Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Unia Europejska przewodzi międzynarodowym działaniom na rzecz lepszego zarządzania oceanami

Malta, 6 października 2017 r.

Na konferencji zorganizowanej przez Unię Europejską na Malcie podmioty publiczne i prywatne zadeklarowały ponad 6 mld euro na rzecz lepszego zarządzania oceanami.

Na konferencji „Nasz ocean 2017”, która odbywa się na Malcie i której współprzewodniczą Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel Unii i wiceprzewodnicząca Komisji oraz Karmenu Vella, komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Komisja Europejska zapowiedziała realizację finansowanych przez UE kwotą w wysokości ponad 550 mln euro inicjatyw na rzecz sprostania globalnym wyzwaniom związanym z oceanami.

Kwota zobowiązań podjętych na Malcie przez Komisję i inne publiczne i prywatne podmioty z 112 państw na całym świecie wynosi łącznie ponad 6 mld euro. Kwota ta zostanie przeznaczona na inwestycje mające na celu zwalczanie zanieczyszczenia wód morskich, zwiększenie powierzchni obszarów chronionych, poprawę bezpieczeństwa na oceanach, wspieranie inicjatyw w zakresie niebieskiej gospodarki i zrównoważonych połowów oraz intensyfikację wysiłków UE w dziedzinie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z porozumieniem paryskim i celami zrównoważonego rozwoju w ramach Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Uczestnicy ogłosili również utworzenie nowych chronionych obszarów morskich, które obejmą ponad 2,5 mln km, czyli ponad połowę obszaru całej Unii Europejskiej.

Pełen wykaz ponad 400 podjętych zobowiązań (36 przez UE, ponad 200 przez rządy państw trzecich, ponad 100 przez przedsiębiorstwa, szereg innych przez NGO, fundacje i instytuty badawcze) jest dostępny online.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, Frans Timmermans, powiedział: Komisja przedstawiła dowody swojego mocnego zaangażowania w poprawę zrównoważonego wykorzystania, bezpieczeństwa i dobrostanu naszych oceanów w formie konkretnych zobowiązań. Oceany żywią naszą planetę i jej mieszkańców a także łączą nas z naszymi międzynarodowymi partnerami. Jeżeli one są zagrożone, to my również.

Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel Unii i wiceprzewodnicząca Komisji, stwierdziła: Ocean jest naszym wspólnym dobrem. Jest to Nasz Ocean, ponieważ należy do całej ludzkości, do każdego z nas. Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za to wspólne dobro: musimy je chronić i czuwać, by nie przekształciło się w zagrożenie. Unia Europejska jest przekonana, że w zglobalizowanym świecie konieczna jest współpraca w zakresie globalnego zarządzania. Wierzymy w moc dyplomacji, inwestujemy w nią, podobnie jak wierzymy w moc wspólnych zasad i instytucji międzynarodowych i działamy na ich rzecz. Trudno jest wyobrazić sobie globalne zarządzanie bez współpracy w zakresie zarządzania oceanami. A właściwie jest to niemożliwe.

Komisarz Karmenu Vella dodał: Trzy lata temu przewodniczący Jean-Claude Juncker poprosił mnie, abym wyznaczył globalne cele UE w odniesieniu do oceanów. Myślę, że udało nam się tego dokonać razem. Nasza polityka zarówno w odniesieniu do lądów (np. nasze zaangażowanie w gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz działania na rzecz ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych), jak i w odniesieniu do mórz (zwalczanie zanieczyszczenia mórz, tworzenie obszarów chronionych oraz wykorzystywanie czystej energii oceanów) dobitnie o tym świadczy. Polityka Unii Europejskiej budzi szacunek i jest źródłem inspiracji na całym świecie.

Komisarz Neven Mimica dodał: W ciągu tych dwóch dni udało nam się wywiązać z zobowiązań podjętych w odniesieniu do oceanów w ramach celów zrównoważonego rozwoju. Rybacy trudniący się tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym mają większą szansę na prowadzenie tych połowów w sposób bezpieczny, legalny i zrównoważony. Łańcuch żywnościowy jest lepiej zabezpieczony. Obszary przybrzeżne są lepiej chronione. Podejmujemy wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Dla wielu naszych partnerów z krajów rozwijających się zrównoważone zarządzanie oceanami jest kwestią przetrwania. Długa jeszcze droga przed nami, ale podążamy we właściwym kierunku.

W konferencji „Nasz ocean” biorą udział podmioty publiczne i prywatne z sześciu kontynentów, które wspólnie zaangażowały się w działania na rzecz lepszego zarządzania oceanami i zrównoważonego wykorzystywania oceanów. Zobowiązania UE wykraczają daleko poza jej zasięg geograficzny i wspierają zrównoważone wykorzystywanie oceanów na poziomie międzynarodowym na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się.

Po raz pierwszy na konferencji znaczące zobowiązania podjęły podmioty sektora prywatnego, w tym między innymi Airbus, Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Marks & Spencer, Carrefour, Royal Caribbean Cruises, AXA, Sky.

Realizacja zobowiązań będzie monitorowana i na następnej edycji konferencji „Nasz ocean”, która odbędzie się w 2018 r. w Indonezji, zostaną przedstawione odnośne sprawozdania.

Kontekst

Na poprzednich konferencjach zorganizowanych przez rządy Stanów Zjednoczonych (2014, 2016) i Chile (2015) podjęto szereg zobowiązań i złożono obietnice opiewające na miliardy euro.

Konferencja „Nasz ocean 2017” była poświęcona zagadnieniom takim jak morskie obszary chronione, zrównoważone połowy, zanieczyszczenie mórz i zmiana klimatu. W tym roku Komisja Europejska podjęła tematy niebieskiej gospodarki i bezpieczeństwa morskiego. Dzięki konferencji „Nasz ocean” uczestnicy z całego świata podjęli ważne zobowiązania. Kładąc nacisk na zaangażowanie na wysokim szczeblu, partnerstwo i działanie UE w dalszym ciągu przewodzi międzynarodowym wysiłkom, takim jak realizacja celów zrównoważonego rozwoju w ramach Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Konferencja stanowi również uzupełnienie unijnego programu dotyczącego międzynarodowego zarządzania oceanami, w którym przedstawiono 50 konkretnych działań na rzecz przyszłości oceanów na świecie.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa konferencji „Nasz ocean 2017”

Arkusz informacyjny: Unia Europejska przewodzi ambitnym działaniom na rzecz czystości i bezpieczeństwa mórz i oceanów

MEMO: Unia Europejska doprowadza do przyjęcia globalnych działań na rzecz naszych oceanów

IP/17/3603

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar