Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság a migrációs partnerségi keret végrehajtásának felgyorsítását és a Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonalra vonatkozó további intézkedések megtételét szorgalmazza

Brüsszel, 2017. március 2.

A Bizottság és a főképviselő/alelnök az Európai Tanács jövő heti ülése előtt előterjeszti harmadik jelentését a migrációs partnerségi keret eddigi eredményeiről és bemutatja a Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonalon teendő intézkedések végrehajtásának első lépéseit.

A Bizottság és a főképviselő/alelnök az Európai Tanács jövő heti ülése előtt előterjeszti harmadik jelentését a migrációs partnerségi keret eddigi eredményeiről és bemutatja a Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonalon teendő, a február 3-i máltai nyilatkozatban és a január 25-i közös közleményben meghatározott intézkedések végrehajtásának első lépéseit. Az öt kiemelt ország – Etiópia, Mali, Niger, Nigéria és Szenegál – tekintetében kézzelfogható előrehaladás történt, de az eredményes megvalósítás érdekében tovább kell fokozni az erőfeszítéseket. A Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonalon tovább folyik a munka a migráció hatékonyabb kezelése, az életmentés folytatása, az embercsempészek és emberkereskedők elleni küzdelem fokozása, a rászoruló migránsok védelme, valamint az áttelepítések és a támogatott önkéntes visszatérések kibővítése érdekében, teljes mértékben tiszteletben tartva az EU humanitárius kötelességét és az emberi jogokat.http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/01/03-malta-declaration/http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-134_hu.htm

Federica Mogherini, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/a Bizottság alelnöke a következőket nyilatkozta: „A partnerség valamennyi európai uniós szakpolitika kulcsszava: korunk fő kihívásait partnereinkkel közösen kezeljük. A partnerségi keret és a máltai nyilatkozatban foglalt lépések révén olyan valódi, átfogó, partnerségen alapuló migrációs politikát alakítottunk ki, amely biztosítja az ahhoz szükséges beruházásokat és erőforrásokat, hogy fenntartható, tiszteletteljes és emberi módon dolgozzunk tovább együtt az életmentésen, a bűnözői hálózatok felszámolásán, az emberek előtt álló jobb lehetőségek biztosításán és a migrációs áramlások közös igazgatásán.”

A partnerségi keret operatív végrehajtásának felgyorsítása

A partnerségi keret 2016. júniusi elindítása óta számos fontos eredmény született. Körvonalazódtak a migránscsempészet és az emberkereskedelem elleni küzdelemre és a migránsoknak történő segítségnyújtásra irányuló intézkedések. Nigerben például 2016 folyamán megkétszereződött a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) által működtetett központokban támogatott migránsok száma, és immár meghaladja a tizenötezret. Csaknem ötezren kaptak támogatást a származási közösségükbe való önkéntes visszatéréshez, és kilenc olyan projekt indult az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért keretében, amely Niger átfogó fejlődését támogatja. A Nigériával folytatott, visszafogadási megállapodásról szóló tárgyalások tovább folytatódnak azzal a céllal, hogy 2017 júniusáig megkötésre kerüljön a megállapodás. Szenegál és Mali tekintetében újabb visszailleszkedési és munkahelyteremtési projektek kerültek elfogadásra. Etiópiában további programok állnak előkészítés alatt a menekültek és a befogadó közösségek támogatására, és mind az öt kiemelt országban európai migrációs összekötő tisztviselők kiküldésére került sor.

Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért égisze alatt 2016 decemberében összesen 42 új, 587 millió euró költségvetésű programról született megállapodás, így az eddig elfogadott projektek teljes száma 106, értéke pedig meghaladja az 1,5 milliárd eurót. Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért 26 országban fejti ki tevékenységét, és több mint 2,5 milliárd euró felett rendelkezik, ebből 152 millió euróra az uniós tagállamok és más donorok vállaltak kötelezettséget.

Intézkedések a Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonalon

A partnerségi kerettel kapcsolatos munka mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonal. A javasolt fellépések az Európai Tanács máltai soros elnökségének végrehajtási terve alapján, a Bizottsággal, a főképviselővel és a tagállamokkal szoros együttműködésben haladnak előre.

Kiemelt figyelmet kap a migrációs áramlások igazgatása a Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonal mentén: a migrációval kapcsolatos projektekre – mindenekelőtt Líbiában – 2017-ben 200 millió euró jut. A cél az átkelések számának csökkentése és a folyamatos tengeri életmentés, az embercsempészek és emberkereskedők elleni küzdelem fokozásával, a migránsok védelmével, az áttelepítések kibővítésével, a támogatott önkéntes visszatérések ösztönzésével és a déli líbiai határon érkező migrációs áramlások kezelésével. Tevékenységeinket fokozottan összehangoljuk a nemzetközi partnerekkel, így az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel. Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért például szerződést kötött a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM), és kezdeti célként 5 000 migráns humanitárius visszaszállítását és reintegrálását tűzte ki Líbiában. 2017-ben eddig 560 ottrekedt migránsnak ajánlottak fel segítséget a visszatéréshez.

Az Egyiptommal, Tunéziával és Algériával való folyamatos és fokozott együttműködés is kulcsfontosságú, többek között az olyan regionális kezdeményezések útján, mint a „Seahorse” földközi-tengeri hálózat. A végrehajtásban kulcsszerepet töltenek be a közös biztonság- és védelempolitikai műveletek és missziók, különösen az EUNAVFOR Med Sophia művelet és az EUBAM Líbia misszió. A Sophia művelet keretében lezárult a líbiai parti őrség és haditengerészet 93 tagjának első képzési csomagja, és megkezdődött a második csomag végrehajtása. A Bizottság kiegészítésképpen a „Seahorse” művelet révén kibővíti a líbiai parti őrségnek és haditengerészetnek nyújtott speciális képzést, és 2017 júliusáig 15 új tanfolyamot tervez.

A következő lépések

Az EU továbbra is tevékenyen együtt fog működni a harmadik országokkal a partnerségi keret révén, és ehhez valamennyi rendelkezésére álló szakpolitikát és eszközt igénybe fogja venni, így például a visszatérési politikai, a legális migrációs és operatív eszközöket, beleértve az uniós ügynökségek, az európai migrációs összekötő tisztviselők, valamint a pénzügyi eszközök fokozott igénybevételét. A máltai nyilatkozat kapcsán az elkövetkező hónapokban továbbfejleszti a partnerségi keret és az új kezdeményezések közötti szinergiákat, különösen a Száhil övben és a líbiai határ déli oldalán, többek között a Líbiában rekedt migránsok mielőbbi támogatott önkéntes visszatérése érdekében. A végrehajtás egy évének elteltével az eredményeket a partnerségi keretről szóló júniusi jelentés veszi majd számba.

Háttér-információk

A partnerségi keret 2016. júniusi elindítása óta az uniós intézmények és a tagállamok – a partnerországokkal szoros együttműködésben – fáradhatatlanul dolgoznak a migráció valamennyi formájának hatékonyabb kezelésén. Ezzel párhuzamosan folytatódik a kiegészítő munka az olyan regionális kezdeményezések révén, mint például a kartúmi és a rabati folyamat, valamint lépések történnek a vallettai nyilatkozat és a vallettai közös cselekvési terv megvalósítására. Az eddigi eredmények értékelésére a vezető tisztviselők február 8-i vallettai találkozója nyújtott lehetőséget. Az EU az európai migrációs stratégia révén átfogó megközelítést vezetett be a migráció hatékonyabb igazgatására és kiváltó okainak kezelésére, amelynek során a belső dimenziót összekötötte az e tekintetben harmadik országokkal végzett munkával. Ezzel összefüggésben e jelentés szorosan kapcsolódik továbbá a szintén ma elfogadott, hatékonyabb visszaküldési politikára irányuló megújított cselekvési tervhez és a visszatérési irányelv végrehajtásáról szóló ajánláshoz.

További információk

Harmadik eredményjelentés az európai migrációs stratégia keretében harmadik országokkal kialakított partnerségi keretről

Melléklet

Kérdések és válaszok

Tájékoztató: migrációs partnerségi keret

Tájékoztató: Mali

Szenegál

Etiópia

Niger

Nigéria

EU–Líbia kapcsolatok

Tájékoztató: Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért

IP/17/402

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar