Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise sezvala nekonfesní organizace k diskusi na téma „Budoucnost Evropy: efektivní Unie založená na hodnotách“

Brusel 19. června 2017

První místopředseda Komise Frans Timmermans dnes za přítomnosti místopředsedkyně Evropského parlamentu Mairead McGuinessové hostil vrcholné setkání čtrnácti představitelů filozofických a nekonfesních organizací z celé Evropy.

Tématem osmého výročního vrcholného setkání byla „Budoucnost Evropy: efektivní Unie založená na hodnotách“. Setkání je součástí pravidelného dialogu s církvemi, náboženskými sdruženími a filozofickými a nekonfesními organizacemi na základě článku 17 Lisabonské smlouvy.

První místopředseda Komise Frans Timmermans k tomu uvedl: „Evropa se nachází ve zlomovém okamžiku. To, co dle mého soudu musíme dělat v prvé řadě, je naslouchat organizacím, které reprezentují naše občany, bez ohledu na jejich vyznání či přesvědčení. Tento jedinečný moment Komise chápe jako příležitost k diskusi o budoucím směřování Evropské unie. Evropské hodnoty, které společně sdílíme, musí zůstat základem pro naše budoucí rozhodování. Proto se s občany obsáhle radíme o tom, jak budoucí politiky účinně ukotvit ve společném hodnotovém rámci. Důležitou součástí tohoto procesu jsou mimo jiné konzultace s náboženskými sdruženími, církvemi a nekonfesními organizacemi.“

Dnešní vrcholné setkání bylo příležitostí k zevrubné diskusi o hodnotách a správě věcí veřejných. Probíhající debata o budoucnosti Evropy vyvolává řadu otázek ohledně toho, jak posílit efektivnost, demokratičnost i relevantnost Evropy. Účastníci setkání se rovněž věnovali sociálnímu rozměru Evropy a diskutovali konkrétně o základních sociálních principech, které je třeba prosazovat na evropské úrovni, i o tom, jak k této problematice co nejlépe přistoupit. Přítomné organizace byly vyzvány, aby s Komisí spolupracovaly během celého procesu reflexe o budoucnosti Evropy, aby tlumočily názory organizací, které reprezentují, a aby dále vybízely k diskusím na témata, o kterých byla řeč na dnešním setkání.

Souvislosti

Dnešní vrcholná schůzka se zástupci filozofických a nekonfesních organizací je zatím osmým setkáním, která Komise začala pořádat v roce 2009, kdy byl dialog s církvemi, náboženskými sdruženími a filozofickými a nekonfesními organizacemi zakotven v Lisabonské smlouvě (článek 17 Smlouvy o fungování Evropské unie). Za tyto rozhovory je odpovědný první místopředseda Komise Timmermans.

Výroční setkání Komise s náboženskými představiteli se bude konat 7. listopadu 2017 na téma budoucnosti Evropy.

Dne 1. března 2017 přijala Evropská komise bílou knihu o budoucnosti Evropy (IP/17/385). Cílem bílé knihy je vyvolat debatu o tom, jak dosáhnout Evropské unie, která chrání a brání všechny svoje občany a posiluje jejich postavení. Předkládá hlavní výzvy a příležitosti, před kterými bude Evropa v příštím desetiletí stát: dopad nových technologií, globalizace, bezpečnostní obavy a vzestup nacionalismu. Podtrhuje nutnost uchopit nové trendy a chopit se nových příležitostí. Bílá kniha předkládá pět možných scénářů vývoje Unie do roku 2025 podle toho, jak členské státy zareagují.

Tato bílá kniha je počátkem procesu, během nějž EU27 rozhodne o budoucnosti své Unie. Na podporu tohoto procesu Komise spolu s Evropským parlamentem a členskými státy, které budou mít zájem, uspořádá v evropských městech a regionech sérii debat o budoucnosti Evropy. Komise do této debaty přispěla souborem diskusních dokumentů na pět témat, která zásadně ovlivní vývoj EU do roku 2025. Čtyři diskusní dokumenty již byly přijaty: o rozvoji sociálního rozměru Evropy (26. dubna), o využití potenciálu globalizace (10. května), o prohloubení hospodářské a měnové unie (31. května) a o budoucnosti evropské obrany (7. června). Následovat bude diskusní dokument o budoucnosti financí EU, který má být přijat 28. června.

Předseda Komise Juncker tyto myšlenky dále rozvine v září 2017 ve svém projevu o stavu Unie a první závěry by mohly být vyvozeny již na zasedání Evropské rady v prosinci 2017. O dalším směřování Unie tak bude moci být rozhodnuto s dostatečným předstihem před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2019.

Další informace

Bílá kniha o budoucnosti Evropy a jejím dalším směřování

Dialog Evropské komise s církvemi, náboženskými obcemi a filozofickými a nekonfesními organizacemi

Seznam účastníků schůzky

– Marie-Thérèse BESSON, ředitelka Evropského zednářského institutu (Institut Maçonnique Européen), velmistryně francouzské ženské velkolóže

– Martine CERF, generální tajemnice organizace pro laickou společnost a rovnost Egalité Laïcité Europe (EGALE)

– Claudette CLAVEL, zástupkyně velmistra mezinárodního smíšeného zednářského řádu Le Droit Humain

– Andrzej DOMINICZAK, předseda Polské humanistické asociace

– Giulio ERCOLESSI, předseda Evropské humanistické federace

– Philippe FOUSSIER, první zástupce velmistra zednářské organizace Grand Orient de France

– Manuel LOPEZ ALVAREZ, předseda španělské federace mezinárodního smíšeného zednářského řádu El Derecho Humano

– Lone Ree MILKAER, předsedkyně Dánské humanistické společnosti

– Keith PORTEOUS WOOD, výkonný ředitel Národní laické společnosti (National Secular Society)

– Jean-Michel REYNAUD, předseda adogmatické a liberální zednářské organizace Contribution des Obédiences Maçonniques Adogmatiques et Libérales à la Construction Européenne (COMALACE)

– Claude WACHTELAER, předseda Evropské asociace svobodného myšlení (AEPL)

– Oscar de WANDEL, velkokancléř velkolóže belgické

– Frieder Otto WOLF, předseda Humanistického spolku Německa (HDV)

 

IP/17/1662

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar