Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság az uniós héarendszer átfogó reformját javasolja

Brüsszel, 2017. október 4.

Az Európai Bizottság az uniós héarendszer átfogó reformját javasolja

Az Európai Bizottság ma bemutatta terveit az utóbbi huszonöt év uniós héaszabályokat érintő legnagyobb reformjáról. Az átalakítás a kormányzatok és a vállalkozások számára is javítaná és korszerűsítené a rendszert. Jelenleg évente összességében több mint 150 milliárd EUR héa tűnik el a rendszerből, vagyis a tagállamok ennyivel kevesebbet költhetnek iskolákra, utakra vagy egészségügyre. Ebből a becslések szerint mintegy 50 milliárd EUR – vagy uniós polgáronként 100 EUR – a határokon átnyúló héacsalásra vezethető vissza. A csalással szerzett pénz a bűnszervezetek és a terrorizmus finanszírozását is szolgálhatja. A javasolt reformnak köszönhetően ez az összeg a becslések szerint 80%-kal csökkenne.

A héareform emellett szilárdabbá és ügyfélbarátabbá tenné a rendszert. A Bizottság olyan héarendszert akar, amelynek révén az európai vállalkozások az egységes piac összes előnyét kiaknázhatják, és a globális piacokon is versenyképesek lehetnek. A határokon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozások megfelelési költségei jelenleg 11%-kal magasabbak, mint a kizárólag belföldi kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokéi. A héa egyszerűsítése és korszerűsítése a becslések szerint 1 milliárd EUR-val csökkentené ezeket a költségeket.

Az Európai Bizottság régóta adós az egységes piacon működőképes végleges héarendszer kialakításával. A 2016-os héára vonatkozó cselekvési terv részletesen kifejtette, miért szükséges egy egyszerűbb és csalásbiztos egységes uniós héaövezet kialakítása.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök így nyilatkozott: „Mai javaslatunkkal meg kívánjuk újítani a jelenlegi héarendszert, amelyet huszonöt évvel ezelőtt ideiglenes alapon fogadtunk el. Olyan végleges rendszerre van szükségünk, amely lehetővé teszi, hogy hatékonyabban kezeljük a határokon átnyúló héacsalást. Ez a csalás európai uniós szinten mintegy 50 milliárd EUR összegű adóbevétel-kiesést okoz évente.”

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos kijelentette: „Huszonöt évvel az egységes piac létrehozása után a vállalkozások és a fogyasztók még mindig 28 különböző héarendszerrel szembesülnek határokon átnyúló ügyleteik során. A bűnözők és esetlegesen a terroristák túl régóta használják ki az ebből eredő kiskapukat, évente 50 milliárd EUR kárt okozva. E nemzeti határokon alapuló, anakronisztikus rendszernek véget kell érnie! A tagállamoknak 2022-re el kell jutniuk odáig, hogy belső piacunkon belföldi műveletként kezeljék a határokon átnyúló héaügyleteket. A mai javaslat várhatóan mintegy 80%-kal csökkenteni fogja a határokon átnyúló héacsalást. Ezzel párhuzamosan megkönnyíti a határokon átnyúlóan kereskedő uniós vállalkozások életét, visszaszorítja a bürokráciát, és egyszerűsíti a héával kapcsolatos eljárásokat. Hogy rövidre fogjam: jó hír a vállalkozásoknak, a fogyasztóknak és a nemzeti költségvetéseknek, rossz hír a csalóknak."

A Bizottság a mai csomaggal a jelenlegi héarendszer alapvető átalakítását javasolja: az új szabályok nem tesznek különbséget az uniós országok közötti termékértékesítés és az egyes tagállamokon belüli termékértékesítés között. Ezzel létrejön az EU új és végleges héarendszere.

A Bizottság megállapodásra kíván jutni a következő négy alapelvről, vagyis az új végleges, egységes uniós héaövezet alapvető elemeiről:

  • Csalás elleni fellépés: a héát ezentúl a vállalkozások határokon átnyúló ügyleteire is fel kell számítani. Ezek az ügyletek jelenleg mentességet élveznek, ami könnyen hozzáférhető kiskaput biztosít bizonyos gátlástalan vállalkozások számára, amelyek a beszedett héát megtartva eltűnnek a kormányzat szeme elől.
  • Egyablakos ügyintézési rendszer: A határokon átnyúlóan értékesítő vállalkozások egy egyablakos ügyintézési rendszernek köszönhetően egyszerűbben teljesíthetik héakötelezettségeiket. A kereskedők bevallásaikat egy egységes online portálon, saját nyelvükön és a saját országuk szabályainak és közigazgatási formanyomtatványainak megfelelően nyújthatják be, ugyanitt az adót is megfizethetik. A tagállamok ezt követően közvetlenül egymásnak fizetik ki a héa összegét, akárcsak az e-szolgáltatások értékesítése esetében.
  • Nagyobb összhang: A „rendeltetési hely” elve felé való elmozdulással a héa végleges összegét mindig a végső fogyasztó tagállamában kell megfizetni, az ott érvényes mértékben. A Bizottság régóta adós ezzel a lépéssel, amelyet a tagállamok is támogatnak. Ez az elv az e-szolgáltatások terén már működik.
  • Kisebb bürokrácia: A számlázási szabályok egyszerűsítése révén a számlakibocsátók a határokon átnyúló ügyletek esetében is a saját országuk szabályainak megfelelően állíthatják ki a számlát. A vállalkozásoknak többé nem kell listát (úgynevezett összesítő nyilatkozatot) készíteniük adóhatóságuk számára a határokon átnyúló ügyletekről.

A mai javaslat emellett bevezeti a minősített adóalany fogalmát – az ebbe a kategóriába tartozó megbízható vállalkozásokra egyszerűbb és időtakarékosabb szabályok vonatkoznak. A Bizottság javaslatot tett négy, 2019-től bevezetendő „gyors megoldásra” is. Ezeket a rövid távú intézkedéseket kifejezetten a tagállamok kérték jelenlegi héarendszereik napi működésének javítása érdekében, a végleges rendszer teljes körű elfogadásáig és végrehajtásáig.

A következő lépések

A jogalkotási javaslat egyfelől a tagállamok elé kerül a Tanács keretén belüli elfogadás céljából, másfelől az Európai Parlament elé konzultáció céljából. A Bizottság a kezdeményezést 2018-ban részletes jogi javaslattal bővíti ki, amely az úgynevezett héairányelv technikai szintű módosításával lehetővé teszi a ma javasolt végleges héarendszer zökkenőmentes végrehajtását.

Háttér-információk

A közös hozzáadottértékadó‑rendszer az európai egységes piac egyik fontos tényezője. Az első héairányelv 1967-ből származik. Eredetileg a versenyt torzító és az áruk szabad mozgását gátló forgalmi adók eltörlése, valamint a belső határokon alkalmazott adóügyi ellenőrzések és alaki követelmények megszüntetése érdekében hozták létre. A héa fontos és egyre jelentősebb bevételi forrást jelent az EU-ban: összege 2015-ben meghaladta az uniós GDP 7 %-ának megfelelő 1 billió EUR-t. Az EU egyik saját forrása is a héán alapul. Fogyasztási adóként az adóztatás egyik leginkább növekedésbarát formájának számít.

A héarendszer azonban a számos reform ellenére sem tudta felvenni a lépést napjaink globális, digitális és mobil gazdaságának kihívásaival. A jelenlegi héarendszer 1993-ból származik, átmeneti rendszernek szánták. E rendszer töredezett, az egyre nagyobb számban határokon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozások számára bonyolult, és teret ad a csalásnak: a belföldi és a határokon átnyúló tranzakciók kezelése eltérő, valamint az egységes piacon belül héamentesen vásárolhatók áruk és szolgáltatások.

A Bizottság következetesen sürgette a héarendszer reformját. Az EU egészében kereskedő vállalkozások számára a határok ma is a mindennapok részét képezik, ha a héáról van szó. A jelenlegi héaszabályozás az uniós jog egyik utolsó olyan területe, amely nincs összhangban az egységes piac alapelveivel.

További információk

Kérdések és válaszok a héareformról

Link a közleményhez

A héára vonatkozó 2016. évi cselekvési terv

2017. évi tanulmány a héabevétel-kiesésről

A Bizottság javaslatai az e-kereskedelem héájáról (2016. december)

Hatásvizsgálat

IP/17/3443

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar

Videos