Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Migráció: új rekordot döntött az Olaszországból és Görögországból történő áthelyezések havi száma

Brüsszel, 2017. július 26.

A Bizottság a mai napon elfogadta a migránsok EU-n belüli áthelyezéséről és a menekültek EU-n kívülről történő áttelepítéséről szóló tizennegyedik jelentését.

Az áthelyezés mértéke júniusban minden eddigit felülmúlt (Görögországból több mint 2 000, Olaszországból pedig közel 1 000 személyt helyeztek át), és csaknem az összes tagállam részéről rendszeressé vált a vállalástétel és az áthelyezések végrehajtása, így az arra jogosult valamennyi személy szeptemberig történő áthelyezése továbbra is megvalósítható cél. Ugyanakkor az Olaszországból történő áthelyezések felgyorsítása terén több erőfeszítésre van szükség, főleg a Földközi-tenger középső térségében uralkodó jelenlegi helyzetre tekintettel. Mindeközben az áttelepítés változatlanul jó ütemben halad, és a Bizottság új vállalástételi kampányt indított a legkiszolgáltatottabb személyek Líbiából, Egyiptomból, Nigerből, Etiópiából és Szudánból való áttelepítésének elősegítése, valamint a Törökországból való áttelepítés megszakítás nélküli folytatása érdekében.

Dimitrisz Avramopulosz migrációs ügyekért felelős biztos így nyilatkozott: „Az eddig elért eredményeket nézve egy dolgot világosan láthatunk: ha megvan a kellő politikai akarat, az áthelyezés működik. Most egy utolsó erőfeszítésre van szükségünk ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk a Görögország és Olaszország területén tartózkodó, arra jogosult menedékkérők túlnyomó többségének szeptemberig történő áthelyezésére vonatkozó közös célunkat. Olaszországra különösen nagy nyomás nehezedik, ezért minden tagállamot felkérek, hogy fokozza az Olaszországból történő áthelyezést célzó erőfeszítéseit. Az EU nem hagyja magukra a külső határral rendelkező országokat, és a Bizottság továbbra is gondoskodik arról, hogy valamennyi tagállam eleget tegyen az áthelyezéssel kapcsolatos jogi kötelezettségeinek.”

A Bizottság ezzel párhuzamosan szintén ma teszi meg a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország ellen az áthelyezéssel kapcsolatos jogi kötelezettségeik teljesítésének elmulasztása miatt indított kötelezettségszegési eljárás következő lépését (lásd a vonatkozó sajtóközleményt).

Áthelyezés

Az áthelyezés üteme az elmúlt hónapokban tovább gyorsult: a havi átadások száma 2016 novembere óta folyamatosan meghaladja az 1 000 főt, a 2017 júniusában áthelyezett több mint 3 000 személlyel pedig minden eddigi havi rekord megdőlt. Július 24-áig összesen 24 676 személyt helyeztek át (16 803 főt Görögországból és 7 873 főt Olaszországból).

Továbbra is folyamatos erőfeszítésekre van szükség, hiszen Görögországban jelenleg mintegy 4 800 jelölt vár áthelyezésre – amely szám előreláthatólag 6 800-ra fog emelkedni –, Olaszországba pedig folyamatosan érkeznek az áthelyezésre jogosult személyek. Olaszországnak sürgősen be kell vonnia a rendszerbe a 2016-ban és 2017 első felében érkezett, áthelyezésre jogosult személyeket. Ez mindenekelőtt az eritreai állampolgárokat érinti: 2016 eleje óta mintegy 25 000-en érkeztek Olaszországba, ám csupán 10 000-et regisztráltak áthelyezés céljából. Az Olaszország megsegítésére irányuló bizottsági cselekvési tervben felvázoltakkal összhangban az olasz hatóságoknak késedelem nélkül regisztrálniuk kell az ország területén tartózkodó valamennyi eritreai állampolgárt, és az áthelyezési eljárást a kijelölt állomásokon kell központosítaniuk. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) a potenciálisan áthelyezést kérelmező összes személy azonosítását célzó online kampánnyal támogatja Olaszország erőfeszítéseit.

A mostani végső szakaszban döntő fontosságú, hogy a tagállamok felgyorsítsák az áthelyezést, és elegendő vállalást tegyenek az arra jogosult összes személy áthelyezéséhez, a szeptember 26-ig várható újabb érkezőket is beleértve. A tagállamok áthelyezésre vonatkozó jogi kötelezettsége mindazonáltal szeptember után sem szűnik meg: az áthelyezésről szóló tanácsi határozatok a 2017. szeptember 26-ig Görögországba vagy Olaszországba érkező valamennyi személyre alkalmazandók, és ezt követően az összes jogosult kérelmezőt észszerű határidőn belül át kell helyezni.

Több tagállam már közel jár áthelyezési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséhez: mostanra Málta, Lettország és schengeni társult államként a mechanizmusban önkéntes alapon részt vevő Norvégia is teljes mértékben végrehajtotta a rá eső kvóta szerinti áthelyezéseket Görögországból, Svédország pedig – annak ellenére, hogy csupán júniusban kapcsolódott be az áthelyezésbe – kvótája csaknem 60 %-át fogja teljesíteni a határidőn belül. A Bizottság üdvözli, hogy Spanyolország nemrég kifejezte a havi vállalásai emelésére vonatkozó szándékát, Németország pedig bejelentette az áthelyezés ütemének fokozását.

Áttelepítés

Az áttelepítést illetően továbbra is pozitív az összkép: a 2015 júliusában elfogadott 22 504 áttelepítés mintegy háromnegyede (17 179) már megvalósult. A magas kvótával rendelkező államok közül több már teljesítette a 2015. júliusi következtetésekben foglalt kötelezettségeit, vagy nagyon közel jár ahhoz, így a hangsúly most átkerül az EU–Törökország nyilatkozat szerinti áttelepítések előmozdítására. Ugyanakkor az e mechanizmus keretében tett áttelepítési erőfeszítések nem kiegyensúlyozottak, és a tagállamok jelentős hányada továbbra sem telepített át egyetlen személyt sem.

A Törökországból történő áttelepítések száma folyamatosan nő. Június 14. óta további 1 552 szíriai menekültet telepítettek át Törökországból az uniós tagállamokba. A nyilatkozat keretében áttelepítettek összlétszáma jelenleg 7 806 fő. Ezzel párhuzamosan a részt vevő országok és Törökország tárgyalásokat folytatnak az önkéntes humanitárius befogadási rendszer eljárási standardjairól, és lehetőség szerint mielőbb megállapodásra kívánnak jutni.

A Bizottság július 4-én újabb áttelepítési vállalások megtételére kérte fel a tagállamokat 2018-ra vonatkozóan, amelyek végrehajtásához pénzügyi támogatást biztosít. A vállalástételi kampány célja, hogy áthidalja a meglévő áttelepítési mechanizmusok és a jelenleg tárgyalási szakaszban lévő, új áttelepítési keretre irányuló bizottsági javaslat elfogadása közötti hézagot. Az Olaszország megsegítésére irányuló cselekvési tervnek megfelelően, valamint a Líbiára nehezedő migrációs nyomás enyhítése, az életmentés és a veszélyes irreguláris migrációs útvonalak alternatíváinak biztosítása céljából a tagállamok kifejezett felkérést kaptak arra, hogy a Líbiából, Egyiptomból, Nigerből, Etiópiából és Szudánból történő áttelepítésre összpontosítsanak, ugyanakkor a Törökországból történő áttelepítést is folytassák. A Bizottság 2018-ra 377,5 millió eurót különített el az áttelepítésre – ez az összeg legalább 37 750 nemzetközi védelemre szoruló személy áttelepítésére elegendő (fejenként 10 000 euró).

Háttér-információk

Az ideiglenes szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmust két tanácsi határozat hozta létre 2015 szeptemberében. E határozatokban a tagállamok vállalást tettek a nemzetközi védelemre szoruló személyek Olaszországból és Görögországból történő áthelyezésére.

2015. június 8-án a Bizottság javaslatot tett az európai áttelepítési programra, amelyet a tagállamok 2015. július 20-án elfogadtak, és megállapodtak 22 504 egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személy áttelepítéséről.

A 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozat értelmében a görög szigetekről Törökországba visszaküldött minden egyes szíriai állampolgárért cserébe egy másik szíriait Törökországból az EU-ba telepítenek át. Ez az elv 2016. április 4. óta érvényesül. A mechanizmus keretében azok a migránsok élveznek előnyt, akik korábban nem utaztak be szabálytalanul az Unióba és nem is tettek erre kísérletet.

A Bizottság 2016. július 13-án állandó uniós áttelepítési keretre tett javaslatot, amely az áttelepítésre jelölt személyek kiválasztására vonatkozó egységes eljárási standardok és az egységes védelmi státusz meghatározása révén észszerűsíti az uniós áttelepítési intézkedéseket.

További információk

Közlemény: Tizenkettedik jelentés a migránsok EU-n belüli áthelyezéséről és áttelepítéséről

1. melléklet: Áthelyezések Görögországból

2. melléklet: Áthelyezések Olaszországból

3. melléklet: Áthelyezések Olaszországból és Görögországból

4. melléklet: Az áttelepítés jelenlegi helyzete

Tájékoztató: Áthelyezés és áttelepítés

Tájékoztató: A menekültügyi válság kezelése: uniós pénzügyi támogatás Görögországnak

Európai migrációs stratégia

A Tanács határozata 40 000 személy Olaszországból és Görögországból történő áthelyezéséről

A Tanács határozata 120 000 személy Olaszországból és Görögországból történő áthelyezéséről

A Tanács (EU) 2016/1754 határozata (2016. szeptember 29.) a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2015/1601 határozat módosításáról

A Tanács következtetései 20 000 nemzetközi védelemre szoruló személy áttelepítéséről

A 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozat

IP/17/2104

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar