Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen påbegynder sin vurdering af medlemsstaternes ansøgninger om at blive værtsland for Det Europæiske Lægemiddelagentur og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Bruxelles, den 1. august 2017

Ansøgningsproceduren med henblik på at blive værtsland for de to EU-agenturer hhv. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), der er beliggende i Det Forenede Kongerige, udløb ved midnat i går aftes den 31. juli 2017.

Europa-Kommissionen vil nu vurdere alle bud på en objektiv måde og på grundlag af de kriterier, som er fastsat af formand Jean-Claude Juncker og formand Donald Tusk, og som fik opbakning af EU27's stats- og regeringschefer i Det Europæiske Råd (artikel 50) den 22. juni 2017.

Kommissionens vurdering vil blive offentliggjort online den 30. september 2017. Rådet fører derefter en politisk drøftelse med udgangspunkt i denne vurdering på samlingen i Rådet for Almindelige Anliggender (artikel 50) i oktober 2017. Af hensyn til en gnidningsløs og rettidig flytning af de to agenturer vil en endelig afgørelse blive truffet på samlingen i Rådet for Almindelige Anliggender (artikel 50) i november 2017.

Interesserede medlemsstater havde indtil midnat den 31. juli 2017 til at forelægge deres bud for Europa-Kommissionen og Rådet. Alle bud offentliggøres på Rådets websted.

Baggrund

Det er op til de 27 medlemsstaters regeringer at træffe afgørelse om flytning af EMA og EBA, der begge er beliggende i London. Flytningen er en direkte konsekvens af Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade Den Europæiske Union, således som det blev meddelt Det Europæiske Råd den 29. marts 2017. Afgørelsen indgår ikke i Brexit-forhandlingerne, men drøftes udelukkende mellem de 27 øvrige EU-medlemsstater. Kommissionen har gentagne gange opfordret til en hurtig afgørelse om flytningen, idet EMA og EBS er to af EU's centrale tilsynsmyndigheder, som fortsat skal kunne fungere gnidningsløst og uden afbrydelse efter marts 2019.

Yderligere oplysninger

Ansøgninger om at være værtsland for EMA og EBA

Afgørelse om proceduren for flytning af de EU-agenturer, der i øjeblikket ligger i UK

IP/17/2202

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Documents


EMA EBA offers.pdf