Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija sukvietė nereligines organizacijas padiskutuoti apie Europos ateitį ir vertybėmis grindžiamą bei veiksmingą Sąjungą

Briuselis, 2017 m. birželio 19 d.

Šiandien pirmasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas surengė aukšto lygio susitikimą su keturiolika filosofinių ir nereliginių organizacijų atstovų iš visos Europos. Jame taip pat dalyvavo Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja Mairead McGuinness.

Aštuntajame metiniame aukšto lygio susitikime diskutuota apie Europos ateitį ir vertybėmis grindžiamą bei veiksmingą Sąjungą. Susitikimas yra Lisabonos sutarties 17 straipsniu numatyto nuolatinio dialogo su bažnyčių, religinių bendruomenių, filosofinių ir nereliginių organizacijų atstovais dalis.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas kalbėjo: „Europa yra virsmo taške ir man atrodo būtina įsiklausyti, ką teigia organizacijos, atstovaujančios bet kurio tikėjimo ar įsitikinimų mūsų piliečiams. Komisija naudojasi šia unikalia proga aptarti būsimą Europos Sąjungos kryptį. Rinkdamiesi ateities kelius privalome ir toliau remtis mūsų bendromis europietiškomis vertybėmis, taigi išsamiai tariamės, kaip užtikrinti, kad mūsų būsima politika būtų veiksmingai grindžiama mūsų visų pripažįstamomis vertybėmis. To siekiant, kalbėtis su religinių bendruomenių, bažnyčių ir nereliginių organizacijų atstovais yra labai svarbu.“

Šiandien vykstančiame aukšto lygio susitikime yra proga nuodugniai apvarstyti su vertybėmis ir valdymu susijusius klausimus. Šiuo metu diskutuojant apie Europos ateitį kyla nemažai klausimų, kaip pasiekti, kad Europa būtų veiksmingesnė, demokratiškesnė ir reikšmingesnė. Dalyviai taip pat aptarė Europos socialinę politiką ir daugiausia dėmesio skyrė pagrindiniams socialiniams principams, kuriuos būtina propaguoti Europos mastu, taip pat geriausiems tokių klausimų sprendimo būdams. Dalyvaujantys organizacijų atstovai paraginti bendradarbiauti su Komisija svarstant Europos ateitį, išsakyti jų atstovaujamų organizacijų pažiūras ir skatinti toliau diskutuoti apie šiandienos susitikime aptartas idėjas.

Pagrindiniai faktai

Šiandien vykstantis aukšto lygio susitikimas su filosofinių ir nereliginių organizacijų atstovais yra aštuntas iš susitikimų, kuriuos Komisija surengė nuo 2009 m., kai dialogas su bažnyčiomis, religinėmis bendruomenėmis, filosofinėmis ir nereliginėmis organizacijomis buvo įtvirtintas Lisabonos sutartyje (SESV 17 straipsnyje). Už šį dialogą atsakingas pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas F. Timmermansas.

Europos ateities klausimams skirtą metinį susitikimą su religinių bendruomenių vadovais Komisija surengs 2017 m. lapkričio 7 d.

2017 m. kovo 1 d. Europos Komisija priėmė Baltąją knyga dėl Europos ateities (IP/17/385). Baltąja knyga siekiama paskatinti diskutuoti, kaip užtikrinti, kad ES būtų pajėgi apsaugoti, apginti ir įgalinti visus savo piliečius. Joje nurodomi pagrindiniai sunkumai ir galimybės, kurių Europa per ateinantį dešimtmetį patirs dėl naujųjų technologijų poveikio, globalizacijos, rūpesčių dėl saugumo ir nacionalizmo stiprėjimo. Dokumente pabrėžiama, kad būtina priimti naujus pokyčius ir išnaudoti naujas galimybes. Baltojoje knygoje pateikiami penki galimi Sąjungos raidos iki 2025 m. scenarijai pagal tai, kaip veikti pasirinks valstybės narės.

Baltąja knyga pradedamas procesas, per kurį 27 ES valstybės narės apsispręs, kokia ateityje turi būti jų Sąjunga. Siekdama paskatinti šiuos svarstymus, Komisija kartu su Europos Parlamentu ir suinteresuotomis valstybėmis narėmis įvairiuose Europos miestuose ir regionuose rengs diskusijas dėl Europos ateities. Komisija taip pat suteikė peno svarstymams pateikdama diskusijoms skirtų dokumentų dėl penkių ES iki 2025 m. opiausių klausimų. Jau priimti keturi diskusijoms skirti dokumentai: dėl Europos socialinio aspekto plėtojimo (balandžio 26 d.), globalizacijos suvaldymo (gegužės 10 d.), ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimo (gegužės 31 d.) ir Europos gynybos ateities (birželio 7 d.). Birželio 28 d. bus priimtas diskusijoms skirtas dokumentas dėl ES finansų ateities.

Šios idėjos bus keliamos 2017 m. rugsėjo mėn. Pirmininko J.-C. Junckerio pranešime apie Sąjungos padėtį, o 2017 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos posėdyje galėtų būti padarytos pirmosios išvados. Tai padės nuspręsti, kokių veiksmų reikėtų imtis iki 2019 m. vyksiančių Europos Parlamento rinkimų.

Daugiau informacijos

Baltoji knyga dėl Europos ateities ir tolesni veiksmai

Europos Komisijos dialogas su bažnyčiomis, religinėmis bendruomenėmis, filosofinėmis ir nereliginėmis organizacijomis

Susitikimo dalyvių sąrašas

– Marie-Thérèse BESSON („Institut Maçonnique Européen“ prezidentė, Prancūzijos moterų didžiosios ložės didžioji magistrė)

– Martine CERF („Egalité Laïcité Europe“ (EGALE) generalinė sekretorė)

– Claudette CLAVEL (Tarptautinio mišriojo masonų ordino (Ordre Maçonnique Mixte International) „Le Droit Humain“ Grand Maître Adjoint)

– Andrezj DOMINICZAK (Lenkijos humanistų asociacijos prezidentas)

– Giulio ERCOLESSI (Europos humanistų federacijos prezidentas)

– Philippe FOUSSIER („Grand Orient de France“ Premier Grand Maître Adjoint)

– Manuel LOPEZ ALVAREZ (Tarptautinio mišriojo masonų ordino Ispanijos federacijos „El Derecho Humano“ prezidentas)

– Lone Ree MILKAER (Danijos humanistų bendrijos prezidentė)

– Keith PORTEOUS WOOD (Nacionalinės pasaulietinės bendrijos vykdomasis direktorius)

– Jean-Michel REYNAUD („Contribution des Obédiences Maçonniques Adogmatiques et Libérales à la Construction Européenne“ (COMALACE) prezidentas)

– Claude WACHTELAER (Europos laisvos minties asociacijos (AEPL) prezidentas)

– Oscar de WANDEL (Belgijos didžiosios ložės didysis kancleris)

– Frieder Otto WOLF („Humanistischen Verbandes Deutschlands“ (HVD) prezidentas)

 

IP/17/1662

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar