Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija začela novo pobudo za izboljšanje zdravja in varnosti delavcev

Bruselj, 10. januarja 2017

Evropska komisija je danes sprejela ukrepe za spodbujanje varnosti in zdravja na delovnem mestu v EU.

Naložbe v zdravje in varnost pri delu izboljšujejo življenja ljudi s preprečevanjem nesreč in z delom povezanih bolezni. Izhajajoč iz preteklih prizadevanj je cilj nove pobude Komisije izboljšati zaščito delavcev pred rakavimi obolenji, povezanimi z delovnim mestom, pomagati podjetjem, zlasti MSP in mikropodjetjem, pri njihovih prizadevanjih za uskladitev z obstoječim zakonodajnim okvirom, ter dati večji poudarek na rezultate in se manj ukvarjati z administrativnim delom.

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dejala: „Danes predstavljamo jasen akcijski načrt za visoko raven varnosti pri delu in zdravja na delovnem mestu v 21. stoletju, in sicer s pravili, ki so pregledna, sodobna in se bodo učinkovito izvajala v praksi. Prav tako smo izpolnili svoje zaveze za boj proti raku, povezanemu z delovnim mestom, z obravnavo izpostavljenosti nadaljnjim sedmim rakotvornim kemikalijam, kar bo izboljšalo zaščito približno 4 milijonov delavcev v Evropi. Združujemo moči z državami članicami in zainteresiranimi stranmi, da bomo skupaj ustvarili zdravo in varno delovno okolje za vse.“

EU je v zadnjih 25 letih, odkar je bila sprejeta prva direktiva na ravni EU na tem področju, prevzela vodilno vlogo na področju zagotavljanja visokih standardov zaščite delavcev pred zdravstvenimi in varnostnimi tveganji na delovnem mestu. Od leta 2008 se je število delavcev, ki so umrli v nesreči pri delu, zmanjšalo za skoraj četrtino, odstotek delavcev v EU, ki so poročali o najmanj eni zdravstveni težavi, ki je nastala ali se poslabšala zaradi dela, pa za skoraj 10 %. Vendar so izzivi še vedno veliki: ocenjuje se, da vsako leto okrog 160 000 Evropejcev umre zaradi bolezni, povezanih z njihovim delom. Ena naših glavnih prednostnih nalog je zagotavljanje varnih in zdravju neškodljivih delovnih mest za naše delavce, kar pa bomo dosegli z ohranjanjem in posodabljanjem visokih evropskih standardov.

Komisija si bo, tako kot je naznanila v svojih zavezah, še naprej prizadevala za izboljšanje zdravja in varnosti pri delu, in sicer z izvajanjem naslednjih ključnih ukrepov:

  • določitev mejnih vrednosti izpostavljenosti ali drugih ukrepov za nadaljnjih sedem rakotvornih kemikalij. Ta predlog ne bo le koristil zdravju delavcev, temveč določa tudi jasen cilj za delodajalce in izvršilne organe, da se prepreči izpostavljenost nevarnim snovem;
  • pomoč podjetjem, zlasti malim in mikropodjetjem, pri njihovih prizadevanjih za uskladitev s pravili o zdravju in varnosti. Dokazano je bilo, da tretjina mikropodjetij namreč ne ocenjuje tveganja na delovnem mestu. Zato smo danes objavili smernice za delodajalce, v katerih so navedeni praktični nasveti za lažje ocenjevanje tveganja in povečanje njegove učinkovitosti, ter v katerih bodo delodajalci našli nasvete o tem, kako se spopasti z vse številnejšimi tveganji za varnost in zdravje pri delu, kot so tveganja, povezana s psihosocialnimi ali ergonomskimi dejavniki oziroma dejavniki staranja. Naš cilj je tudi povečati razpoložljivost brezplačnih spletnih orodij, ki malim in mikropodjetjem pomagajo pri izvajanju ocen tveganja;
  • Komisija bo sodelovala z državami članicami in socialnimi partnerji, da se v naslednjih dveh letih odstranijo ali posodobijo zastarela pravila. Cilj je poenostaviti in zmanjšati upravno breme, hkrati pa ohraniti zaščito delavcev. Ta posodobitev bi morala tudi podpirati boljše izvajanje v praksi.

Pregled zakonodaje EU o varnosti in zdravju pri delu ter spremembe direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh so skladni s tekočim delom Komisije v zvezi z vzpostavitvijo evropskega stebra socialnih pravic, katerega cilj je prilagoditi zakonodajo EU spreminjajočim se delovnim vzorcem in družbi. Posvetovanja in razprave o stebru so potrdili pomembnost zdravja in varnosti pri delu kot enega od temeljev pravnega reda EU ter dali poudarek na preprečevanje in izvrševanje. Danes sprejeto sporočilo izhaja tudi iz širše ocene obstoječega pravnega reda, ki je bila opravljena v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), katerega namen je poenostaviti zakonodajo EU ter jo narediti bolj relevantno in učinkovitejšo. Predlog in spremembe so bili pripravljeni po temeljitem posvetovanju z deležniki na vseh ravneh, zlasti socialnimi partnerji.

Ozadje

Komisija je leta 2012 začela celovito oceno zakonodaje EU o varnosti in zdravju pri delu (okvirna direktiva in še 23 sorodnih direktiv). Ta ocena je bila del programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), njen namen pa je bil poenostaviti zakonodajo EU ter jo narediti bolj relevantno in učinkovitejšo.

Posebna prednostna naloga Komisije na področju varnosti in zdravja pri delu je boj proti raku kot najpogostejšemu vzroku smrti, povezanih z delom, v EU. Komisija to obravnava kot prednostni izziv: 13. maja 2016 je predlagala ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti evropskih delavcev 13 kemikalijam, ki povzročajo raka, s predlogom spremembe direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh (2004/37/ES). Danes Komisija nadaljuje z izpolnjevanjem svoje politične zaveze z drugim predlogom za obravnavo izpostavljenosti nadaljnjim sedmim prednostnim kemikalijam. Komisija bo še naprej proučevala druge rakotvorne snovi, da bo delavcem še naprej nudila zaščito in izboljševala poslovne pogoje po vsej EU.

Več informacij

Pogosta vprašanja v zvezi z zaščito delavcev pred rakotvornimi kemikalijami

Pogosta vprašanja v zvezi z novo politiko na področju zdravja in varnosti pri delu

Delovni dokument služb Komisije – naknadno vrednotenje direktive o varnosti in zdravju pri delu

Delovni dokument služb Komisije – praktične smernice za delodajalce

Prispevek na spletišču GD za zaposlovanje

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Facebooku in Twitterju.

Naročite se na brezplačni e-bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju.

IP/17/2

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar