Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Stājas spēkā Partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Mongoliju

Briselē, 2017. gada 31. oktobrī

1. novembrī stāsies spēkā Partnerības un sadarbības nolīgums (PSN) starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Mongoliju.

Nolīgums, kas tika parakstīts 2013. gada 30. aprīlī, aizstāj 1993. gada Nolīgumu par tirdzniecību un ekonomisko sadarbību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Mongoliju.

Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni teica: “Eiropas Savienība un Mongolija konsolidē savas ciešās saites, kas balstītas uz kopīgām vērtībām un interesēm un kopīgu vēlmi sadarboties ciešāk. Partnerības un sadarbības nolīguma stāšanās spēkā kopā ar Eiropas Savienības delegācijas izveidi Ulanbatorā tuvākajās dienās stiprina esošās sadarbības jomas un saistības un vēl vairāk padziļina un dažādo mūsu attiecības abpusēju interešu jomās – mūsu iedzīvotāju labā.”

Partnerības un sadarbības nolīgums stiprina jau esošās attiecības starp Eiropas Savienību un Mongoliju un pamatojas uz kopīgu apņemšanos ievērot labu pārvaldību, cilvēktiesības un ilgtspējīgu attīstību. Turklāt nolīgums paplašinās sadarbību visdažādākajās jomās, piemēram, tādās kā ilgtspējīga attīstība, izejvielas, klimata pārmaiņas, tiesiskums un drošība, cilvēktiesības, zinātne un tehnoloģijas un laba pārvaldība, kā arī veicinās tirdzniecību un ieguldījumus. Partnerības un sadarbības nolīgumā ir iesaistīta Eiropas Savienība un visas tās dalībvalstis, tādējādi sniedzot iespējas radīt sinerģiju starp ES pasākumiem un atsevišķu dalībvalstu politiku.

Partnerības un sadarbības nolīguma spēkā stāšanās sakrīt ar laiku, kad Mongolijā tiek atvērta ES delegācija, kurai nolīguma īstenošana būs viena no galvenajām prioritātēm. 

Sīkāka informācija:

ES delegācijas Mongolijā tīmekļa vietne

Faktu lapa par ES un Mongolijas Partnerības un sadarbības nolīgumu

Paziņojums presei par lēmumu atvērt ES delegāciju Mongolijā

ES un Mongolijas Partnerības un sadarbības nolīguma pilns teksts

 

IP/17/4183

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar