Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise začne hodnotit nabídky členských států na umístění Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského orgánu pro bankovnictví

Brusel 1. srpna 2017

O půlnoci včerejšího dne, 31. července 2017, skončila lhůta pro podávání návrhů na přemístění dvou agentur EU, které v současnosti sídlí ve Spojeném království – Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA).

Evropská komise nyní všechny nabídky objektivně posoudí na základě kritérií, která stanovili předseda Komise Jean-Claude Juncker a předseda Evropské rady Donald Tusk a potvrdily je hlavy států nebo předsedové vlád EU-27 na zasedání Evropské rady (článek 50) dne 22. června 2017.

Výsledky posouzení budou 30. září 2017 zveřejněny na internetu. Na základě tohoto posouzení pak Rada povede politickou rozpravu na zasedání Rady pro obecné záležitosti (článek 50) v říjnu 2017. Konečné rozhodnutí bude přijato na zasedání Rady pro obecné záležitosti (článek 50) v listopadu 2017 tak, aby bylo možné obě agentury přesunout bez problémů a včas.

Členské státy, které mají o umístění agentur zájem, musely své nabídky předložit Evropské komisi a Radě do půlnoci 31. července. Všechny nabídky budou dostupné na internetových stránkách Rady.

Souvislosti

Rozhodnutí přesunout agentury EMA a EBA, které mají v současnosti sídlo v Londýně, přijmou vlády 27 členských států. Přemístění agentur je přímým důsledkem rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie, jež bylo oznámeno Evropské radě dne 29. března 2017. Jelikož není součástí jednání o brexitu, bude jej řešit pouze 27 zbývajících členských států EU. Komise opakovaně vyzývala k rychlému rozhodnutí o přesunu, protože EMA a EBA představují dva klíčové regulační subjekty EU, které musí i po březnu 2019 nadále bez problémů a bez přerušení fungovat.

Další informace

Nabídky na umístění agentur EMA a EBA

Rozhodnutí o postupu pro přesun agentur EU, které mají v současné době sídlo ve Spojeném království

IP/17/2202

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Documents


EMA EBA offers.pdf