Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio alkaa arvioida jäsenvaltioiden tarjouksia Euroopan lääkeviraston ja Euroopan pankkiviranomaisen isäntämaana toimimisesta

Bryssel 1. elokuuta 2017

Tarjousmenettely, joka koskee kahden tällä hetkellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan EU:n erillisviraston – Euroopan lääkeviraston ja Euroopan pankkiviranomaisen – isäntämaana toimimista, päättyi keskiyöllä 31. heinäkuuta 2017.

Euroopan komissio arvioi nyt kaikki jäsenvaltioilta saamansa tarjoukset objektiivisesti. Se käyttää arvioinnissaan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin esittämiä kriteerejä, jotka 27 jäsenvaltion valtion- tai hallitusten päämiehet hyväksyivät 22. kesäkuuta 2017 pidetyssä Eurooppa-neuvoston (artikla 50) kokouksessa.

Komissio julkaisee arviointinsa verkossa 30. syyskuuta 3017. Yleisten asioiden neuvosto (artikla 50) käy tämän jälkeen poliittisen keskustelun komission tekemän arvioinnin pohjalta lokakuussa 2017. Se tekee lopullisen päätöksensä marraskuussa 2017, jotta nämä kaksi virastoa voidaan sijoittaa uudelleen sujuvasti ja ajoissa.

Virastojen isäntämaana toimimisesta kiinnostuneilla jäsenvaltioilla oli mahdollisuus toimittaa tarjouksensa komissiolle ja neuvostolle keskiyöhön 31. heinäkuuta asti. Kaikkiin tarjouksiin voi tutustua neuvoston verkkosivuilla.

Tausta

Euroopan lääkevirasto ja Euroopan pankkiviranomainen sijaitsevat molemmat tällä hetkellä Lontoossa. Näiden virastojen uudelleen sijoittamisesta päättävät 27 jäsenvaltiota. Virastojen uudelleen sijoittaminen on suoraa seurausta Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksestä erota Euroopan unionista. Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti tästä päätöksestään Eurooppa-neuvostolle 29. maaliskuuta 2017. Euroopan lääkeviraston ja Euroopan pankkiviranomaisen siirtäminen ei ole osa brexit-neuvotteluja, vaan siitä päättävät muut EU:n 27 jäsenvaltiota. Komissio on toistamiseen kehottanut tekemään nopean päätöksen näiden virastojen siirtämisestä, koska kyseessä on kaksi tärkeää EU:n sääntelyelintä, joiden toiminnan on jatkuttava sujuvasti maaliskuun 2019 jälkeen.

Lisätietoja

Tarjoukset Euroopan lääkeviraston ja Euroopan pankkiviranomaisen isäntämaana toimimisesta

Päätös menettelystä, jolla siirretään Isossa-Britanniassa sijaitsevat EU-virastot muualle

IP/17/2202

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Documents


EMA EBA offers.pdf