Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Állami támogatás: a Bizottság megállapítja, hogy Luxemburg mintegy 250 millió euró összegű jogellenes adókedvezményt nyújtott az Amazon számára

Brüsszel, 2017. október 4.

Az Európai Bizottság megállapította, hogy Luxemburg szabályellenesen nyújtott mintegy 250 millió euró összegű adókedvezményt az Amazonnak. Ez sérti az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályokat, mert lehetővé tette az Amazonnak, hogy jóval kevesebb adót fizessen, mint más vállalkozások. Luxemburgnak vissza kell követelnie a vállalat részére nyújtott jogellenes támogatást.

Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Luxemburg jogellenes adókedvezményt nyújtott az Amazonnak. Ennek következtében az Amazon a nyereségének közel háromnegyede után nem fizetett adót. Más szóval az Amazonnak negyedannyi adót kellett csak fizetnie, mint más helyi vállalkozásoknak, amelyek ugyanazon nemzeti adószabályok hatálya alá tartoznak. Mindez sérti az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályokat. A tagállamok nem nyújthatnak a multinacionális vállalatcsoportoknak olyan szelektív adókedvezményeket, amelyek mások számára nem érhetők el.

A 2014 októberében indított részletes vizsgálatot követően a Bizottság megállapította, hogy a Luxemburg által 2003-ban kiadott, majd 2011-ben meghosszabbított feltételes adómegállapítás bármiféle elfogadható indok nélkül csökkentette az Amazon által Luxemburgban fizetendő adót.

A feltételes adómegállapítás lehetővé tette az Amazon számára, hogy európai nyereségének túlnyomó részét az Amazon-csoport Luxemburgban adófizetési kötelezettség alá tartozó vállalkozásától (Amazon EU)egy olyan vállalkozáshoz (Amazon Europe Holding Technologies) csoportosítsa át, amelyet nem terhel ilyen adófizetési kötelezettség. Közelebbről, a feltételes adómegállapítás jóváhagyta az Amazon EU által az Amazon Europe Holding Technologies számára fizetett jogdíjat, amely jelentősen csökkentette az Amazon EU adóköteles nyereségét.

A Bizottság vizsgálata feltárta, hogy a feltételes adómegállapítás által jóváhagyott jogdíjfizetés szintje túlságosan magas volt, és nem tükrözte a gazdasági realitást. Ennek alapján a Bizottság megállapította, hogy a feltételes adómegállapítás szelektív gazdasági előnyt biztosított az Amazon számára azáltal, hogy lehetővé tette a csoportnak, hogy az ugyanazon nemzeti szabályok hatálya alá tartozó egyéb vállalkozásoknál alacsonyabb adót fizessen. A feltételes adómegállapításnak köszönhetően az Amazon kikerülte az összes uniós értékesítéséből származó nyereségének háromnegyedére vonatkozó adóterhek megfizetését.

Az Amazon európai vállalati struktúrája

A Bizottság határozata az Amazon csoport két vállalkozásának – az Amazon EU és az Amazon Europe Holding Technologies – luxemburgi adóügyi megítélésére vonatkozik. Mindkét cég luxemburgi bejegyzésű vállalkozás, amelyek az Amazon 100%‑os tulajdonában vannak és végső soron az amerikai anyavállalat, az Amazon.com, Inc irányítása alá tartoznak.

  • Az Amazon EU (a továbbiakban: a üzemeltető vállalkozás) működteti az Amazon kiskereskedelmi üzletágát egész Európában. 2014-ben több mint 500 alkalmazottja volt, az ő feladatuk volt az Amazon európai weboldalain értékesítendő áruk kiválasztása, azok beszerzése a gyártóktól, valamint az áruk online értékesítésének és a vásárlókhoz való kiszállításának intézése. Az Amazon úgy alakította ki európai értékesítési műveleteit, hogy az Amazon bármely európai weboldalán vásárló ügyfelek a szerződés értelmében a luxemburgi üzemeltető vállalkozástól vásárolták az árukat. Így az Amazon összes európai értékesítését és az ezek utáni nyereséget Luxemburgban jegyezte.
  • Az Amazon Europe Holding Technologies (a továbbiakban: a holdingtársaság) olyan betéti társaság, amely nem rendelkezik alkalmazottakkal és irodákkal és nem folytat üzleti tevékenységet. A holdingtársaság közvetítő szerepet tölt be az üzemeltető vállalkozás és az amerikai Amazon között. Az amerikai Amazonnal kötött, úgynevezett „költségmegosztási megállapodás” értelmében e társaság rendelkezik bizonyos szellemitulajdon-jogokkal Európára vonatkozóan. A holdingtársaság maga nem hasznosítja aktív módon e szellemi tulajdont. Csak annyit tesz, hogy e szellemi tulajdonhoz kizárólagos hasznosítási engedélyt ad az üzemeltető vállalkozásnak, amely ezt felhasználva működteti az Amazon európai kiskereskedelmi üzletágát.

A költségmegosztási megállapodás értelmében a holdingtársaság éves befizetéseket teljesít az amerikai Amazon felé, hogy hozzájáruljon a szellemi tulajdon fejlesztésének költségeihez. E befizetések megfelelő mértékét nemrég állapította meg egy amerikai adóügyi bíróság.

Luxemburg általános adóügyi jogszabályainak értelében az üzemeltető társaság a társasági adózás hatálya alá tartozik, míg a holdingtársaságra jogi formájából – betéti társaság – adódóan ez nem vonatkozik. A holdingtársaság által elkönyvelt nyereséget csak a tagok szintjén adóztatják, a holdingtársaság szintjén nem. A holdingtársaság tagjai az Egyesült Államokban találhatók, és eddig elkerülték adófizetési kötelezettségüket.

Az Amazon 2006 májusa és 2014 júniusa között tartotta fenn ezt a struktúrát, amelyet a vizsgált feltételes adómegállapítás tett lehetővé. 2014 júniusában az Amazon megváltoztatta európai működésének módját. A Bizottság állami támogatási vizsgálata nem terjed ki az új struktúrára.

A bizottsági vizsgálat hatóköre

Az állami támogatások uniós ellenőrzésének szerepe annak biztosítása, hogy a tagállamok ne részesítsenek egyes kiválasztott vállalkozásokat – feltételes adómegállapítások révén vagy egyéb módon – kedvezőbb adóügyi megítélésben, mint másokat. Ez konkrétabban azt is jelenti, hogy az ugyanazon vállalatcsoporthoz tartozó vállalkozások közötti tranzakciók árait oly módon kell meghatározni, hogy az tükrözze a gazdasági realitást. Azaz az egyazon csoporthoz tartozó két vállalat közötti kifizetéseknek összhangban kell lenniük az olyan megállapodásokkal, amelyek két független vállalkozás között, kereskedelmi feltételek mellett állnak fenn ( ún. szokásos piaci ár elve)

A Bizottság állami támogatási vizsgálata a Luxemburg által az Amazon számára 2003-ban kiadott, majd 2011-ben meghosszabbított feltételes adómegállapításra vonatkozott. E feltételes adómegállapítás jóváhagyta az üzemeltető vállalkozás adóalapjának kiszámítására vonatkozó módszert. Közvetve jóváhagyta azt a módszert is, amellyel az üzemeltető vállalkozás által a holdingtársaság felé az Amazon szellemitulajdon-jogaiért teljesített éves kifizetéseket számították ki, mely jogokat kizárólag az üzemeltető vállalkozás hasznosította.

E kifizetések összege átlagosan meghaladta az üzemeltető vállalkozás működési nyereségének 90%-át . Jelentősen (másfélszer) magasabb összegűek voltak, mint a holdingtársaság által a költségmegosztási megállapodás értelmében az amerikai Amazon felé teljesítendő kifizetés.

Hangsúlyoznunk kell, hogy a Bizottság vizsgálata nem kérdőjelezte meg, hogy a holdingtársaság tulajdonában voltak azok a szellemitulajdon-jogok, amelyek hasznosítását engedélyezte az üzemeltető vállalkozás számára, sem pedig a holdingtársaság által az amerikai Amazon számára e szellemi tulajdon fejlesztése céljából teljesített rendszeres kifizetéseket. A vizsgálat Luxemburg általános adórendszerét sem kérdőjelezte meg.

A Bizottság értékelése

A Bizottság állami támogatási vizsgálata megállapította, hogy a luxemburgi feltételes adómegállapításban az Amazon luxemburgi adóköteles nyereségének kiszámítására vonatkozóan elfogadott módszer megalapozatlan volt. Közelebbről, az üzemeltető vállalkozás által a holdingtársaságnak fizetett jogdíj mértéke túlságosan magas volt, és nem tükrözte a gazdasági realitást.

  • Az üzemeltető vállalkozás volt az egyetlen olyan gazdasági szereplő, amely az Amazon európai kiskereskedelmi üzletágával kapcsolatban ténylegesen döntéseket hozott és tevékenységeket folytatott. Mint már említésre került, e vállalkozás alkalmazottainak feladata volt az értékesítendő áruk kiválasztása, azok beszerzése a gyártóktól, valamint az áruk online értékesítésének és a vásárlókhoz való kiszállításának intézése. Az üzemeltető vállalkozás emellett adaptálta az Amazon európai e-kereskedelmi platformját működtető technológiát és szoftvert, marketingberuházásokat hajtott végre és ügyféladatokat gyűjtött. Azaz az általa hasznosított szellemitulajdon-jogok kezelésért is felelt és hozzáadott értéket nyújtott ezek tekintetében.
  • A holdingtársaság olyan „üres cég” volt, amely pusztán továbbította a szellemitulajdon-jogokat az üzemeltető vállalkozás számára kizárólagos hasznosításra. A holdingtársaság semmilyen módon nem vett részt e szellemi tulajdon kezelésében, fejlesztésében vagy hasznosításában. Nem végzett és nem is végezhetett semmilyen olyan tevékenységet, amely indokolhatta volna a számára folyósított jogdíj mértékét.

A feltételes adómegállapításban elfogadott módszer alkalmazásával az üzemeltető vállalkozás adóköteles nyeresége a tényleges szintjének egynegyedére csökkent. Az Amazon nyereségének közel háromnegyedét megalapozatlanul a holdingtársaságnál számolták el, amely e nyereség után nem adózott. A feltételes adómegállapításnak köszönhetően az Amazon kikerülte az összes uniós értékesítéséből származó nyereségének háromnegyedére vonatkozó adóterhek megfizetését.

Mindezek alapján a Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy a Luxemburg által kiadott feltételes adómegállapítás ugyanazon csoporthoz tartozó két vállalkozás között olyan kifizetéseket hagyott jóvá, amelyek nem tükrözték a gazdasági realitást. Ennek következtében a feltételes adómegállapítás lehetővé tette az Amazon számára, hogy más vállalkozásoknál lényegesen kevesebbet adózzon. Ezért a Bizottság határozata megállapította, hogy az Amazonra a feltételes adómegállapítás értelmében alkalmazott luxemburgi adóügyi megítélés sérti az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályokat

image EN

Az infografika nagy felbontásban megtekinthető itt.

Visszafizettetés

Az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok alapelvként rögzítik, hogy a jogellenes állami támogatást az okozott versenytorzulás megszüntetése érdekében vissza kell fizettetni. Az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok alapján nem szabnak ki bírságokat, a visszafizettetés pedig nem minősül a szóban forgó vállalkozás megbüntetésének, pusztán helyreállítja a más vállalkozásokkal való azonos bánásmódot.

A Bizottság a mai határozatában megállapította az Amazon számára biztosított versenyelőny értéke – vagyis a vállalkozás által ténylegesen fizetett és a vállalkozás által a feltételes adómegállapítás nélkül fizetendő összegek közötti különbség – kiszámításának módszertanát. A rendelkezésre álló információk alapján ennek összege a becslések szerint mintegy 250 millió euró + kamatok. A visszafizetendő adó pontos összegét a luxemburgi adóhatóságok fogják megállapítani a határozatban ismertetett módszertan alapján.

Háttér-információk

A Bizottság 2013 júniusa óta vizsgálja a tagállamok feltételes adómegállapítási gyakorlatát. E tájékozódási célú vizsgálatot 2014 decemberében az összes tagállamra kiterjesztette. A Bizottság 2015 októberében megállapította, hogy Luxemburg szelektív adókedvezményt biztosított a Fiat, Hollandia pedig a Starbucks számára. A Bizottság 2016. januári következtetése szerint a Belgium által a többletnyereségadó-megállapítási rendszer keretében legalább 35 – főleg uniós – multinacionális vállalat számára nyújtott szelektív adókedvezmények ellentmondanak az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályoknak. Az Európai Bizottság 2016 augusztusában megállapította, hogy Írország szabályellenesen nyújtott 13 milliárd euró értékű adókedvezményt az Apple cégnek. A Bizottság további két folyamatban lévő részletes vizsgálat esetében adott hangot azzal kapcsolatos aggodalmának, hogy Luxemburgban feltételes adómegállapításokon keresztül állami támogatás nyújtására került sor, nevezetesen a McDonald's és a GDF Suez (jelenlegi nevén Engie) javára.

A Bizottság a méltányos adózás és a nagyobb átláthatóság érdekében átfogó stratégiát követ, és a közelmúltban jelentős előrelépéseket ért el. A 2015. márciusi, adózási átláthatóságra vonatkozó bizottsági javaslatokat követően 2017 januárjában hatályba léptek a feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos automatikus információcserére vonatkozó új szabályok. A tagállamok abban is megállapodtak, hogy az automatikus információcserét kiterjesztik a multinacionális vállalatok adóügyi pénzügyi információkra vonatkozó országonkénti jelentéstételére is. Megvitatásra vár egy olyan javaslat, amely ezen információkat részben nyilvánossá tenné. 2017 májusában új uniós szabályokat fogadtak el a nem uniós országokon keresztüli adókikerülés megelőzéséről, kiegészítve az adókikerülés elleni irányelvet, amely biztosítja, hogy a visszaélésekkel szemben az egységes piacon mindenütt jogilag kötelező erejű és hatékony intézkedéseket alkalmazzanak.

Ami a folyamatban lévő jogalkotási munkát illeti, a közös összevont társaságiadó-alap újbóli bevezetésére vonatkozó 2016. októberi bizottsági javaslatok hatékony eszközként szolgálnának az Unión belüli adókikerüléssel szembeni küzdelemben. A Bizottság 2017 júniusában új átláthatósági szabályokat javasolt az olyan köztes szereplőkre – pl. adótanácsadókra – vonatkozóan, akik vagy amelyek ügyfeleik számára adótervezési konstrukciókat terveznek és kínálnak A vonatkozó jogszabály lényegesen javítani fogja az átláthatóságot, és visszatartó erővel bír majd olyan esetekben, amikor a feltételes adómegállapítás az adóvisszaélés eszközeként szolgálna. Végül idén szeptemberben a Bizottság új uniós programot indított el annak biztosítása érdekében, hogy a digitális gazdaság adóztatása méltányos és növekedésbarát legyen. Közleményünk összegzi a tagállamok előtt álló jelenlegi kihívásokat e sürgető kérdéssel kapcsolatos teendők tekintetében, és felvázolja a 2018-ban esedékes bizottsági javaslatot megelőzően megvizsgálandó lehetséges megoldásokat. A Bizottság minden erőfeszítése azon az egyszerű elven alapul, hogy mérettől függetlenül minden vállalkozás a nyereség keletkezésének helyén fizessen adót.  

A határozatok betekinthető változatát a bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után közzéteszik a Bizottság versenypolitikai weboldalán található állami támogatási nyilvántartásban az SA.38944. ügyszám alatt. Az interneten és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett állami támogatásokról szóló határozatok legfrissebb jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.

IP/17/3701

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar

VideosPhotos


Documents


Amazon_Lux_en.pdf