Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indít a közös agrárpolitika jövőjéről

Brüsszel, 2017. február 2.

A közös agrárpolitika (KAP) korszerűsítése és egyszerűsítése lehetővé fogja tenni, hogy ennek a hosszú múltra visszatekintő uniós szakpolitikának a keretében jobb intézkedések szülessenek korunk társadalmi, politikai, környezeti és gazdasági kihívásaira válaszul.

A közös agrárpolitika (KAP) korszerűsítésének és egyszerűsítésének nyitányaként az Európai Bizottság a mai napon nyilvános konzultációt indít a témában. A konzultációban három hónapig lehet majd részt venni. Az ennek során beérkező válaszok segíteni fogják a Bizottságot abban, hogy a jövőre vonatkozóan meghatározza az agrárpolitika legfontosabb céljait. A korszerűsítés és az egyszerűsítés azt a célt szolgálja, hogy a KAP képes legyen megbirkózni a mezőgazdaságban és a vidéki térségekben jelentkező legfontosabb kihívásokkal, ezzel egyidejűleg pedig hozzájáruljon a Bizottság szakpolitikai prioritásainak megvalósításához (elsősorban a foglalkoztatás és a növekedés fellendítéséhez), a fenntartható fejlődéshez, az eredményorientált költségvetési gazdálkodáshoz, a szabályozás egyszerűsítéséhez és a szubszidiaritás elvének érvényre juttatásához.

Phil Hogan, a mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős uniós biztos a következő szavakkal hirdette meg a konzultációt: „Ma megtesszük a soron következő lépéseket a közös agrárpolitika korszerűsítése és egyszerűsítése felé annak érdekében, hogy a KAP meg tudja állni a helyét a 21. században. Azért indítunk nyilvános konzultációt, hogy felkérjük az érdekelt feleket és azokat, akik érdeklődéssel viseltetnek az Európában folyó élelmiszer-termelés és gazdálkodás jövője iránt, vegyenek részt a szakpolitika alakításában, hogy az a jövőben minden európai polgárnak a javát tudja szolgálni. A nyilvános konzultáció eredményét közvetlenül fel fogjuk használni a jövőbeli közös agrárpolitika kialakítására vonatkozó ütemtervnek a kidolgozása során, melyet Juncker elnök jelentett be decemberben. A közös agrárpolitika már most is óriási előnyöket biztosít minden európai polgár számára az élelmezésbiztonság, a vidéki térségek életképessége, a vidéki környezet megőrzése és az éghajlatváltozás elleni küzdelem előmozdítása tekintetében. Bízom abban, hogy az ütemterv kidolgozása megsokszorozza majd a jövőben ezeket az előnyöket. Ehhez azonban elengedhetetlenül fontos, hogy a közös agrárpolitikát áramvonalasítsuk, fejlődésének új lendületet adjunk, és – természetesen – működését megfelelően finanszírozzuk.”

A nyilvános konzultáció 12 hétig fog tartani. Ez alatt az időszak alatt a mezőgazdasági termelők és más polgárok, az érdekelt szervezetek és más érdekelt felek megoszthatják a Bizottsággal a közös agrárpolitika jövőjére vonatkozó elképzeléseiket és javaslataikat. A konzultáció során beérkező válaszokat a Bizottság fel fogja használni a témában 2017 végén kiadni tervezett közleménye megírásakor. A közleményben következtetéseket fog megfogalmazni a közös agrárpolitika jelenlegi teljesítményét illetően, és a rendelkezésére álló megbízható és megalapozott tények alapján lehetséges szakpolitikai megoldásokat vázol majd fel a jövőre vonatkozóan.

Phil Hogan biztos egy 2017 júliusában Brüsszelben megrendezésre kerülő konferencián fogja ismertetni a konzultáció eredményét, melyet a Bizottság az interneten is közzétesz.

Háttér-információk

Az EU 1962-ben hívta életre a közös agrárpolitikát, mely az egyik leghosszabb ideje működő uniós szakpolitika. A KAP az évek folyamán továbbfejlődött, hogy meg tudjon birkózni az agrárpiacokon jelentkező új kihívásokkal. Noha legutóbb alig néhány éve, 2013-ban került sor reformokra, az azóta eltelt időszakban több területen is olyan alapvető változások mentek végbe, amelyekre válaszul a közös agrárpolitikának hathatósabb intézkedéseket kell hoznia. Példaként említhető a bizonytalan piaci helyzet és az árcsökkenés, de kihívást jelentenek az éghajlatvédelemmel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban vállalt új kötelezettségek is.

Ezek és más fejlemények is szükségessé teszik, hogy a közös agrárpolitikát modernizáljuk, a járulékos adminisztratív terhek további csökkentése érdekében egyszerűsítsük, illetve hogy még jobban összehangoljuk más uniós szakpolitikákkal. Mindez azt szolgálja, hogy a KAP maximálisan hozzá tudjon járulni a Bizottság 10 politikai prioritásának, a fenntartható fejlesztési céloknak, valamint az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodásban foglaltaknak a megvalósításához.

További információk

A konzultáció internetes elérhetősége

„Kérdések és válaszok” a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság honlapján

További információk a közös agrárpolitikáról

Az európaiak, a mezőgazdaság és a közös agrárpolitika: 2016. évi Eurobarométer felmérés

IP/17/187

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar