Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija pulcē nekonfesionālās organizācijas, lai apspriestu tematu “Eiropas nākotne: uz vērtībām balstīta un efektīva Savienība”

Briselē, 2017. gada 19. jūnijā

Šodien Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss rīkoja augsta līmeņa sanāksmi ar četrpadsmit filozofisku un nekonfesionālu organizāciju pārstāvjiem no visas Eiropas, kurā piedalījās arī Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece Maireda Makginesa.

Šīs astotās ikgadējās augsta līmeņa sanāksmes temats bija “Eiropas nākotne: uz vērtībām balstīta un efektīva Savienība”. Sanāksme notika saistībā ar pastāvīgo dialogu ar baznīcām, reliģiskajām konfesijām, filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām, pamatojoties uz Lisabonas līguma 17. pantu.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “Šis Eiropai ir izšķirīgs laiks, un es uzskatu, ka ir ļoti būtiski ieklausīties organizācijās, kuras pārstāv mūsu pilsoņus neatkarīgi no viņu ticības vai pārliecības. Komisija izmanto šo unikālo brīdi, lai apspriestu Eiropas Savienības turpmāko virzību. Kopējām Eiropas vērtībām jāpaliek mūsu nākamo izvēļu pamatā, un mēs plaši apspriežam, kā efektīvi balstīt mūsu turpmāko politiku mūsu kopējās vērtībās. Šajā procesā liela nozīme ir dialogam ar reliģiskajām konfesijām, baznīcām un nekonfesionālajām organizācijām.”

Šodienas augsta līmeņa sanāksme ir iespēja padziļināti apspriest ar vērtībām un pārvaldību saistītus jautājumus. Pašreizējā diskusijā par Eiropas nākotni tika apspriesti vairāki jautājumi par to, kā Eiropu padarīt efektīvāku, demokrātiskāku un atbilstīgāku. Dalībnieki pievērsās arī Eiropas sociālajai dimensijai, īpašu uzmanību veltot sociālajiem pamatprincipiem, kas ir jāveicina Eiropas līmenī, un tam, kā to labāk panākt. Pārstāvētās organizācijas tika aicinātas sadarboties ar Komisiju visā pārdomu procesā par Eiropas nākotni, lai darītu zināmus savu organizāciju viedokļus un vēl vairāk veicinātu diskusijas par šodienas sanāksmē apspriestajām idejām.

Konteksts

Šodienas augsta līmeņa sanāksme ar filozofisko un nekonfesionālo organizāciju pārstāvjiem ir astotā no sanāksmēm, ko Komisija uzsāka 2009. gadā, kad dialogs ar baznīcām, reliģiskajām konfesijām, filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām tika nostiprināts Lisabonas līgumā (LESD 17. pants). Par šo dialogu ir atbildīgs priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss.

Ikgadējo sanāksmi ar reliģisko līderu piedalīšanos Komisija rīkos 2017. gada 7. novembrī, un tās temats būs “Eiropas nākotne”.

Eiropas Komisija 2017. gada 1. martā pieņēma Balto grāmatu par Eiropas nākotni (IP/17/385). Baltās grāmatas mērķis ir rosināt diskusiju par to, kā panākt, lai ES varētu aizsargāt, aizstāvēt un sniegt lielākas iespējas visiem iedzīvotājiem. Tajā ir iezīmētas galvenās problēmas un iespējas Eiropai nākamajos desmit gados: jauno tehnoloģiju ietekme, globalizācija, drošības problēmas un nacionālisma izplatīšanās. Tajā ir uzsvērta nepieciešamība izprast jaunas tendences un izmantot jaunas iespējas. Baltajā grāmatā izklāstīti pieci iespējamie scenāriji attiecībā uz to, kā Savienība varētu attīstīties līdz 2025. gadam atkarībā no tā, kā izvēlēsies reaģēt dalībvalstis.

Baltā grāmata iezīmē sākumu procesam, kura ietvaros 27 ES valstīm jālemj par Savienības nākotni. Lai sekmētu šīs debates, Komisija kopā ar Eiropas Parlamentu un ieinteresētajām dalībvalstīm rīkos vairākas diskusijas par Eiropas nākotni, kuras notiks dažādās Eiropas pilsētās un reģionos. Šo diskusiju kontekstā Komisija ir iesniegusi arī virkni pārdomu dokumentu par pieciem izšķirīgajiem jautājumiem Eiropai līdz 2025. gadam. Četri pārdomu dokumenti jau ir pieņemti: par Eiropas sociālās dimensijas attīstīšanu (26. aprīlī), par globalizācijas izmantošanu (10. maijā), par ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu (31. maijā) un par Eiropas aizsardzības jomas nākotni (7. jūnijā). Pārdomu dokumentu par ES finanšu nākotni ir paredzēts pieņemt 28. jūnijā.

Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera runā par stāvokli Savienībā, kas paredzēta 2017. gada septembrī, šīs idejas būs padziļināti izvērstas, un Eiropadomes 2017. gada decembra sanāksmē varētu izstrādāt pirmos secinājumus. Tas palīdzēs lemt par turpmāko rīcību, kas jāveic laikus pirms 2019. gadā paredzētajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Papildinformācija

- Baltā grāmata par Eiropas nākotni un tālāko ceļu

- Eiropas Komisijas dialogs ar baznīcām, reliģiskajām konfesijām, kā arī filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām

Sanāksmes dalībnieku saraksts

Marie-Thérèse BESSON, Institut Maçonnique Européen priekšsēdētāja, Francijas Sieviešu lielložas lielmeistare

Martine CERF, Egalité Laïcité Europe (EGALE) ģenerālsekretāre

Claudette Clavel, Grand Maître Adjoint de l'ordre Maçonnique Mixte International, Starptautiskā Apvienotā brīvmūrnieku ordeņa “Le Droit Humain” lielmeistara vietniece

Andrezj DOMINICZAK, Polijas Humānistu asociācijas priekšsēdētājs

Giulio ERCOLESSI, Eiropas Humānistu federācijas priekšsēdētājs

Philippe FOUSSIER, Grand Orient de France lielmeistara pirmais vietnieks

Manuel LOPEZ ALVAREZ, Starptautiskā Apvienotā brīvmūrnieku ordeņa Spānijas federācijas “El Derecho Humano” priekšsēdētājs

Lone Ree MILKAER, Dānijas Humānistu biedrības priekšsēdētāja

Keith PORTEOUS WOOD, Nacionālās Sekulārās biedrības izpilddirektors

Jean-Michel REYNAUD, Contribution des Obédiences Maçonniques Adogmatiques et Libérales à la Construction Européenne (COMALACE) priekšsēdētājs

Claude WACHTELAER, Eiropas Domas brīvības asociācijas (AEPL) priekšsēdētājs

Oscar de WANDEL, Beļģijas Lielložas lielkanclers

Frieder Otto WOLF, Humanistischer Verband Deutschlands (HVD) priekšsēdētājs

 

IP/17/1662

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar