Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί στις παγκόσμιες δράσεις για καλύτερη διακυβέρνηση των ωκεανών

Malta, 6 Οκτωβρίου 2017

Σε διάσκεψη που διοργάνωσε η ΕΕ στην Μάλτα, αναλήφθηκαν δεσμεύσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για διάθεση περισσότερων από έξι δισεκατομμύρια ευρώ για την καλύτερη διαχείριση των ωκεανών μας.

Στη διάσκεψη «Our Ocean 2017» που συνδιοργανώθηκε στη Μάλτα από την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο κα Federica Mogherini και τον Επίτροπο κ. Karmenu Vella, αρμόδιο για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγγειλε πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με ποσό άνω των 550 εκατ. EUR για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν παγκοσμίως οι ωκεανοί.

Το ύψος των δεσμεύσεων που ανακοινώθηκε στη Μάλτα ότι έχουν αναληφθεί από την Επιτροπή και από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από 112 χώρες σε όλο τον κόσμο υπερβαίνει τα 6 δισ. EUR. Τα κονδύλια αυτά θα επενδυθούν για την ενίσχυση της καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης και για τη διεύρυνση των προστατευόμενων περιοχών, την ενίσχυση της ασφάλειας των ωκεανών, την ενθάρρυνση της γαλάζιας οικονομίας και πρωτοβουλιών βιώσιμης αλιείας, καθώς και για την ένταση των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όπως προβλέπει η συμφωνία του Παρισιού και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Επίσης, οι συμμετέχοντες ανήγγειλαν τη δημιουργία νέων Προστατευόμενων Θαλάσσιων Περιοχών που καλύπτουν επιφάνεια άνω των 2,5 εκατομμυρίων km², δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ της έκτασης ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πλήρης κατάλογος των άνω των 400 δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν (36 από την ΕΕ, πάνω από 200 από κυβερνήσεις τρίτων χωρών, πάνω από 100 από επιχειρήσεις, και αρκετές ακόμη από διάφορες ΜΚΟ, ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς) είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Frans Timmermans, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδείξει με συγκεκριμένες δεσμεύσεις την ισχυρή προσήλωσή της στους στόχους της βιωσιμότητας, της ασφάλειας και της διατήρησης της καλής κατάστασης των ωκεανών μας. Εάν βρίσκονται σε κίνδυνο οι ωκεανοί μας, βρισκόμαστε σε κίνδυνο κι εμείς, γιατί αυτοί τρέφουν τον πλανήτη μας και τους πληθυσμούς μας και μας συνδέουν με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο.»

Η Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος κα Φεντερίκα Μογκερίνι δήλωσε τα εξής: «Η θάλασσα ανήκει σε όλους. Είναι «Ο Ωκεανός Μας» («Our Ocean»), επειδή ανήκει στην ανθρωπότητα, και σε κάθε άνθρωπο. Αποτελεί ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε αυτό το κοινό μας κτήμα – να το διατηρήσουμε ως θησαυρό και να μην επιτρέψουμε να μετατραπεί σε απειλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι ο παγκοσμιοποιημένος πλανήτης μας χρειάζεται μια πιο συνεργατική παγκόσμια διακυβέρνηση. Πιστεύουμε στην ισχύ της διπλωματίας, επενδύουμε σε αυτήν, πιστεύουμε και επενδύουμε στην ισχύ των κοινών κανόνων και των διεθνών οργανισμών. Και είναι δύσκολο, ή καλύτερα αδύνατον, να φανταστούμε μια παγκόσμια διακυβέρνηση χωρίς μια συνεργατική διακυβέρνηση των ωκεανών.»

Ο επίτροπος κ. Karmenu Vella δήλωσε: «Πριν από τρία χρόνια ο Πρόεδρος Γιούνκερ μου ανέθεσε να καθορίσω τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει σε παγκόσμιο επίπεδο η ΕΕ όσον αφορά τους ωκεανούς. Πιστεύω ότι μπορέσαμε από κοινού να ανταποκριθούμε στο αίτημα αυτό. Αυτό φαίνεται σαφώς τόσο από τις πολιτικές μας που αφορούν την ξηρά, όπως η δέσμευσή μας για την κυκλική οικονομία και τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων, όσο και από αυτές που αφορούν τη θάλασσα, όπως οι πολιτικές μας για τη θαλάσσια ρύπανση, για τις προστατευόμενες περιοχές και για την αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας των ωκεανών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζει τον σεβασμό και εμπνέει για δράση ολόκληρο τον πλανήτη».

Ο Επίτροπος κ. Neven Mimica δήλωσε: «Τις δύο αυτές ημέρες μπορέσαμε να επιτύχουμε πολλά όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης των ωκεανών. Οι αλιείς μικρής κλίμακας σε όλο τον κόσμο έχουν τώρα περισσότερες δυνατότητες να αλιεύουν με ασφάλεια, νόμιμα και με βιώσιμο τρόπο. Οι αλυσίδες διατροφής είναι πιο ασφαλείς. Οι παράκτιες περιοχές προστατεύονται περισσότερο. Αναλαμβάνουμε δράση για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Για πολλούς από τους εταίρους μας από τις αναπτυσσόμενες χώρες, η βιώσιμη διακυβέρνηση των ωκεανών αποτελεί ζήτημα επιβίωσης. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά οδεύουμε στη σωστή κατεύθυνση.»

Η διάσκεψη «Our Ocean» έφερε σε επαφή δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από έξι ηπείρους, οι οποίοι έχουν αναλάβει από κοινού δέσμευση υπέρ της βελτίωσης της διακυβέρνησης των ωκεανών και υπέρ της βιώσιμης χρήσης τους. Οι δεσμεύσεις της ΕΕ υπερβαίνουν κατά πολύ τα γεωγραφικά όρια της περιοχής της και αποσκοπούν στη στήριξη της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών σε διεθνές επίπεδο σε όλον τον κόσμο, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Για πρώτη φορά, η διάσκεψη αυτή συνέβαλε στην ανάληψη σημαντικών δεσμεύσεων από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων της Airbus, της Unilever, της Procter & Gamble, της PepsiCo, της Marks & Spencer, της Carrefour, της Royal Caribbean Cruises, της AXA, του Sky και άλλων.

Οι δεσμεύσεις αυτές θα παρακολουθούνται, και σχετικές εκθέσεις θα υποβληθούν στο πλαίσιο της επόμενης διάσκεψης «Our Ocean» που θα πραγματοποιηθεί στην Ινδονησία το 2018.

Ιστορικό

Σε προηγούμενες διασκέψεις, που διοργανώθηκαν από τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών (2014, 2016) και της Χιλής (2015), αναλήφθηκε ευρύ φάσμα δεσμεύσεων ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στη διάσκεψη «Our Ocean» 2017 εξετάστηκαν τα θέματα των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, της βιώσιμης αλιείας, της θαλάσσιας ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής. Εφέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε τα θέματα της γαλάζιας οικονομίας και της ασφάλειας στη θάλασσα. Η διάσκεψη «Our Ocean» ώθησε συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο να αναλάβουν σημαντικές δεσμεύσεις. Με άξονα την ενεργό συμμετοχή, τη συνεργασία και τη δράση σε υψηλό επίπεδο, η ΕΕ εξακολουθεί να προωθεί και άλλες διεθνείς προσπάθειες, όπως η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Η διάσκεψη συμπληρώνει επίσης την πρωτοβουλία της ΕΕ για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών η οποία θέσπισε ένα πρόγραμμα για το μέλλον των ωκεανών σε όλον τον κόσμο με 50 συγκεκριμένες δράσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος της διάσκεψης «Our Ocean 2017»

Ενημερωτικό δελτίο: H EE ηγείται φιλόδοξης δράσης για καθαρότερες και ασφαλέστερες θάλασσες

MEMO: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί κινητήριο μοχλό για την ανάληψη παγκόσμιας δράσης για τους ωκεανούς μας

IP/17/3603

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar