Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie start beoordeling van mogelijke nieuwe vestigingsplaatsen van Europees Geneesmiddelenbureau en Europese Bankautoriteit

Brussel, 1 augustus 2017

Tot gisteravond 24:00 uur konden lidstaten zich aanmelden als gastland voor de twee agentschappen van de EU die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd, nl. het Europees Geneesmiddelenbureau en de Europese Bankautoriteit.

De Commissie zal nu alle aanbiedingen van de lidstaten onderzoeken aan de hand van objectieve criteria die door Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en voorzitter van het Europees Parlement Donald Tusk zijn opgesteld en door de staatshoofden en de regeringsleiders van de EU-27 zijn bekrachtigd op de Europese Raad (artikel 50) van 22 juni 2017.

De beoordeling van de Commissie wordt op 30 september 2017 online bekendgemaakt. De Raad zal vervolgens in oktober 2017 op basis van deze beoordeling een politieke bespreking houden op de Raad Algemene Zaken (artikel 50). Met het oog op een vlotte en tijdige hervestiging van de twee agentschappen zal in november 2017 een definitief besluit worden genomen tijdens de Raad Algemene Zaken (artikel 50).

Belangstellende lidstaten konden zich tot en met 31 juli (middernacht) bij de Europese Commissie en de Raad aanmelden. Alle aanmeldingen komen op de website van de Raad te staan.

Achtergrond

Het besluit tot verplaatsing van het Europees Geneesmiddelenbureau en de Europese Bankautoriteit, momenteel beide in Londen gevestigd, moet door de 27 lidstaten worden genomen. De hervestiging is een rechtstreeks gevolg van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om zich uit de Europese Unie terug te trekken, waarvan de Europese Raad op 29 maart 2017 in kennis is gesteld. Deze stap maakt geen deel uit van de brexit-onderhandelingen, maar hoeft uitsluitend te worden besproken tussen de overige 27 lidstaten. De Commissie heeft er herhaaldelijk voor gepleit om snel tot een besluit over de overdracht te komen. Het Europees Geneesmiddelenbureau en de Europese Bankautoriteit zijn namelijk belangrijke regelgevende organen, die ook na maart 2019 soepel en zonder onderbrekingen moeten blijven functioneren.

Meer informatie

Aanmeldingen voor de huisvesting van het Europees Geneesmiddelenbureau en de Europese Bankautoriteit

Besluit over de procedure voor de hervestiging van de EU-agentschappen die zich momenteel in het VK bevinden

IP/17/2202

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar

Documents


EMA EBA offers.pdf