Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Europese Unie neemt het voortouw bij wereldwijde acties voor een betere oceaangovernance

Malta, 6 oktober 2017

Tijdens een conferentie op Malta, die door de Europese Unie is georganiseerd, is door publieke en private actoren ruim zes miljard euro toegezegd voor een beter beheer van onze zeeën.

Op de Our Ocean-conferentie 2017 op Malta, die mede is georganiseerd door Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter, en Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, heeft de Europese Commissie door de EU gefinancierde initiatieven ten belope van ruim 550 miljoen euro aangekondigd om de wereldwijde oceaanproblemen aan te pakken.

De toezeggingen die de Commissie en andere publieke en private actoren uit 112 landen uit de hele wereld op Malta hebben gedaan, zijn goed voor meer dan zes miljard euro. De middelen zullen dienen om de strijd tegen de vervuiling van de zeeën op te voeren, de beschermde gebieden uit te breiden, de veiligheid op zee te verhogen, initiatieven op het gebied van de blauwe economie aan te moedigen, duurzame visserij te bevorderen en de inspanningen van de EU tegen klimaatverandering te intensiveren, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in het kader van Agenda 2030. De deelnemers hebben ook bekendgemaakt dat nieuwe mariene gebieden zullen worden beschermd, die meer dan 2,5 miljoen km² zullen beslaan. Dat is meer dan de helft van de oppervlakte van de hele Europese Unie.

De volledige lijst van meer dan 400 toezeggingen (36 van de EU, meer dan 200 van regeringen van derde landen, meer dan 100 van bedrijven en nog een aantal van ngo's, stichtingen, onderzoeksinstellingen en internationale organisaties) kan online worden geraadpleegd.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: "De Europese Commissie heeft met concrete toezeggingen aangetoond dat zij zich echt wil inzetten voor de duurzaamheid, de veiligheid en het welvaren van onze oceanen. Als de oceanen gevaar lopen, lopen wij allemaal gevaar. Zij zijn het immers die onze planeet en onze mensen voeden en die ons verbinden met onze partners over de hele wereld."

Hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter Federica Mogherini: "De zee is een mondiaal gemeengoed. Het is onze oceaan, omdat ze aan de mensheid toebehoort, aan elke mens. Wij hebben allemaal de verantwoordelijkheid om wat gemeenschappelijk is te beschermen – om het als een schat te bewaren en te vermijden dat het omslaat in een bedreiging. De Europese Unie gelooft dat een gemondialiseerde wereld een meer coöperatieve vorm van mondiale governance vereist. Wij geloven en investeren in de kracht van diplomatie en in de kracht van gemeenschappelijke regels en internationale instellingen. En het is moeilijk, onmogelijk eigenlijk, om een mondiale governance voor te stellen, zonder een coöperatieve governance van de oceanen."

Commissaris Karmenu Vella: "Drie jaar geleden vroeg voorzitter Juncker mij om te bepalen welke rol de EU wereldwijd op het vlak van de zeeën moest spelen. Ik denk dat we samen mooie resultaten hebben neergezet. Dit blijkt duidelijk uit ons beleid te land – denken we maar aan wat we doen om tot een circulaire economie te komen en om het plastic afval te verminderen – en ons beleid op zee, waar we de strijd hebben aangebonden met de vervuiling en we ons inzetten voor de bescherming van mariene gebieden en voor het benutten van de schone energie van de zeeën. De Europese Unie wordt hiervoor wereldwijd gerespecteerd en krijgt over de hele wereld navolging."

Commissaris Neven Mimica: "Deze twee dagen zijn succesvol geweest voor de verbintenissen die wij ten aanzien van de zeeën zijn aangegaan in het kader van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Kleinschalige vissers in de hele wereld maken meer kans om veilig, legaal en duurzaam te vissen. De voedselketens zijn veiliger. De kustgebieden worden beter beschermd. We komen in actie tegen de klimaatproblemen. Voor vele van onze ontwikkelingspartnerlanden is duurzame oceaangovernance een kwestie van overleven. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we gaan in de goede richting."

De Our Ocean-conferentie heeft publieke en private actoren uit zes continenten bijeengebracht, die collectief hebben toegezegd zich in te zetten voor een betere oceaangovernance en een duurzaam gebruik van de oceanen. De verbintenissen van de EU reiken veel verder dan haar geografische gebied; zij ondersteunen het duurzame internationale gebruik van de oceanen in de hele wereld, met bijzondere aandacht voor de ontwikkelingslanden.

Voor het eerst zijn tijdens de conferentie belangrijke toezeggingen gedaan door de particuliere sector, bijvoorbeeld door Airbus, Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Marks & Spencer, Carrefour, Royal Caribbean Cruises, AXA en Sky.

Tijdens de volgende Our Ocean-conferentie in 2018 in Indonesië zal verslag worden uitgebracht over de concrete invulling van deze toezeggingen.

Achtergrond

Tijdens vorige conferenties, die werden georganiseerd door de regeringen van de Verenigde Staten (2014 en 2016) en Chili (2015), zijn tal van verbintenissen aangegaan en miljarden euro's toegezegd.

Tijdens de Our Ocean-conferentie van 2017 kwamen de volgende onderwerpen aan bod: beschermde mariene gebieden, duurzame visserij, vervuiling van de zeeën en klimaatverandering. Dit jaar heeft de Europese Commissie voor het eerst ook de blauwe economie en de veiligheid op zee op de agenda gezet. De Our Ocean-conferentie heeft deelnemers uit de hele wereld ertoe aangezet belangrijke verbintenissen aan te gaan. Met bijzondere aandacht voor betrokkenheid, partnerschap en actie op hoog niveau, blijft de EU andere internationale inspanningen aansturen, zoals de uitvoering van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in het kader van Agenda 2030. De conferentie is ook een aanvulling op het initiatief inzake internationale oceaangovernance, in het kader waarvan een agenda voor de toekomst van de oceanen in de hele wereld is opgesteld, met voorstellen voor 50 concrete acties.

Meer informatie

Website Our Ocean 2017

Factsheet: EU geeft het voorbeeld met ambitieuze maatregelen voor schonere en veiligere zeeën

MEMO: Europese Unie zorgt voor wereldwijde actie voor onze oceaan

IP/17/3603

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar