Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Įsigalioja Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

Briuselis, 2017 m. spalio 31 d.

Lapkričio 1 d. įsigalios Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (PBS).

Šiuo 2013 m. balandžio 30 d. pasirašytu susitarimu pakeičiamas 1993 m. Europos ekonominės bendrijos ir Mongolijos Susitarimas dėl prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo.

Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini sakė: „Europos Sąjunga ir Mongolija dar labiau stiprina tvirtus ryšius, pagrįstus bendromis vertybėmis ir abipusiu pasiryžimu glaudžiau bendradarbiauti. Įsigaliojantis partnerystės ir prekybos susitarimas ir tai, kad Ulan Batore artimiausiomis dienomis bus įsteigta Europos Sąjungos delegacija, įtvirtina esamas bendradarbiavimo ir įvairios bendros veiklos sritis. Be to, numatome intensyviau ir įvairiau palaikyti ryšius abipusiškai svarbiose srityse, siekdami naudos mūsų piliečiams.“

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu stiprinami esami Europos Sąjungos ir Mongolijos santykiai. Jis pagrįstas bendru įsipareigojimu laikytis gero valdymo, žmogaus teisių ir tvaraus vystymosi principų. Be to, įsigaliojus susitarimui bus plačiau bendradarbiaujama įvairiose srityse, pvz., tvaraus vystymosi, žaliavų, klimato kaitos, teisingumo ir saugumo, žmogaus teisių, mokslo ir technologijų ir gero valdymo. Taip pat bus lengvinama prekyba ir investavimas. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą įgyvendins Europos Sąjunga ir visos jos valstybės narės, todėl atsiras ES veiklos ir atskirų valstybių narių politikos sinergijos galimybių.

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo įsigaliojimas sutampa su ES delegacijos Mongolijoje atidarymu. Susitarimo įgyvendinimas bus pagrindinis šios delegacijos prioritetas. 

Daugiau informacijos

ES delegacijos Mongolijoje svetainė

ES ir Mongolijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo informacijos suvestinė

Pranešimas spaudai apie sprendimą įsteigti ES delegaciją Mongolijoje

ES ir Mongolijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo tekstas

 

IP/17/4183

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar