Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Монголия влиза в сила

Брюксел, 31 октомври 2017 r.

На 1 ноември ще влезе в сила Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейския съюз и неговите държави членки и Монголия.

Споразумението, което беше подписано на 30 април 2013 г., заменя Споразумението от 1993 г. за търговско и икономическо сътрудничество между Европейската икономическа общност и Монголия.

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини заяви: „Европейският съюз и Монголия укрепват силните връзки помежду си, основани на споделени ценности и интереси и на обща воля да работят в по-тясно сътрудничество. Влизането в сила на Споразумението за партньорство и сътрудничество, съчетано с откриването на делегация на Европейския съюз в Улан Батор, което ще се осъществи през следващите дни, утвърждава съществуващите области на сътрудничество и ангажимент и задълбочава и разнообразява отношенията в области от взаимен интерес в името на нашите народи“.

Споразумението за партньорство и сътрудничество укрепва съществуващите връзки между Европейския съюз и Монголия и се основава на споделен ангажимент по отношение на доброто управление, правата на човека и устойчивото развитие. Освен това Споразумението ще разшири сътрудничеството в широк кръг от области, като например устойчивото развитие, суровините, изменението на климата, сигурността и правосъдието, правата на човека, науката и технологиите и доброто управление, и ще улесни търговията и инвестициите. Европейският съюз и всички негови държави членки са страни по Споразумението за партньорство и сътрудничество, като по този начин се дава възможност за постигането на синергии между дейностите на ЕС и политиките на отделните държави членки.

Влизането в сила на Споразумението за партньорство и сътрудничество съвпада с откриването на делегация на ЕС в Монголия, за която изпълнението на Споразумението ще бъде основен приоритет. 

За повече информация:

Уебсайт на делегацията на ЕС в Монголия

Информационен документ относно Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Монголия

Съобщение за медиите относно решението за откриване на делегация на ЕС в Монголия

Пълен текст на Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Монголия

 

IP/17/4183

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar