul 5: Stocuri pentru care alocarea TAC este delegată unui stat membru individual

Denumire comună

Denumire științifică

Unitate TAC

Delegată către

Hering nordic

Clupea

VI Clyde(1)

Regatul Unit

Stavrid

Trachurus

CECAF (Insulele Canare)

Spania

Stavrid

Trachurus

CECAF (Madeira)

Portugalia

Stavrid

Trachurus

X,CECAF(Azore)

Portugalia

Specii de peneide

Penaeus

Guyana Franceză

Franța

 

[1]Acest tabel [Tabelul 2] nu include cele 20 de stocuri incluse în Declarația comună a Consiliului și a Comisiei „Cu privire la declarația privind stocurile stabile” (a se vedea documentul Consiliului PECHE 491, 15502/15 REV1).

[2]Cifrele finale pentru TAC în 2017 includ transferurile și reflectă ansamblul TAC stabilite de UE pentru un anumit stoc

 

*Modificări la 9.11.2017: Propunerea Comisiei nu include capturile totale admisibile pentru hamsie (Unitate TAC: 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1) și pentru merlan (Unitate TAC: zona 7a) în etapa actuală. Tabelele au fost modificate pentru a deplasa cele 2 stocuri vizate de la „Tabelul 3: Stocuri pentru care se propune reducerea TAC” în „Tabelul 4: Stocuri pentru care avizele științifice sunt disponibile cu întârziere sau care sunt în curs de negociere.”

**Corecturi la 5.12.2017 Propunerea Comisiei privind capturile totale admisibile pentru hamsie (Unitate TAC: 3a; apele Uniunii din subdiviziunile 22-32) este de 336 de tone (schimbare TAC 2017-2018: -39 %), în loc de 436 de tone (-21 %). Și propunerea Comisiei pentru merluciu (Unitate TAC: TAC nordice globale (3a/2a și 4/5b, 6, 7, 12 și 14/8abde) este de 97581 tone (schimbare TAC 2017-2018: -19 %), în loc de 104060 de tone (-13 %).

IP/17/4284

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar