Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Uniunea Europeană - deschizătoare de drumuri în ceea ce privește acțiunile întreprinse la nivel mondial pentru o mai bună guvernanță a oceanelor

Malta, 6 octombrie 2017

Peste șase miliarde de euro au făcut obiectul angajamentelor asumate de actori din sectorul public și cel privat pentru o mai bună gestionare a oceanelor în cadrul unei conferințe găzduite de Uniunea Europeană în Malta.

În cadrul conferinței „Oceanul nostru” 2017, care a avut loc în Malta, găzduită de Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Federica Mogherini și de Karmenu Vella, comisar pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Comisia Europeană a anunțat angajarea a peste 550 milioane EUR pentru inițiativele finanțate de UE cu scopul de a face față noilor provocări care afectează oceanele, la nivel mondial.

Angajamentele anunțate în Malta din partea Comisiei și a altor actori din sectorul public și cel privat din 112 țări din întreaga lume au atins un total de peste 6 miliarde EUR. Resursele vor fi investite cu scopul de a consolida lupta împotriva poluării marine, a extinde zonele protejate, a spori siguranța oceanelor, a încuraja inițiativele din cadrul economiei albastre și al pescuitului durabil și de a intensifica eforturile UE de combatere a schimbărilor climatice, în conformitate cu Acordul de la Paris și cu obiectivele de dezvoltare durabilă din cadrul Agendei 2030. De asemenea, participanții au anunțat crearea de noi zone marine protejate, care se întinde pe mai mult de 2,5 milioane km², sau mai mult de jumătate din întreaga Uniune Europeană.

Lista completă a peste 400 de angajamente (36 din partea UE, peste 200 din partea guvernelor țărilor terțe, peste 100 din partea mediului de afaceri și altele din partea ONG-urilor, fundațiilor, institutelor de cercetare și a organizațiilor internaționale) este disponibilă online.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Comisia Europeană a demonstrat cu angajamente concrete sprijinul său puternic față de durabilitatea, securitatea și prosperitatea oceanelor noastre. În cazul în care oceanele sunt expuse riscului, noi suntem expuși în egală măsură, întrucât ele hrănesc planeta și cetățenii noștri și asigură legătura cu partenerii noștri din întreaga lume.”

Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Federica Mogherini a afirmat: „Marea este un bun comun, la nivel mondial. Ea este «Oceanul nostru» deoarece aparține întregii umanități, fiecărei ființe umane. Cu toții avem responsabilitatea de a păstra - ca pe un bun de preț - ceea ce avem în comun și să evităm ca acest bun să se transforme într-o amenințare. Uniunea Europeană consideră că o lume globalizată are nevoie de o cooperare mai strânsă în ceea ce privește guvernanța globală. Credem în puterea diplomației, investim în ea, credem în puterea normelor comune și a instituțiilor internaționale și investim în ele. Și este dificil de imaginat, de fapt este imposibil, o guvernanță globală fără cooperare în ceea ce privește guvernanța oceanelor.”

Comisarul Karmenu Vella, a declarat: „Cu trei ani în urmă, președintele Juncker mi-a cerut să definesc rolul UE în ceea ce privește oceanele la nivel mondial. Cred că, împreună, am obținut ceea ce ne-am propus. Politicile noastre pe uscat, cum ar fi angajamentul nostru față de economia circulară și față de reducerea deșeurilor de plastic și pe mare, privind poluarea marină, privind zonele protejate, precum și cele privind exploatarea energiei curate a oceanelor, demonstrează în mod clar acest lucru. Uniunea Europeană câștigă respectul și inspiră acțiuni pe întreaga planetă”.

Comisarul Neven Mimica a declarat: „Aceste două zile au permis obținerea de rezultate în ceea ce privește angajamentele de dezvoltare durabilă a oceanelor noastre. Pescarii care practică pescuitul la scară mică în întreaga lume au o șansă mai bună de a pescui în mod durabil , legal și sigur. Lanțurile alimentare sunt mai sigure. Zonele de coastă sunt mai bine protejate. Acționăm pentru a răspunde provocării reprezentate de schimbările climatice. Pentru mulți dintre partenerii noștri din țări în curs de dezvoltare, o guvernanță durabilă a oceanelor este o chestiune de supraviețuire. Drumul este încă lung, dar ne îndreptăm în direcția cea bună.”

Conferința „Oceanul nostru” a reunit actori publici și privați din șase continente, care susțin, în mod colectiv, cauza unei mai bune guvernări a oceanelor și utilizarea durabilă a oceanelor. Angajamentele UE au impact care depășește regiunea geografică a acesteia, menite să sprijine utilizarea durabilă a oceanelor internaționale în întreaga lume, concentrându-se în special asupra țărilor în curs de dezvoltare.

Pentru prima dată, conferința a obținut angajamente importante din partea sectorului privat, inclusiv a Airbus, Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Marks & Spencer, Carrefour, Royal Caribbean Cruises, AXA, Sky și alte companii.

Angajamentele vor fi monitorizate și raportate cu ocazia următoarei conferințe „Oceanul nostru”, care va avea loc în Indonezia în 2018.

Context

În cadrul conferințelor anterioare, găzduite de guvernele Statelor Unite (2014, 2016) și Chile (2015), s-au lansat mai multe angajamente și au fost alocate miliarde de euro.

Conferința „Oceanul nostru” 2017 a abordat temele zonelor marine protejate, a pescuitului durabil, a poluării marine și a schimbărilor climatice. În acest an, Comisia Europeană a introdus următoarele teme: economia albastră și securitatea maritimă. „Oceanul nostru” a încurajat participanți din întreaga lume să exprime angajamente importante. Cu accent pe angajamentul la nivel înalt, parteneriat și de acțiune, UE continuă să determine alte eforturi internaționale, cum ar fi cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă din cadrul Agendei 2030. De asemenea, conferința vine în completarea inițiativei UE privind guvernanța internațională a oceanelor, care a stabilit o agendă pentru viitorul oceanelor din întreaga lume, propunând 50 de acțiuni concrete.

Informații suplimentare

Site-ul internet „Oceanul nostru” 2017

Fișă informativă: UE - deschizătoare de drumuri prin acțiuni ambițioase pentru mări mai curate și mai sigure

NOTĂ DE INFORMARE: Uniunea Europeană promovează acțiuni la nivel mondial în favoarea oceanelor noastre

IP/17/3603

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar