Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейският съюз играе водеща роля в глобалните действия за по-добро управление на океаните

Malta, 6 октомври 2017 r.

Ангажимент за предоставяне на повече от 6 млрд. евро от организации от публичния и частния сектор за по-добро управление на нашите океани по време на конференция, организирана от Европейския съюз в Малта.

На конференцията за 2017 г. „Нашият океан“, проведена в Малта с домакини върховния представител и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини и комисаря по въпросите на околната среда Кармену Вела, Европейската комисия обяви провеждането на финансирани от ЕС инициативи на стойност над 550 млн. евро за справяне с предизвикателствата, свързани със световните океани.

Обявените в Малта ангажименти от страна на Комисията и други публични и частни субекти от 112 държави по света достигнаха над 6 млрд. евро. Средствата ще бъдат инвестирани в укрепване на борбата с морското замърсяване, разширяване на защитените зони, засилване на сигурността в океаните, насърчаване на инициативи в сферата на синята икономика, практикуване на устойчив риболов и в активизирането на усилията на ЕС за борба с изменението на климата, в съответствие с целите на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие на Програмата до 2030 г. Участниците също така обявиха създаването на нови защитени морски зони с площ над 2,5 млн. км² или повече от половината от площта на целия Европейски съюз.

Пълният списък с над 400 поети ангажимента (36 от ЕС, над 200 от правителства на трети държави, над 100 от предприятия и още няколко от НПО,фондации, научноизследователски институти и международни организации) е достъпен онлайн.http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3588_bg.htmhttps://ourocean2017.org/our-ocean-commitments

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: Европейската комисия демонстрира с конкретни ангажименти своята загриженост по отношение на устойчивостта, сигурността и благоденствието на нашите океани. Ако те са застрашени — застрашени сме и ние, тъй като океаните хранят нашата планета и нашите народи и ни свързват с нашите партньори по света.

Върховният представител и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини заяви: Морето е общо световно богатство. Това е нашият океан, защото той принадлежи на човечеството — на всеки един от нас. Всички ние носим отговорност да опазваме общите блага — да ги пазим като съкровища и да не допускаме те да се превръщат в заплаха. Европейският съюз вярва, че един глобализиран свят се нуждае от по-тясно сътрудничество за глобално управление. Вярваме в силата на дипломацията и инвестираме в нея. Вярваме и инвестираме в силата на общите правила и международните институции. И е трудно, дори невъзможно, да си представим глобално управление без сътрудничество за управление на океаните.

Комисар Кармену Вела каза: Преди 3 години председателят Юнкер поиска от мен да определя ролята на ЕС в света по отношение на океаните. Мисля, че заедно успяхме да изпълним тази задача. Това се демонстрира ясно от нашите политики на сушата, като например ангажимента ни за преминаване към кръгова икономика и намаляване на пластмасовите отпадъци, както и в морето — политики относно замърсяването на морската среда, защитените зони и използването на чиста енергия от океана. Европейският съюз предизвиква уважение и вдъхновява дейности по целия свят.

Комисар Невен Мимица заяви: Тези два дни допринесоха за нашите ангажименти във връзка с океаните в рамките на целите за устойчивото развитие. Дребните рибари по света имат по-добри шансове да извършват безопасен, законен и устойчив риболов. Хранителните вериги са по-сигурни. Крайбрежните зони са по-добре защитени. Предприемаме действия във връзка с изменението на климата. За много от нашите партньори от развиващите се страни устойчивото управление на океаните е въпрос на оцеляване. Пътят напред все още е дълъг, но вървим в правилната посока.

На конференцията „Нашият океан“ се събраха представители на публичния и частния сектор от шест континента, като всички те се ангажират с каузата за по-добро управление и устойчиво използване на океаните. Ангажиментите на ЕС се простират далеч отвъд неговия географски обхват, за да се подпомага устойчивото използване на океаните в световен мащаб, като се обръща специално внимание на развиващите се страни.

За първи път на конференцията сериозни ангажименти бяха поети от страна на дружества от частния сектор, сред които Еърбъс, Юнилевър, Проктър и Гембъл, Пепси, Маркс и Спенсър, Карфур, Royal Caribbean Cruises, AXA, Sky и други.

Изпълнението на тези ангажименти ще се следи и за него ще се докладва по време на следващата конференция „Нашият океан“ в Индонезия през 2018 г.

Контекст

На предишни конференции, организирани от правителствата на САЩ (2014 и 2016 г.) и Чили (2015 г.) бяха поети множество ангажименти на стойност милиарди евро.

На конференцията „Нашият океан“ за 2017 г. бяха разгледани темите за защитените морски зони, устойчивия риболов, замърсяването на морските води и последиците от изменението на климата. Тази година Европейската комисия включи и темите за синята икономика и морската сигурност. Участници от цял свят поеха значителни ангажименти на конференцията „Нашият океан“. С акцент върху ангажиментите на високо равнище, партньорствата и предприемането на действия, ЕС продължава да стимулира други международни усилия, като например напредъка по изпълнението на целите за устойчиво развитие на Програмата до 2030 г. Конференцията също така допълва инициативата на ЕС за международно управление на океаните, в рамките на която бе изготвена програма за бъдещето на океаните в света с предложения за 50 конкретни действия.

Повече информация

„Нашият океан“ 2017 — уебсайт

Информационен документ: ЕС заема водеща позиция със своите амбициозни действия за по-чисти и по-безопасни морета

Информационна бележка: Европейският съюз насърчава глобални действия за нашите океани

IP/17/3603

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar