Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia adoptă o inițiativă menită să stimuleze stagiile de ucenicie în Europa

Bruxelles, 5 octombrie 2017

Comisia adoptă o inițiativă menită să stimuleze stagiile de ucenicie în Europa

Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere privind un Cadru european pentru stagii de ucenicie de calitate și eficace. Această inițiativă, sub forma unei recomandări a Consiliului, face parte din Noua agendă pentru competențe în Europa, lansată în iunie 2016. Mai mult, aceasta este conformă cu pilonul european al drepturilor sociale, care prevede dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, incluzivă și de înaltă calitate. Pe baza unei consultări la scară largă, recomandarea identifică 14 criterii esențiale pe care statele membre și părțile interesate ar trebui să le utilizeze pentru a elabora stagii de ucenicie de calitate și eficace. Această inițiativă va contribui la creșterea capacității de inserție profesională și la dezvoltarea personală a ucenicilor și, prin urmare, va contribui la formarea unei forțe de muncă cu înaltă calificare, adaptată la nevoile pieței muncii.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, comisar responsabil pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat:Stagiile de ucenicie reprezintă adesea rampa necesară unui tânăr pentru propulsarea în carieră. Astăzi venim cu propuneri pentru a îmbunătăți în continuare această experiență valoroasă de formare , astfel încât ea să aducă beneficii atât angajatorilor, cât și celor care studiază. Respectând, în același timp, diversitatea sistemelor de educație și formare din statele membre, principalul nostru obiectiv este să facilităm integrarea tinerilor pe piața forței de muncă.”

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Prin oferirea de legături directe între teorie și practică, între educație și piața forței de muncă, stagiile de ucenicie de calitate și eficace reprezintă modalități concrete de a-i ajuta pe tineri să intre pe piața muncii și să rămână pe poziții ferme în viața profesională și contribuie la consolidarea capitalului uman al Europei. Prin aceasta se stimulează competitivitatea societăților și economiilor noastre.”

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Dorim să ne asigurăm că tinerii asimilează competențele de care au nevoie pentru piața forței de muncă. Stagiile de ucenicie au certificarea «Gold Standard» în domeniul învățământului profesional și tehnic. Două treimi din ucenici ocupă un loc de muncă imediat după terminarea studiilor. Prin acest nou cadru definim elementele care fac ca ucenicia să se afirme. Odată adoptat, acest cadru va asigura că atât cursanții, cât și angajatorii beneficiază de pe urma stagiilor de ucenicie de calitate.”

Pentru evaluarea calității și eficacității unui program de ucenicie, cadrul propus stabilește șapte criterii pentru învățare și condiții de muncă:

(1) Contract scris; (2) Rezultate ale învățării; (3) Sprijin pedagogic; (4) Componenta locului de muncă; (5) Plată și/sau compensație; (6) Protecție socială; (7) Condiții de muncă, de sănătate și de siguranță.

Cadrul propune, de asemenea, șapte criterii pentru condițiile-cadru:

(8) Cadrul de reglementare; (9) Implicarea partenerilor sociali; (10) Acordarea de sprijin pentru întreprinderi; (11) Parcursuri flexibile și mobilitate; (12) Orientare profesională și sensibilizare; (13) Transparență; (14) Asigurarea calității și monitorizarea absolvenților.

Comisia sprijină punerea în aplicare a acestor criterii prin fondurile europene relevante. Fondul social european contribuie singur cu până la 27 de miliarde de euro pentru educație și formare profesională, iar UE susține ucenicia și prin intermediul altor instrumente. Alianța europeană pentru ucenicii a mobilizat până în prezent peste 750 000 de locuri pentru tineri. Cel puțin 390 000 de stagii de ucenicie au fost oferite deja în cadrul Garanției pentru tineret, stagiile de ucenicie fiind una dintre cele patru opțiuni care ar trebui oferite tinerilor după patru luni de la intrarea în șomaj. Erasmus+ sprijină mobilitatea pentru ucenici, inclusiv printr-o nouă inițiativă ErasmusPro menită să sprijine 50 000 de stagii în întreprinderi din străinătate pentru cursanții din învățământul profesional în perioada 2018-2020. Pentru că eforturile dau roade în direcția extinderii ofertei de stagii de ucenicie, este esențial să se știe care sunt criteriile care asigură reușita acestor stagii. Iată ce prevede noul cadru.

Etapele următoare

Propunerea va fi discutată de către statele membre, cu scopul de a fi adoptată de Consiliu. Comisia pregătește în prezent un nou set de servicii de sprijin care să ajute statele membre și părțile interesate să pună în aplicare acest cadru prin intermediul schimbului de cunoștințe, al creării de rețele și al activităților de învățare reciprocă.

Această inițiativă va fi, de asemenea, promovată prin intermediul Alianței europene pentru ucenicii și prin campanii de sensibilizare, cum ar fi Săptămâna europeană a competențelor profesionale, care are loc în acest an pentru a doua oară și va fi organizată între 20 și 24 noiembrie 2017.

Context

Stagiile de ucenicie, o combinație între învățarea în școală și formarea la locul de muncă, facilitează tranziția tinerilor de la educație și formare la viața profesională. În prezent, există aproximativ 3,7 milioane de ucenici în Europa. Prin comparație, există aproximativ 20 de milioane de studenți în învățământul universitar. Unele state membre au tradiții foarte îndelungate și eficace. Altele sunt doar în procesul de stabilire sau consolidare a sistemelor de ucenicie. În general, 60-70 % din ucenici obțin un loc de muncă imediat după terminarea stagiului de ucenicie și, în unele cazuri, această proporție se ridică la 90 %.

Propunerea pentru un Cadru european pentru stagii de ucenicie de calitate și eficace contribuie la prioritatea UE în materie de locuri de muncă, creștere economică și investiții și respectă în același timp diversitatea sistemelor naționale. Aceasta face parte din Noua agendă pentru competențe în Europa și ambiția sa de a îmbunătăți calitatea și relevanța formării de competențe. Una dintre priorități este ca educația și formarea profesională să devină cu adevărat prima opțiune pentru un număr mai mare de persoane. Un accent deosebit este pus pe absorbția de către IMM-uri, care în multe țări s-a dovedit a fi un factor esențial de succes.

Această propunere vine în contextul politic al Declarației de la Roma din 25 martie 2017, în care liderii europeni s-au angajat să acționeze în direcția unei Uniuni „în care tinerii primesc cea mai bună educație și formare și în care pot studia și găsi locuri de muncă pe întregul continent”.

Inițiativa contribuie, de asemenea, la realizarea pilonului european al drepturilor sociale, care prevede, în primul rând, principiul potrivit căruia orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, incluzivă și de înaltă calitate.

Inițiativa propusă este, de asemenea, o urmare la Comunicarea din 2016 privind Investiția în tinerii Europei, în care Comisia și-a anunțat intenția de a propune un astfel de cadru pentru stagii de ucenicie. Ea se bazează pe contribuții importante din partea partenerilor sociali europeni.

Această inițiativă completează inițiativele Comisiei de consolidare a învățământului profesional și tehnic (VET), și anume Cadrul de calitate pentru stagii.

În ultimii trei ani, șomajul în rândul tinerilor a scăzut mai rapid decât rata generală a șomajului, de la 21,4 % în 2014 la 16,7 %, însă rămâne cu mult peste media UE (7,6 % în august 2017).

Informații suplimentare

Inițiativă menită să stimuleze stagiile de ucenicie în Europa

MEMO/17/3586: Întrebări și răspunsuri

Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea al Comisiei Europene

IP/17/3585

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar