Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija je začela oceno vlog držav članic za gostitev Evropske agencije za zdravila in Evropskega bančnega organa

Bruselj, 1. avgusta 2017

Postopek oddaje vloge za gostitev dveh agencij EU s sedežem v Združenem kraljestvu, tj. Evropske agencije za zdravila in Evropskega bančnega organa, se je zaključil sinoči, 31. julija 2017, ob polnoči.

Evropska komisija bo zdaj ocenila vse ponudbe na objektiven način in na podlagi meril, ki sta jih določila predsednik Komisije Jean-Claude Juncker in predsednik Sveta Donald Tusk ter sprejeli voditelji držav ali vlad EU-27 na zasedanju Evropskega sveta 22. junija 2017 (člen 50).

Komisija bo svojo oceno objavila na spletu 30. septembra 2017. Svet bo na podlagi te ocene o tem vprašanju razpravljal v okviru seje Sveta za splošne zadeve oktobra 2017 (člen 50). Da bi se omogočila nemotena in pravočasna preselitev agencij, bo končna odločitev o tem sprejeta na seji Sveta za splošne zadeve novembra 2017 (člen 50).

Zainteresirane države članice so morale svoje ponudbe predložiti Evropski komisiji in Svetu do 31. julija do polnoči. Vse ponudbe bodo na voljo na spletni strani Sveta.

Ozadje

Odločitev o preselitvi Evropske agencije za zdravila in Evropskega bančnega organa, ki imata trenutno sedež v Londonu, sprejmejo vlade 27 držav članic. Preselitev agencij je neposredna posledica odločitve Združenega kraljestva, da izstopi iz Evropske unije, kot je bilo uradno sporočeno Evropskemu svetu 29. marca 2017. Vprašanje ni del pogajanj o Brexitu, zato se bo obravnavalo izključno med ostalimi 27 državami članicami EU. Komisija je večkrat pozvala k hitremu sprejetju odločitve o preselitvi, saj sta Evropska agencija za zdravila in Evropski bančni organ ključna regulativna organa EU, ki morata po marcu 2019 še naprej delovati nemoteno in brez prekinitve.

Več informacij

Vloge za gostitev Evropske agencije za zdravila in Evropskega bančnega organa

Odločitev o postopku preselitve agencij EU, ki imata trenutno sedež v Združenem kraljestvu

IP/17/2202

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Documents


EMA EBA offers.pdf