Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

30 aastat Erasmuse vahetusprogrammi algusest: komisjon annab aastapäeva puhul välja mobiilirakenduse

Brüssel, 13. juuni 2017

EL tähistab täna Erasmuse vahetusprogrammi 30. aastapäeva. Tänu programmile on välisvahetuse kogemuse saanud üheksa miljonit inimest.

Erasmuse programmi aastapäevapidustusi Euroopa Parlamendis Strasbourgis juhivad Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani. Sündmuse tähistamiseks annab komisjon välja ka uue Erasmus+ mobiilirakenduse. Üliõpilastele, kutseõppuritele ja noortevahetuse programmides osalejatele mõeldud rakendus lihtsustab noortel programmis „Erasmus+“ osalemist.

President Jean-Claude Juncker ütles: Iga Erasmuse+ programmi investeeritud euro on investeering tulevikku — noore inimese ja ühtse Euroopa tulevikku. Ma ei kujuta ette paremat investeeringut kui investeering tuleviku tegijatesse. Täna tähistame programmis osalenute arvu jõudmist üheksa miljoni inimeseni. Seega on õige aeg lubada, et üheksakordistame oma püüdlusi Erasmuse+ programmi tuleviku osas.“

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics ütles: Programm „Erasmus+“ annab rikastava kogemuse nii tööalases kui ka isiklikus plaanis. Need 30 liikuvuse ja koostöö aastat on andnud Euroopale 9 miljonit avatud mõtlemisega ettevõtlikku inimest, kes kujundavad praegu meie ühiskonna tulevikku. Uus rakendus toob kogu maailma noortele lähemale nii programmi „Erasmus+“ kui ka kogu Euroopa.

Erasmus+ rakendus on oluline täiendus programmile, millega toetatakse aastatel 2014–2020 enam kui 4 miljonit välismaal õppijat, koolitusel osalejat ja vabatahtlikku. Selle kaudu saavad õppijad, kutseõppurid ja noored abi kogu programmis „Erasmus+“ osalemise vältel. Mobiilirakendus aitab muuta programmi kaasavamaks ja kõigile kättesaadavaks. Komisjon on täielikult pühendunud programmi „Erasmus+“ 2020. aasta järgse tuleviku ülesehitamisele koos nn Erasmuse põlvkonnaga, et programmi tugevdada ja kaasata sellesse veelgi rohkem noori.

Erasmus+ mobiilirakendus võimaldab teha järgmist:

  • saada hõlpsasti teavet eri haldusetappide edenemise kohta enne välismaale õppima minemist, selle ajal ja pärast seda. Samuti saavad tudengid rakenduse kaudu veebis sõlmida ja allkirjastada lepinguid nii saatvate kui ka vastuvõtvate ülikoolidega;
  • jagada parimaid nippe ja nende poolt hääletada, et aidata teistel kohaliku kogukonnaga paremini lõimuda; ning
  • parandada oma keeleoskust, kasutades otselinki Erasmus+ Online Linguistic Support platform, mille kaudu pakutakse veebipõhiseid kursusi ja interaktiivset juhendamist otse internetis.

Rakenduse esimene versioon on kasutatav juba nii iOSi kui ka Androidi operatsioonisüsteemides. Rakenduse uued omadused ja pidev ajakohastamine võimaldab seda peagi kasutada ka muudel programmis „Erasmus+“ osalevatel rühmadel. Sellega tagatakse, et kaetud on ka Erasmus+ põlvkonna tulevased vajadused.

Alates esialgse Erasmuse programmi algusest 1987. aastal on vahetusprogrammis osalenud üheksa miljonit inimest. Tänasel tähtpäeval annavad Euroopa Parlamendi ja komisjoni president Strasbourgis üle sümboolse auhinnaErasmuse programmi „üheksa miljonendale osalejale“ ehk 33-le Erasmuse+ põlvkonna esindajale igast osalevast Euroopa riigist. Auhinnatseremooniale järgnevad arutelud programmi „Erasmus+“ tuleviku üle pärast 2020.aastat. Aruteludesse kaasatakse noored, programmis „Erasmus+“ osalejad ja organisatsioonid, vabaühendused, Euroopa Parlamendi liikmed ning praegused ja endised Euroopa Komisjoni liikmed, sealhulgas need, kes osalesid algse Erasmuse programmi loomisel.

Taustteave

Erasmuse programm sai alguse 1987. aastal, mil selles osales 11 riiki ja 3200 tudengit. Tänaseks on tänu Erasmuse programmile saanud õppida, osaleda koolitustel, teha vabatahtlikku tööd või omandada erialast kogemust 9 miljonit inimest. 2014. aastal loodi programm „Erasmus+“, millega liideti kõik haridus-, koolitus-, noorte- ja spordialgatused üheks ELi programmiks. Praegu osaleb programmis „Erasmus+“ 33 Euroopa riiki (kõik 28 ELi liikmesriiki ja Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Norra, Island ja Liechtenstein) ning vähem kui kolme aasta jooksul on selles programmis osalenud üle kahe miljoni inimese.

Erasmuse+ põlvkonna kaasamiseks programmi tuleviku kujundamisse on komisjon loonud Erasmus+ põlvkonna veebipõhise kohtumispaiga. Veebisait võimaldab noortel inimestel ja organisatsioonidel osaleda aruteludes noorsoo-, haridus- ja koolitusekspertidega, pakkuda välja aruteluteemasid, teha kindlaks probleeme ning otsida lahendusi. Uus mobiilirakendus täiendab neid võimalusi.

Lisateave

President Junckeri avaldus

Erasmus+ aastapäev

Videoesitlus Erasmus+

Erasmuse programmi aastapäevaga seotud sündmuste kalender

IP/17/1574

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar