Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon hakkab hindama liikmesriikide taotlusi saada Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Pangandusjärelevalve uueks asukohaks

Brüssel, 1. august 2017

Eile, 31. juuli 2017 keskööl lõppes menetlus, mille raames sai esitada taotlusi, et saada kahe praegu Ühendkuningriigis asuva ELi ameti – Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Pangandusjärelevalve – uueks asukohaks.

Euroopa Komisjon hindab kõiki pakkumisi objektiivselt, lähtuvalt kriteeriumidest, mille on kindlaks määranud komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ning mille kinnitasid EL 27 riigipead ja valitsusjuhid 22. juunil 2017 artikli 50 vormis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

Komisjoni hinnang avaldatakse veebis 30. septembril 2017. Seejärel korraldatakse 2017. aasta oktoobris artikli 50 vormis toimuval üldasjade nõukogu kohtumisel selle hinnangu poliitiline arutelu. Selleks et jõuaks need kaks ametit sujuvalt ja õigel ajal ümber paigutada, tehakse lõplik otsus 2017. aasta novembris artikli 50 vormis toimuval üldasjade nõukogu kohtumisel.

Huvitatud liikmesriigid said Euroopa Komisjonile ja nõukogule oma pakkumisi esitada kuni 31. juuli keskööni. Pakkumistega saab tutvuda nõukogu veebisaidil.

Taustteave

Praegu Londonis asuva Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Pangandusjärelevalve ümberpaigutamise kohta teevad otsuse 27 liikmesriigi valitsused. Kõnealuste ametite ümberpaigutamise otsene põhjus on Ühendkuningriigi otsus Euroopa Liidust lahkuda, millest teatati Euroopa Ülemkogule 29. märtsil 2017. Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Pangandusjärelevalve ümberpaigutamine ei ole osa Brexiti läbirääkimistest ja seda arutavad ainult ülejäänud 27 ELi liikmesriiki. Komisjon on korduvalt kutsunud üles lahendama nimetatud asutuste üleviimise küsimuse kiiresti, sest Euroopa Ravimiamet ja Euroopa Pangandusjärelevalve on kaks olulise tähtsusega ELi reguleerimisasutust, mille tegevus peab pärast 2019. aasta märtsi jätkuma sujuvalt ja katkestusteta.

Lisateave

Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Pangandusjärelevalve uueks asukohaks saamise taotlused

Otsus praegu Ühendkuningriigis asuvate ELi ametite üleviimise menetluse kohta

IP/17/2202

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Documents


EMA EBA offers.pdf