Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Migrációs partnerségi keret A Bizottság egy év elteltével jelentést tesz az eredményekről és a levont tanulságokról

Strasbourg, 2017. június 13.

A partnerségi keret egyévi végrehajtását követően és az Európai Tanács júniusi ülését megelőzően a Bizottság és a főképviselő a mai napon előterjesztette a migráció partnerségi keretről szóló negyedik eredményjelentést.

A jelentés azt mutatja, hogy a partnerség arra ösztönözte az afrikai partnerországokat, hogy megfelelőbben kezeljék az irreguláris migrációt és küzdjenek a csempészhálózatok ellen. A közös erőfeszítések elősegítették a megrekedt migránsok önkéntes visszatérését, és támogatást nyújtottak a munkahelyteremtéshez és a szociális projektekhez. A Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonalon szintén fokozott erőfeszítésekre került sor a közép-mediterrán útvonalról szóló közös közlemény és a máltai nyilatkozat elfogadása óta. Mindez hatékonyabb együttműködéshez vezetett a partnerországokkal és olyan nemzetközi partnerekkel, mint a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala (UNHCR). Az EU és a tagállamok közötti jobb koordináció növelte a partnerekre gyakorolt uniós ösztönző hatást. Mindazonáltal tovább kell fokozni a koordinációt, hogy jobb eredményeket érjünk el, különösen az irregulárisan az EU-ba érkező migránsok számának csökkentése,valamint az EU és a partnerországok közötti, a visszatérések és a visszafogadás biztosítására szolgáló fokozott együttműködés terén.

Federica Mogherini főképviselő/alelnök kifejtette: „Egy évvel ezelőtt annak a meggyőződésnek az alapján indítottuk el a partnerségi keretet, hogy a migráció szabályozásához partnerségre és olyan átfogó megközelítésre van szükség, amely a migránsok jogainak védelmén, az emberkereskedők elleni küzdelmen, valamint a szegénységben, a konfliktusokban és az éghajlatváltozásban gyökrezező kiváltó okok kezelésén alapul. Napi szinten együttműködünk az öt kiemelt országgal, valamint a Száhel-övezet, Nyugat-Afrika és Afrika szarva sok más országával. Ez a közös munka kézzelfogható eredményeket hozott, többek között az emberkereskedők elleni küzdelem terén, továbbá a támogatott önkéntes visszatérések tekintetében: 2017 eleje óta az IOM-mel együttműködve működtetett program keretében több mint 4000 migráns tért vissza önként Líbiából a származási országába. Továbbra is azon dolgozunk, hogy még szorosabb együttműködést alakítsunk ki afrikai partnereinkkel annak érdekében, hogy megóvjuk a migránsok életét és az emberi méltóságot tiszteletben tartó bánásmódot biztosítsunk számukra, valamint elérjük azok üzleti modelljének felszámolását, akik az emberi kétségbeesésből kívánnak hasznot húzni.”

A partnerségi keret eredményei

Egy évvel a partnerségi keret elindítása után kézzelfogható eredmények születtek az öt kiemelt afrikai partnerországban: Nigerben, Maliban, Nigériában, Szenegálban és Etiópiában. Niger példája jól mutatja, hogy mennyi minden érhető el a partnerségi keret alapján: az EU és a tagállamok szorosan összehangolják fellépéseiket és együttműködésüket, bevonva abba a nigériai hatóságokat. A határellenőrzések és az emberkereskedelemmel szembeni fellépések fokozása következtében embercsempészeket tartóztatnak le és jelentősen növekszik azoknak a migránsoknak a száma, akik támogatott önkéntes visszatérés keretében Nigerből visszatérnek a származási országaikba.

Jelentősen nőtt a partnerországokkal folytatott együttműködés intenzitása, többek között annak révén, hogy európai migrációs összekötő tisztviselők tartózkodnak 12 partnerországban. Az EU mára jól megalapozott partnerséget alakított ki a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM) és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalával (UNHCR). Lépéseket tettünk a visszaküldések megkönnyítésére és az irreguláris migránsok visszafogadására, azonban az ezzel kapcsolatos munkát fel kell gyorsítani. Továbbá erősítettük a migráció szabályozása terén folytatott együttműködést az észak- és nyugat-afrikai, valamint ázsiai országok széles körével.

Az Afrikáért létrehozott Uniós Szükséghelyzeti Alap oly módon segíti az EU politikai szerepvállalását, hogy a kulcsországokban támogatást nyújt a munkahelyteremtésre, az oktatásba való bejutásra vagy a határigazgatásra irányuló projektekhez. Eddig 118 projektet hagytak jóvá. Az Alap által lefedett három régióban rendelkezésre álló erőforrások összvolumene mintegy 2,8 milliárd euróra emelkedett, az Alap alkalmazási területét pedig kiterjesztették Guineára, Elefántcsontpartra és Ghánára.

Lépések a Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonalon

A közép-mediterrán útvonalon lévő jelenlegi válságos helyzet kezelése érdekében az EU elmélyítette együttműködését az észak-afrikai partnerekkel, különösen Líbiával. Az Afrikáért létrehozott Uniós Szükséghelyzeti Alap keretében 90 millió eurós csomagot fogadtak el, hogy Líbiában megerősítsék a migránsok és a menekültek (így a központok), valamint a befogadó közösségek védelmét és rezilienciáját. Az IOM-mel együttműködésben folytatódott az önkéntes visszatérési és visszailleszkedési program. 2017-ben mostanáig egyedül Líbiából több mint 4000 migráns tért vissza származási országába, ami meghaladja a 2016-ban az egész év során Líbiából visszatelepült migránsok számát. A három közös biztonság- és védelempolitikai tevékenység – az EUNAVFOR MED Sophia művelet, az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziója, valamint az uniós összekötő és tervezési egység folyamatosan hozzájárul az embercsempész-hálózatokkal szembeni uniós küzdelemhez, és együttműködik a líbiai hatóságokkal.

Az EU ezenfelül fokozta együttműködését Líbia szubszaharai szomszédaival az északi irányú irreguláris migrációs áramlás kezelése céljából. 2017. június 5-én az EU bejelentette azt a szándékát, hogy 50 millió euróig terjedő támogatást nyújt az érzékeny határrégiók biztosítására szolgáló (mali, mauritániai, nigeri, nigériai és csádi fegyveres erőkből álló) G5 közös fegyveres erők harckészültségének eléréséhez.

Következő lépések

A partnerségi keretben végzett munka folyamatosan elősegíti a fokozott intenzitású politikai és operatív tevékenységet, szem előtt tartva, hogy a migráció huzamos ideig kihívást fog jelenteni. Bővíteni kell a rendelkezésre álló eszközöket és erőforrásokat, és növelni kell a tagállamok kötelezettségvállalásait és az aktív szerepet vállaló tagállamok számát. Az EU tovább fokozza erőfeszítéseit a partnerországokkal a visszatérési együttműködés terén. Ennek célja stabil visszatérési és visszafogadási megállapodások kialakítása.

Mivel az Európába irányuló migrációra kényszerítő tényezők továbbra is fennállnak, a partnerségi keret valamennyi célkitűzésének megvalósítása kiemelt prioritás marad az elkövetkező hónapok során, amihez az összes érintettnek folyamatos és fokozott erőfeszítést kell tennie. A június 22–23-i Európai Tanács felméri majd az elért eredményeket és további iránymutatást ad a következő lépésekről.

Háttér-információk

A harmadik országokkal kialakított partnerségi keretet egy éve indították az európai migrációs stratégia keretében olyan átfogó uniós megközelítésként, amely a harmadik országokkal folytatott szélesebb körű együttműködés részeként az irreguláris migrációval kapcsolatos kihívások és kiváltó okok kezelésére irányul.

Ezzel egyidejűleg folyamatos kiegészítő tevékenység zajlik az olyan regionális kezdeményezések keretében, mint a rabati és kartúmi folyamat, valamint folytatódik a vallettai közös cselekvési terv megvalósítása.

A Bizottság a mai napon előterjeszt három eredményjelentést is az európai migrációs stratégia keretében hozott intézkedésekről. Az áthelyezések üteme jelentősen gyorsult 2017-ben, és az áttelepítés is jó úton halad, az EU–Törökország nyilatkozat továbbra is eredményeket hoz, és az elmúlt hónapok során folytatódott az Európai Határ- és Parti Őrség teljes kiépítése. A Bizottság azonban felszólítja a tagállamokat azon erőfeszítéseik fokozására, amelyek célja, hogy teljesítsék jogi kötelezettségeiket, valamint méltányosan és arányosan hozzájáruljanak az uniós áthelyezési mechanizmushoz, megszüntessék az Európai Határ- és Parti Őrség emberi erőforrásai és felszerelése terén fennmaradó hiányosságokat, és gondoskodjanak az EU–Törökország megállapodás maradéktalan végrehajtásáról.

További információk

Negyedik eredményjelentés az európai migrációs stratégia keretében harmadik országokkal kialakított partnerségi keretről

1. melléklet

2. melléklet

Kérdések és válaszok: A Bizottság jelentése a migrációs partnerségi keret eredményeiről és a közép-mediterrán útvonal mentén elért előrehaladásról

Tájékoztató a migrációs partnerségi keretről

Tájékoztató a Malihoz fűződő partnerségi keret alapján folytatott együttműködésről

Tájékoztató a Nigerhez fűződő partnerségi keret alapján folytatott együttműködésről

Tájékoztató a Nigériához fűződő partnerségi keret alapján folytatott együttműködésről

Tájékoztató a Szenegálhoz fűződő partnerségi keret alapján folytatott együttműködésről

Tájékoztató az Etiópiához fűződő partnerségi keret alapján folytatott együttműködésről

Tájékoztató az EU és Líbia közötti kapcsolatokról

Tájékoztató az afrikai stabilitással és az irreguláris migráció okainak kezelésével foglalkozó szükséghelyzeti alapról

 

 

IP/17/1595

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar